Підготовка курсантів

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (індивідуальної усної співбесіди (ІУС), творчого конкурсу)

Спеціальність

Код | Назва

Освітньо-професійна програма

Перелік конкурсних предметів
(ІУС, творчого конкурсу)

035 Філологія
(спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури», (переклад включно) перша – англійська)

Перелік конкурсних предметів
(ІУС, творчого конкурса)

1.Українська мова

2.Математика

3.Історія України

4.Творчий конкурс: перевірка рівня фізичної підготовленості

053 Психологія

Перелік конкурсних предметів
(ІУС, творчого конкурса)

1.Українська мова

2.Математика

3.Історія України

4.Творчий конкурс: перевірка рівня фізичної підготовленості

172 Телекомунікації та радіотехніка

Перелік конкурсних предметів
(ІУС, творчого конкурса)

1.Українська мова

2.Математика

3.Історія України

4.Творчий конкурс: перевірка рівня фізичної підготовленості

252 Безпека державного кордону

Перелік конкурсних предметів
(ІУС, творчого конкурса)

1.Українська мова

2.Історія України

3.Творчий конкурс: перевірка рівня фізичної підготовленості

252 Безпека державного кордону
Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ

Перелік конкурсних предметів
(ІУС, творчого конкурса)

1.Українська мова

2.Історія України

3.Творчий конкурс: перевірка рівня фізичної підготовленості

252 Безпека державного кордону
Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ

Перелік конкурсних предметів
(ІУС, творчого конкурса)

1.Українська мова

2.Математика

3.Творчий конкурс: перевірка рівня фізичної підготовленості

262 Правоохоронна діяльність

Перелік конкурсних предметів
(ІУС, творчого конкурса)

1.Українська мова

2.Історія України

3.Творчий конкурс: перевірка рівня фізичної підготовленості

ОПП "Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України"

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

ОПП "Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів Державної прикордонної служби України"

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Математика

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

ОПП "Філологія"
(спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури", (переклад включно) перша-англійська)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова та література

2.Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Математика

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова та література

2.Математика

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Приймаються сертифікати: ЗНО 2019, 2020, 2021, НМТ — 2022р.р.
Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО для допуску до участі у конкурсному відборі - 100.
Мінімальний конкурсний бал повинен складати не менше 125,000.
Вступники мають право подати 5 заяв.

Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та формування навчальних справ
До 10 липня - військовослужбовці ДПСУ
До 20 липня - цивільна молодь та військовозобов'язані
Прийом навчальних справ приймальною комісією
До 20 липня - військовослужбовці ДПСУ
До 1 серпня - цивільна молодь та військовозобов'язані
Заходи конкурсного відбору (відповідно до окремого плану)
З 8 серпня
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
17 серпня
Виконання вимог до зарахування
Не пізніше 20 серпня
Зарахування вступників
До 22 серпня

Основним напрямом Національної академії є підготовка курсантів для подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу в Державній прикордонній службі України.

Вступ здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вступників, рівня їх фізичної підготовленості, які пройшли професійно-психологічний відбір та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Особи, які виявили бажання вступити на навчання до Національної академії необхідно звернутися в найближчий підрозділ комплектування ДПСУ, зібрати документи для формування навчальної справи та пройти первинний медичний огляд ВЛК в одному зі шпиталів ДПСУ (за направленням підрозділу комплектування ДПСУ).

Перелік документів для формування навчальної справи
 1. Заява - Анкета;
 2. Копії 1, 2, 10, 11-ї сторінки паспорта громадянина України (або копії: з обох боків паспорта, виготовленого у форматі пластикової картки типу ID-1 та Довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого ПКМУ від 02.03.16 №207);
 3. Копія документів, що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі (за наявністю);
 4. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 5. Згода на обробку персональних даних;
 6. Згода батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового закладу ДПСУ(для осіб, яким на час укладання контракту не виповнилось 18 років);
 7. Заява з повідомленням про наявних (відсутніх) близьких осіб, що проходять службу (працюють) у ДПСУ;
 8. Витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" (Повний).
 9. Довідка про результати попереднього етапу професійно-психологічного відбору;
 10. Військово-обліковий документ (у військовозобов`язаних - копія військового квитка або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 11. Довідка результатів перевірки кандидата для вступу на навчання органами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби;
 12. Висновок про зарахування на військову службу до Державної прикордонної служби України;
 13. Оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком справи:
  • Картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (визначена додатком 9 наказу Адміністрації ДПСУ від 06.05.2009 року №333, зареєстрованого в МЮ України 26.02.2009 року № 570/16586 (у редакції наказу МВС України від 15.08.2016 року №804), зареєстрованого в МЮ України 26.09.2016 року №1285/29415)
  • Медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма 122-2/о);
  • Сертифікат "Про проходження профілактичного наркологічного огляду"  (форма 140/о) ;

Перелік документів, які вступник пред`являє особисто в оригіналі під час реєстрації

 1. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують  особу чи її спеціальний статус";
 2. Військово-обліковий документ (у військовозобов`язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 3. Документ (державного зразка) про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 4. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2;
 5. Медична карта амбулаторного хворого (форма МОЗ 025/о) (під час проходження остаточного медичного огляду);
 6. Сертифікат(ти) Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження НМТ(ЗНО).
Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

        Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної освіти є: зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення.


      Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, які у 2022 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певних навчальних предметів через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну освіту за кордоном у період між 01 вересня 2021 року та 30 листопада 2022 року. Такі громадяни беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результати зовнішнього незалежного оцінювання.

      Беруть участь у конкурсному відборі у межах квоти-1 на місця державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

       В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" також мають право:

 • громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року після звільнення;
 • студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання та надалі проходити службу за контрактом на посадах офіцерського складу;
 • вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
 • військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
 • За результатами вступних іспитів з конкурсних предметів брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) військовослужбовці військової служби за контрактом.

     Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Національній академії(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиному фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливим освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2022 року;
 • особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, що проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, інших утворень відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінальної виконавчої служби, курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 "Воєні науки, національна безпека, безпека державного кордону".
Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

Витяг з розділу VIII Правил прийому до Національної академії у 2022 році  «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти»

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди;

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти є зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення (обсяги прийому за квотами у співвідношенні до обсягу державного замовлення визначені у додатку 2)

 1. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням):

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року.

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного замовлення.

 1. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
 2. В умовах дії особливого правового режиму воєнного стану брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» також мають право:

громадяни України, звільнені зі строкової служби, – протягом року після звільнення;

вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;

військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

 1. За результатами індивідуальної усної співбесіди брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) військовослужбовці військової служби за контрактом.

 

Професійно-психологічний відбір та медичний огляд військово-лікарськими комісіями (ВЛК) проводиться у два етапи:

 • під час оформлення навчальної справи – попередній етап професійно-психологічного відбору та первинний медичний огляд ВЛК;
 • з прибуттям до Національної академії – остаточний медичний огляд тимчасової ВЛК Національної академії та основний етап професійно-психологічного відбору.
Перелік документів для первинного медичного огляду

Перелік документів для проходження первинного медичного огляду (під час оформлення навчальної справи)

 1. Направлення на медичний огляд (ВЛК);
 2. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або посвідчення про прописку до призовних дільниць, або військовий квиток або службове посвідчення;
 3. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений ПКМУ ві 06.11.1997 року №1238
 4. Медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів ф. №122-2/о;
 5. Довідка з протитуберкульозного диспансеру;
 6. Довідка про результати досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу;
 7. Довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру з аналізом крові на наявність антитіл до збудника сифілісу;
 8. Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о);
 9. Витяг з медичної карти амбулаторного хворого з переліком перенесених захворювань (у тому числі інфекційних) та даними про профілактичні щеплення, засвідчений печаткою закладу охорони здоров'я;

Результати досліджень (не пізніше місячного строку):

 1. Загальний аналіз крові та сечі;
 2. Біохімічний аналіз крові (на цукор, білірубін, АЛТ);
 3. серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);
 4. антиген до вірусу гепатиту B (НВsAg);
 5. Антиген до вірусу гепатиту C (ati-HCV);
 6. Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
 7. Визначення групи крові та резус-належності;
 8. Флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки(не пізніше шестимісячного строку);
 9. ЕКГ (не пізніше місячного строку).

Перелік документів для проходження остаточного медичного огляду (під час конкурсного відбору у Національній академії)

 1. Картка медичного огляду з даними первинного медичного огляду;
 2. Паспорт здоров'я (військовослужбовці);
 3. Медична карта амбулаторного хворого з дня народження (форма МОЗ 025/о) (для кандидатів з-поміж цивільної молоді).

ОКРЕМО ПОЙМЕНОВАНА КАТЕГОРІЯ ВСТУПНИКІВ особи, які виявили бажання навчатись в Національній академії та проживають на ТОТ України або переселилися з неї після 01.01.2022, а також, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та не мали можливості встановленим порядком звернутись в підрозділи комплектування, оформити навчальну справу, пройти первинний медичний огляд, попередній етап професійно-психологічного відбору можуть оформити навчальну справу шляхом надсилання вступником документів на vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua, dobir_nadpsu@dpsu.gov.ua, проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту (НМТ). Зразки документів, порядок їх заповнення розміщені за посиланням нижче. Медичний огляд (первиний та остаточний), професійно-психологічний відбір (попередній та основний етап) проводяться у Національній академії.

Перелік сканкопій документів, які необхідно направити на електронну скриньку приймальної комісії
 • заява; анкета;
 • копії 1, 2, 10, 11-ї сторінок паспорта громадянина України або копії: з обох боків паспорта, виготовленого у формі пластикової картки типу ID-1 та Довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою КМУ від 02.03.2016 року № 207);
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 (за наявності);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • згода на обробку персональних даних;
 • згода батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового навчального закладу ДПСУ (для осіб, яким на час укладання контракту не виповнилось 18 років);
 • заява з повідомленням про наявних (відсутніх) близьких осіб, що проходять службу (працюють) у ДПСУ;
 • витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (повний);
 • військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – копія військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

Витяг з розділу VIII Правил прийому до Національної академії у 2022 році  «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти»

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди;

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти є зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення (обсяги прийому за квотами у співвідношенні до обсягу державного замовлення визначені у додатку 2)

 1. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням):

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року.

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного замовлення.

 1. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
 2. В умовах дії особливого правового режиму воєнного стану брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» також мають право:

громадяни України, звільнені зі строкової служби, – протягом року після звільнення;

вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;

військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

 1. За результатами індивідуальної усної співбесіди брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) військовослужбовці військової служби за контрактом.

 

Перелік документів для проходження медичного огляду

Перелік документів для проходження медичного огляду

 • тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовних дільниць, або військовий квиток, або службове посвідчення (окремо пойменована категорія вступників (ОПКВ) – за наявністю);
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 (ОПКВ – за наявністю);
 • медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о (додаток 2 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382) (ОПКВ– за наявністю);
 • довідка з протитуберкульозного диспансеру про перебування на диспансерному обліку (ОПКВ– за наявністю);
 • довідка про результати досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу;
 • довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру про наявність шкірно-венерологічних захворювань та перебування на диспансерному обліку (ОПКВ– за наявністю);
 • медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о) (ОПКВ – за наявністю);
 • витяг з медичної карти амбулаторного хворого з переліком перенесених захворювань (у тому числі інфекційних) за останніх 5 років та даними про профілактичні щеплення відповідно календаря щеплень, засвідчений печаткою закладу охорони здоров’я (ОПКВ – за наявністю);
 • результати лабораторних досліджень (не пізніше місячного строку):
 • загальний аналіз крові (ОПКВ – дослідження проходять у Національній академії);
 • загальний аналіз сечі (ОПКВ – дослідження проходять у Національній академії);
 • біохімічний аналіз крові (на цукор, білірубін, АЛТ) (ОПКВ – дослідження проходять у Національній академії);
 • серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) (ОПКВ – дослідження проходять у Національній академії);
 • антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg) (ОПКВ – дослідження проходять у НА);
 • антитіла до вірусу гепатиту С (ati-HCV) (ОПКВ – дослідження проходять у НА);
 • реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW) (ОПКВ—у НА);
 • визначення групи крові та резус-належності (ОПКВ – дослідження проходять у Національній академії);
 • флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки (не пізніше шестимісячного строку) (ОПКВ – дослідження проходять у Національній академії);
 • ЕКГ (не пізніше місячного строку) (ОПКВ– дослідження проходять у Національній академії);
 • паспорт здоров'я (для кандидатів з числа військовослужбовців);
 • медична карта амбулаторного хворого з дня народження (форма МОЗ 025/о) (для кандидатів з числа цивільної молоді) (ОПКВ– за наявності).

Під час конкурсного відбору оцінюється рівень фізичної підготовленості вступника за результатом виконання трьох вправ:

 • біг 100 м;

 • біг 3000 м (чоловіки), 1000 м (жінки);

 • підтягування (чоловіки), комплексна силова вправа (жінки);

Оцінювання відбувається за 100-200 бальною шкалою.
Інструкції що до виконання вправ доступні у відеороз`ясненні. Більш детально дізнатися про порядок оцінки рівня фізичної підготовленості можна за посиланням:

ПОЛОЖЕННЯ з організації перевірки рівня фізичної підготовленості

Чому саме варто навчатися у нас:

Житло на час навчання

Працевлаштування

Якісне харчування

Речове і медичне забезпечення

Стипендія

Щорічна практика

Графік роботи та контакти приймальної комісії

Протягом року

Робочі дні

09:00-17:00

Субота

Вихідний

Неділя

Вихідний

В період - з дня початку реєстрації електронних кабінетів вступників до дня видання наказу про зарахування

Робочі дні

08:30-17:30

Субота

09:00-15:00

Неділя

09:00-12:00

Контакти приймальної комісії:

(097) 251-51-14 – телефон (Viber, WhatsApp, Telegram);

Поштові скриньки: vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua 

dobir_nadpsu@dpsu.gov.ua