Підготовка курсантів

Назва

Освітньо-професійна програма

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

ОПП "Безпека державного кордону"

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

ОПП "Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України"

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

ОПП "Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів Державної прикордонної служби України"

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Математика

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

ОПП "Філологія"
(спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури", (переклад включно) перша-англійська)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова та література

2.Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Математика

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова та література

2.Математика

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Етапи вступної кампанії
з 01 січня до 01 червня
- оформлення навчальної справи
- попередній етап професійно-психологічного відбору
- первинний медичний огляд ВЛК
з 1 липня до 5 липня
Остаточний медичний огляд
з 1 липня до 5 липня
Основний етап професійно-психологічного відбору
з 3 липня до 6 липня
РЕЄСТРАЦІЯ
з 4 липня до 8 липня
Заходи конкурсного відбору (відповідно до окремого плану)
до 10 липня
Рекомендування до зарахування
не пізніше 18:00 12 липня
Виконання вимог до зарахування

Основним напрямом Національної академії є підготовка курсантів для подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу в Державній прикордонній службі України.

Вступ здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вступників, з урахуванням середнього балу документу про повну загальну середню освіту, рівня їх фізичної підготовленості, які пройшли професійно-психологічний відбір та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

У період з 01.01.2022 до 01.06.2022 особам, які виявили бажання вступити на навчання до Національної академії необхідно звернутися в найближчий підрозділ комплектування ДПСУ, зібрати документи для формування навчальної справи та (з 01.03.2022) пройти первинний медичний огляд ВЛК в одному зі шпиталів ДПСУ (Хмельницький, Харків, Львів, Одеса, Київ) (за направленням підрозділу комплектування ДПСУ).

Перелік документів для формування навчальної справи
 1. Заява - Анкета;
 2. Копії 1, 2, 10, 11-ї сторінки паспорта громадянина України (або копії: з обох боків паспорта, виготовленого у форматі пластикової картки типу ID-1 та Довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого ПКМУ від 02.03.16 №207);
 3. Копії документів на пільги, що встановленні законодавством України (за наявністю);
 4. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 5. Згода на обробку персональних даних;
 6. Згода батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового закладу ДПСУ(для осіб, яким на час укладання контракту не виповнилось 18 років);
 7. Заява з повідомленням про наявних (відсутніх) близьких осіб, що проходять службу (працюють) у ДПСУ;
 8. Довідка про притягнення  до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або причин, обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України(повна);
 9. Довідка про результати попереднього етапу професійно-психологічного відбору;
 10. Військово-обліковий документ (у військовозобов`язаних - копія військового квитка або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 11. Довідка результатів перевірки кандидата для вступу на навчання органами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби;
 12. Висновок про зарахування на військову службу до Державної прикордонної служби України;
 13. Оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком справи:
  • Картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (визначена додатком 9 наказу Адміністрації ДПСУ від 06.05.2009 року №333, зареєстрованого в МЮ України 26.02.2009 року № 570/16586 (у редакції наказу МВС України від 15.08.2016 року №804), зареєстрованого в МЮ України 26.09.2016 року №1285/29415)
  • Медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма 122-2/о);
  • Сертифікат "Про проходження профілактичного наркологічного огляду"  (форма 140/о) ;

Перелік документів, які вступник пред`являє особисто в оригіналі під час реєстрації

 1. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують  особу чи її спеціальний статус";
 2. Військово-обліковий документ (у військовозобов`язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 3. Документ (державного зразка) про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 4. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2;
 5. Медична карта амбулаторного хворого (форма МОЗ 025/о) (під час проходження остаточного медичного огляду);
 6. Сертифікат(ти) Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження ЗНО.
Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

        Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної освіти є: зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення.


      Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, які у 2022 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певних навчальних предметів через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну освіту за кордоном у період між 01 вересня 2021 року та 30 листопада 2022 року. Такі громадяни беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результати зовнішнього незалежного оцінювання.

