Експертні висновки Галузевої експертної ради

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІI (магістерський) рівень вищої освіти

ІIІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти