Загальна інформація

ENG

Підготовка курсантів

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – вищий військовий навчальний заклад Державної прикордонної служби України, який проводить підготовку за державним замовленням військових фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (на основі повної загальної середньої освіти) та тактичному рівні військової освіти  для Державної прикордонної служби України за 7 освітніми програмами.

До Національної академії на навчання приймаються громадяни України віком від 17 до 30 років (в тому числі і ті, яким виповнюється 17 років у рік вступу), які здобули повну загальну середню освіту.
Термін навчання – 3 роки 10 місяців. Форма здобуття вищої освіти – денна.

Курсанти протягом навчання:

 • перебувають на повному забезпечені (продовольчому, грошовому,  медичному, речовому);
 • проживають у гуртожитках на території Національної академії;
 • щорічно проходять військову практику (стажування) в підрозділах охорони держаного кордону, за кордоном;
 • мають можливість отримати посвідчення водія, реалізувати себе у творчій чи спортивній сфері, розвивати свій науковий потенціал;
 • надаються відпустки – щорічні, канікулярні, соціальні.

Випускник: отримує кваліфікацію – офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України, ступінь бакалавра за відповідною спеціальністю, академічне право на подальше навчання за магістерськими програмами, присвоюється первинне військове звання офіцерського складу – лейтенант, та призначається на первинні посади осіб офіцерського складу.

Підготовка офіцерів

За рішенням державного замовника (Адміністрація Державної прикордонної служби України) Національна академія проводить підготовку за державним замовленням військових фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти (на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)) та оперативному рівні військової освіти:

 • за денною формою здобуття вищої освіти за спеціальностями 252 «Безпека державного кордону», 262 «Правоохоронна діяльність»
 • заочною формою здобуття вищої освіти за спеціальністю 252 «Безпека державного кордону».

На навчання приймаються військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України, які проходять військову службу за контрактом, мають практичний досвід служби на керівних посадах в основних підрозділах охорони кордону та мають календарну вислугу років на офіцерських посадах на час вступу не менше ніж 5 років та займають посаду зі штатною категорією не нижче «майор».

Кандидатури вступників затверджуються рішенням Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Підготовка докторів філософії

Національна академія здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:

 • за очною (денною) формою здобуття вищої освіти на місцях державного замовлення за спеціальностями 252 «Безпека державного кордону», 262 «Правоохоронна діяльність»;

 • за заочною формою здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 081 «Право», 252 «Безпека державного кордону», 262 «Правоохоронна діяльність».

 Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються:

 • на очну (денну) форму здобуття вищої освіти – особи офіцерського складу Державної прикордонної служби України, на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 252 «Безпека державного кордону» – в тому числі – ті, які мають досвід служби на посадах оперативного рівня не менше ніж два роки. Кандидатури вступників затверджуються рішенням Адміністрації Державної прикордонної служби України;
 • на заочну форму здобуття вищої освіти – громадяни України на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Підготовка офіцерів запасу

Національна академія здійснює військову підготовку  громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу. Військова підготовка здійснюється за військово-обліковою спеціальністю “Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”.

F.A.Q.s
Новини
Графік роботи та контакти приймальної комісії

Протягом року:
Робочі дні 09:00-17:00
СБ,НД вихідні

В період - з дня початку реєстрації електронних кабінетів вступників до дня видання наказу про зарахування:
Робочі дні 08:30-17:30
СБ,НД 09:00-12:00

Контакти приймальної комісії:
(097) 251-51-14 – телефон (Viber, WhatsApp, Telegram);
Поштові скриньки: vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua
dobir_nadpsu@dpsu.gov.ua