      Беруть участь у конкурсному відборі у межах квоти-1 на місця державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

       В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" також мають право:

 • громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року після звільнення;
 • студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання та надалі проходити службу за контрактом на посадах офіцерського складу;
 • вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
 • військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
 • За результатами вступних іспитів з конкурсних предметів брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) військовослужбовці військової служби за контрактом.

     Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Національній академії(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиному фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливим освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2022 року;
 • особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, що проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, інших утворень відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінальної виконавчої служби, курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 "Воєні науки, національна безпека, безпека державного кордону".

До уваги вступників!

Професійно-психологічний відбір та медичний огляд військово-лікарськими комісіями (ВЛК) проводиться у два етапи:

 • під час оформлення навчальної справи – попередній етап професійно-психологічного відбору та первинний медичний огляд ВЛК;
 • з прибуттям до Національної академії (з 01.07.2022) – остаточний медичний огляд тимчасової ВЛК Національної академії та основний етап професійно-психологічного відбору.
Перелік документів для первинного медичного огляду

Перелік документів для проходження первинного медичного огляду (під час оформлення навчальної справи)

 1. Направлення на медичний огляд (ВЛК);
 2. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або посвідчення про прописку до призовних дільниць, або військовий квиток або службове посвідчення;
 3. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений ПКМУ ві 06.11.1997 року №1238
 4. Медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів ф. №122-2/о;
 5. Довідка з протитуберкульозного диспансеру;
 6. Довідка про результати досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу;
 7. Довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру з аналізом крові на наявність антитіл до збудника сифілісу;
 8. Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о);
 9. Витяг з медичної карти амбулаторного хворого з переліком перенесених захворювань (у тому числі інфекційних) та даними про профілактичні щеплення, засвідчений печаткою закладу охорони здоров'я;

Результати досліджень:

 1. Загальний аналіз крові та сечі;
 2. Біохімічний аналіз крові (на цукор, білірубін, АЛТ);
 3. серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);
 4. антиген до вірусу гепатиту B (НВsAg);
 5. Антиген до вірусу гепатиту C (ati-HCV);
 6. Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
 7. Визначення групи крові та резус-належності;
 8. Флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки(не пізніше шестимісячного строку);
 9. ЕКГ (не пізніше місячного строку).

Перелік документів для проходження остаточного медичного огляду (під час конкурсного відбору у Національній академії)

 1. Картка медичного огляду з даними первинного медичного огляду;
 2. Паспорт здоров'я (військовослужбовці);
 3. Медична карта амбулаторного хворого з дня народження (форма МОЗ 025/о) (для кандидатів з-поміж цивільної молоді).

Під час конкурсного відбору оцінюється рівень фізичної підготовленості вступника за результатом виконання трьох вправ:

 • біг 100 м;

 • біг 3000 м (чоловіки), 1000 м (жінки);

 • підтягування (чоловіки), комплексна силова вправа (жінки);

Оцінювання відбувається за 100-200 бальною шкалою.
Інструкції що до виконання вправ доступні у відеороз`ясненні. Більш детально дізнатися про порядок оцінки рівня фізичної підготовленості можна за посиланням:

Перевірка рівня фізичної підготовленості вступників

Чому саме варто навчатися у нас:

Житло на час навчання

Працевлаштування

Якісне харчування

Речове і медичне забезпечення

Стипендія

Щорічна практика

Графік роботи та контакти приймальної комісії

Протягом року

Робочі дні

09:00-17:00

Субота

Вихідний

Неділя

Вихідний

В період - з дня початку реєстрації електронних кабінетів вступників до дня видання наказу про зарахування

Робочі дні

08:30-17:30

Субота

09:00-15:00

Неділя

09:00-12:00

Контакти приймальної комісії:

(097) 251-51-14 – телефон (Viber, WhatsApp, Telegram);

Поштова скринька vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua