Бакалавр

Спеціальність

Код | Назва

Освітньо-професійна програма

Перелік конкурсних предметів

035 Філологія
ОПП "Філологія"
(спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури",
(переклад включно) перша-англійська)

Перелік конкурсних предметів

1.Українська мова

2.Історія України

3.Математика

081 Право
ОПП "Право"

Перелік конкурсних предметів

1.Українська мова

2.Історія України

3.Математика

Дійсні сертифікати ЗНО за 2021, 2020 та 2019 роки та НМТ 2022 року
Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО для допуску до участі у конкурсі - 100
Мінімальний конкурсний бал на спеціальність 081 Право не може бути менше - 140
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
З 1 липня
Початок прийому заяв та документів
З 29 липня
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди
До 18:00 08 серпня
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають за результатами НМТ-2022, ЗНО 2019-2021
До 18:00 23 серпня
Терміни проведення Національною академією індивідуальних усних співбесід
З 09 по 16 серпня
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
Не раніше 18:00 02 вересня
Виконання вимог до зарахування
Не пізніше 29 вересня
Терміни зарахування вступників
Не пізніше 30 вересня
Відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України та Правил прийому в Національній академії здійснюється набір на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня "бакалавр" за схемою підготовки "студент". Обсяг прийому визначається академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням обсягу державного замовлення.

Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

Витяг з розділу VIII Правил прийому до Національної академії у 2022 році  «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти»

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди;

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського комплексного тесту.

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії Національної академії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року.

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту.

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

        Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної освіти є: зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення.

      Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, які у 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певних навчальних предметів через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року. Такі громадяни беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результати зовнішнього незалежного оцінювання.

      Беруть участь у конкурсному відборі у межах квоти-1 на місця державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

       В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" також мають право:

 • громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року після звільнення;
 • студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання та надалі проходити службу за контрактом на посадах офіцерського складу;
 • вступники з-поміж випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
 • військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
 • За результатами вступних іспитів з конкурсних предметів брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) військовослужбовці військової служби за контрактом.

     Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в академії(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиному фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливим освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2021 року;
 • військовослужбовці-контрактники при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25"Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону".

Під час виконання вимог до зарахування вступник особисто подає оригінали документів та їх копії:

Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня вищої освіти БАКАЛАВР

035 Філологія

Кількість навчальних семестрів 8

Вартість одного навчального семестру
12 175 грн

Вартість одного навчального року
24 350 грн

Вартість за весь термін навчання
97 400 грн

081 Право

Кількість навчальних семестрів 8

Вартість одного навчального семестру
12 700 грн

Вартість одного навчального року
25 400 грн

Вартість за весь термін навчання
101 600 грн

Магістр

Відповідно до ліцензії Міністерства і науки України та Правил прийому в Національній академії здійснюється набір на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня “магістр” за схемою підготовки “студент”. Обсяг прийому визначається Національною академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням державного замовлення.

Спеціальність

Код | Назва

Освітньо-професійна програма

Перелік конкурсних предметів

035 Філологія
ОПП "Філологія магістр"
(спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури",
(переклад включно) перша-англійська

Перелік конкурсних предметів

1.Мотиваційний лист

081 Право
ОПП "Право"

Перелік конкурсних предметів

1.Магістерський комплексний тест

Етапи вступної кампанії
Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту (МКТ)
З 27 червня до 18:00 18 липня
Основна сесія МКТ
З 10 по 17 серпня
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
З 1 серпня
Прийом заяв і документів, для осіб, які вступають на основі результатів МКТ або мотиваційного листа (МЛ). Прийом МЛ.
З 16 серпня до 18:00 15 вересня
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
Не раніше 25 вересня
Виконання вимог до зарахування
Не раніше 25 вересня
Термін зарахування вступників
Не пізніше 30 листопада
Графік роботи та контакти приймальної комісії


Протягом року

Робочі дні

09:00-17:00

Субота

Вихідний

Неділя

Вихідний

В період - з дня початку реєстрації електронних кабінетів вступників до дня видання наказу про зарахування

Робочі дні

08:30-17:30

Субота

09:00-15:00

Неділя

09:00-12:00

Контакти приймальної комісії:

(097) 251-51-14 – телефон (Viber, WhatsApp, Telegram);

Поштова скринька vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження магістерського комплексного тесту (МКТ) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі – реєстрація) за спеціальністю 081 Право, розпочинається 27 червня і закінчується о 18:00 18 липня.
Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії (vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua) або з використанням мобільного додатку Viber (за тел. 097-251-51-14) скановані копії (фотокопії):

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).
Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Під час реєстрації представник приймальної комісії створює запит на формування бланка екзаменаційного листка та формує бланк екзаменаційного листка.
Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.
Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.
Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.
Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

035 Філологія

Кількість навчальних семестрів
3

Вартість одного навчального семестру
15 100 грн

Вартість одного навчального року
30 200 грн

Вартість за весь термін навчання
45 300 грн

081 Право

Кількість навчальних семестрів
3

Вартість одного навчального семестру
14 125 грн

Вартість одного навчального року
28 250 грн

Вартість за весь термін навчання
42 375 грн

Порядок реєстрації для складання ЄФВВ та/або ЄВІ для здобуття ступеня освіти магістра

   У 2022 році реєстрація для складання єдиного фахового вступного випробування (далі - ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (далі - ЄВІ) триватиме з 26 квітня до 18:00 17 травня.

 Основна сесія ЄВІ відбудеться 22 червня.

ЄФВВ складатиметься з двох частин - тесту загальної навчальної компетентності, який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту з права та міжнародного права 24 червня.

   Реєстрацію здійснює приймальна комісія Національної академії. Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

   Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua скановані копії (фотокопії):

 • заповненої ЗАЯВИ-АНКЕТИ з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документу (одного з документів, що посвідчує особу, передбаченого законом України про "Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу(для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • документ про здобутий ступінь вищої світи (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартка для документів  (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

   Увага! У темі листа обов'язково зазначте прізвище, ім'я, по батькові, а в тексті листа - прізвище, ім'я, по батькові та номер облікової картки платника податків(за наявності).

   Перш ніж надіслати лист, обов'язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

    Під час реєстрації Вам буде надіслано скановану копію реєстраційної картки на електрону адресу (Viber), зазначеного в заяві-анкеті для пітдвердження реєстраційних данних. Якщо в реєстраційній карті ви виявите помилки - зверніться до приймальної комісії Національної академії. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

   Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії Національної академії, або поштовим зв'язком, якщо Ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

   Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка "Кабінет вступника", доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

  Звертаємо увагу: перелік міст для проведення ЄВІ з англійської мови, окрім міст обласного значення, включення міста: Кривий Ріг, Біла Церква, Покровськ, Мелітополь, Кременчук, Умань та Кам'янець-Подільскому.

ЄВІ з іспанської, німецької та французької мови додатково буде проведено у Кам'янець-Подільскому Хмельницької області та Покровську на Донеччині.

ЄФВВ, окрім обласних центрів також відбудеться у: Кривому Розі, Білій Церкві, Покровську, Мелітополі, Умані та Кам'янець-Подільскому.