Підготовка офіцерів

Назва

Спеціалізація (освітньо-професійна програма)

Нормативний термін навчання

Перелік конкурсних предметів (фахових іспитів)

252

Безпека державного кордону

ОПП "Безпека державного кордону"

1 рік 10 місяців

Перелік конкурсних предметів (фахових іспитів)

1.Фаховий іспит

2.Оцінка рівня фізичної підготовленості

256

Національна безпека

256.06 Сфера прикордонної діяльності (ОПП Національна безпека (сфера прикордонної діяльності))

1 рік 10 місяців

Перелік конкурсних предметів (фахових іспитів)

1.Фаховий іспит

262

Правоохоронна діяльність

ОПП "Правоохоронна діяльність"

1 рік 10 місяців

Перелік конкурсних предметів (фахових іспитів)

1.Фаховий іспит

2.Оцінка рівня фізичної підготовленості

Етапи вступної кампанії
Прийом рапортів та формування навчальних справ в органах охорони кордону
До 10 червня
Прийняття навчальних справ приймальною комісією
До 1 липня
Заходи конкурсного відбору
З 1 серпня
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
До 7 серпня
Виконня вимог до зарахування
Не пізніше 10 серпня
Перелік документів навчальна справа для вступників з числа офіцерського складу для здобуття ступеня освіти магістр у 2021 році

Перелік документів для формування навчальної справи

 • Рапорт;
 • Копії 1, 2, 10, 11-ї сторінки паспорта громадянина України (або копії: з обох боків паспорта, виготовленого у форматі пластикової картки типу ID-1 та Довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого ПКМУ від 02.03.16 №207);
 • Копія документа державного зразка про раніше здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • Копія документів, що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі;
 • Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • Згода на обробку персональних даних;
 • Витяг зі Списку офіцерів, зарахованих до кадрового резерву, чи затвердженого рішення останньої атестаційної комісії про рекомендацію для на правлення на навчання;
 • Довідка про штатну категорію обійманої посади;
 • Картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, визначена додатком 9 наказу АДПСУ №333;
 • Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма 122-2/о), зразок якої установлений додатком 3 до Інструкції про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ № 12 (для осіб, у яких форма допуску нижча другої або відсутня).

Перелік документів, які вступник пред'являє особисто в оригіналі під час реєстрації

 • Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • Документи, що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі;

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документів про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь.

Контакти приймальної комісії:
(097) 251-51-14 – телефон (Viber, WhatsApp, Telegram);
vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua – поштова скринька;

Графік роботи та контакти приймальної комісії

Протягом року

Робочі дні

09:00-17:00

Субота

Вихідний

Неділя

Вихідний

В період - з дня початку реєстрації електронних кабінетів вступників до дня видання наказу про зарахування

Робочі дні

08:30-17:30

Субота

09:00-15:00

Неділя

09:00-12:00