Публічна інформація

Вакансії
Кошторис та зміни до нього
Річні звіти
Вартість документів про освіту
  • Диплом бакалавра (бакалавра з відзнакою) – 42.00 грн.
  • Диплом спеціаліста (спеціаліста з відзнакою) – 42.00 грн.
  • Диплом магістра (магістра з відзнакою) – 42.00 грн.
  • Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка – 39.00 грн.
Штатний розпис
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Відповідно до ст.45 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №347 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності” вищі військові заклади освіти (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) не висвітлюють відомості про матеріально-технічне забезпечення на електронних ресурсах.

Наявність гуртожитків

Курсанти упродовж всього періоду навчання безкоштовно розміщуються в казармах (спеціальних приміщеннях, гуртожитках) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

Інформація щодо проведення тендерних процедур
Розмір плати надання платної освітньої послуги
Вартість освітніх послуг
Інформація щодо моніторингу освітньої діяльності
Інформація щодо забезпечення якості вищої освіти
Інформація щодо ліцензування та акредитації
Інформація щодо проведення ректорських контрольних робіт
Графік опитування в НАДПСУ
Результати опитування в НАДПСУ
Рейтинг науково-педагогічного складу
Рейтинг здобувачів вищої освіти
Положення про відділи кафедри і факультети ???
Колективний договір ???
Розпорядок дня ???
Зміни до положення про організацію освітнього процесу в НАДПСУ ???