Коли починається вступ до Національної академії?

Вступу до Національної академії передують заходи  в підрозділах комплектування ДПСУ – оформлення навчальних справ, проходження попереднього етапу професійно-психологічного відбору та первинного медичного огляду ВЛК.

Прийом заяв та формування навчальних справ – з 01 січня до 25 червня – в підрозділах комплектування ДПСУ (контактна інформація підрозділів комплектування ДПСУ  https://dpsu.gov.ua/ua/Kudi-zvertitisya/ ).

Заходи конкурсного відбору (відповідно до окремого плану): проведення остаточного медичного огляду та основного етапу професійно-психологічного відбору; прийом заяв та документів – реєстрація; вступні випробування (для категорії вступників, яким надано таке право); перевірка рівня фізичної підготовленості – з 29 червня – у Національній академії.

За які роки дійсні сертифікати ЗНО при вступі?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра, зараховуються бали національного мультипредметного тесту 2022, 2023, 2024 років (далі- НМТ) або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року (далі – ЗНО). Варіанти зарахування результатів НМТ та/або ЗНО, вступних випробувань описані за посиланням https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/dodatok-3.-pereliky-konkursnyh-predmetiv-u-sertyfikati-uczoyao-za-rezultatamy-nmt-2024-nmt-2023-nmt-2022-zno-2021-vstupnyh-vyprobuvan-ta-vago.pdf

Всі вступники вказаної категорії проходять перевірку рівня фізичної підготовленості.

Будь-які інші види вступних випробувань, в тому числі подання мотиваційних листів, написання творів тощо – не проводяться.

Скільки балів має бути в сертифікатах НМТ, ЗНО? Який середній бал? Який прохідний бал?

Мінімальне значення кількості балів конкурсного предмету у сертифікаті НМТ, ЗНО або вступного випробування, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, дорівнює 100 балів.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані на такі місця, в разі наявності конкурсного балу не менше значення, яке визначене Правилами прийому до Національної академії у 2024 році (значення буде оприлюднено після затвердження Правил прийому).

Щодо середнього та прохідного балу. Таких визначень при вступі не існує: відбір проводиться в межах обсягів державного замовлення у відповідності до рейтингового списку з врахуванням пріоритетів поданих заяв та квот при умові виконання абзацу 2 цієї відповіді (так званий мінімальний конкурсний бал, який можливо й називають – прохідний).

Про можливу кількість поданих заяв для участі у конкурсі.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення

Що таке конкурсний бал?

Конкурсний бал – це сума балів НМТ та/або ЗНО з відповідних конкурсних предметів, оцінки рівня фізичної підготовленості, помножених на відповідні вагові коефіцієнти.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК).

 

Чи важливу роль грає середній бал свідоцтва при вступі?

В 2024 році під час вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, при розрахунку конкурсного балу, середній бал свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти не враховується.

Чим відрізняється курсант від студента?

У Національній академії, здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок видатків державного бюджету (на місцях державного замовлення) – курсанти, ті що навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб – студенти.

            Курсанти протягом всього строку навчання перебувають на повному забезпеченні, по завершенню навчання отримують первинне військове звання офіцерського складу та призначаються на посади (100% працевлаштовуються).

Чи можна навчатись у Національній академії одночасно на двох факультетах (спеціальностях)?

            Національна академія проводить підготовку фахівців за рахунок видатків державного бюджету (на місцях державного замовлення).

            Враховуючи вимоги чинного законодавства – навчання на місцях державного замовлення одночасно на двох спеціальностях – заборонено.

Чи є пільги для випускників військових (військово-морських) ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою?

Вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу, в умовах дії особливого правового режиму воєнного стану мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у формі вступних випробувань замість національного мультипредметного тесту з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» : «Безпека державного кордону», «Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ», «Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ».

Чи є пільги для тих, в кого батьки загинули в АТО, ООС, в наслідок збройної агресії проти України?

Так, такі категорії вступників мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі.

Особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття ПЗСО зараховується на навчання на місця державного замовлення поза конкурсом за особистим вибором спеціальності.

Чи можна вступити в академію, якщо підписати контракт з ДПСУ?

Так. Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Державної прикордонної служби України (віком до 30 років) – мають право до вступу на навчання – курсантами. З 01 лютого поточного року подайте по команді рапорт на ім’я начальника органу, де проходите службу, про таке бажання та почніть процес оформлення навчальної справи вступника.

Вік вступу. Чи можна вступити після 9 класу? Чи можна вступити, якщо мені 16 років?

На навчання до Національної академії вступають громадяни України, які здобули ПОВНУ загальну середню освіту, причому для навчання на місцях державного замовлення – приймаються вступники віком від 17 до 30 років, в тому числі ті, яким виповнюється 17 в рік вступу.

Чи можуть навчатися дівчата?

Для вступників з-поміж осіб жіночої статі – обмежень щодо кількості (квот), чи спеціальностей – НЕ МАЄ. Жінки беруть участь у конкурсному відборі разом із чоловіками (окрім – медичного огляду).

Хто обирає місце служби після закінчення навчання?

На випускному курсі, перед проведенням державних іспитів, робочою групою Адміністрації Державної прикордонної служби України, з залученням посадових осіб регіональних управлінь, проводиться розподіл випускників.

Випускники для розподілу прибувають, відповідно до отриманого особистого рейтингу (від вищого до нижчого). Рейтинг випускника визначається за критеріями та результатами навчання, військової дисципліни, участі у повсякденній діяльності, спорті, наукових товариствах тощо. Випускник вибирає місце проходження служби із переліку запропонованих йому посад, який в свою чергу є вичерпним. Зрозуміло, що чим вище рейтинг у випускника, тим більше варіантів вибору місця проходження служби він отримує.