Зміст

Конкурс з 04.01.2022 по 03.02.2022 року

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукового та науково-педагогічного складу з 09.06.2022 року по 08.07.2022 року:

 • старшого наукового співробітника відділення планування та контролю наукової та науковотехнічної діяльності науковоорганізаційного відділу – 2 ставки, що комплектуються працівниками;
 • старшого наукового співробітника відділення координації спеціалізованих вчених рад та підготовки наукових видань науковоорганізаційного відділу – 2 ставки, що комплектуються працівниками;
 • провідного наукового співробітника науководослідної лабораторії дослідження проблем юридичного та організаційного забезпечення діяльності Держприкордонслужби науководослідного відділу – 0,75 ставки, що комплектується працівником;
 • старшого наукового співробітника науководослідної лабораторії дослідження проблем юридичного та організаційного забезпечення діяльності Держприкордонслужби науководослідного відділу – 2 ставки, що комплектуються працівниками;
 • старшого наукового співробітника науководослідної лабораторії дослідження проблем матеріальнотехнічного забезпечення науководослідного відділу – 2 ставки, що комплектуються працівниками;
 • старшого наукового співробітника науководослідної лабораторії дослідження проблем освітньої діяльності та управління персоналом науководослідного відділу – 2 ставки, що комплектуються працівниками;
 • старшого викладача кафедри воєнного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • викладача кафедри прикордонного контролю факультету охорони державного кордону – 1 ставка, що комплектується працівником;
 •  старшого викладача кафедри загальновійськових дисциплін факультету  охорони державного кордону – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • старшого викладача кафедри вогневої та тактикоспеціальної підготовки факультету охорони державного кордону – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • викладача кафедри вогневої та тактикоспеціальної підготовки факультету охорони державного кордону – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • викладача кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки факультету охорони державного кордону, за рахунок штатного розпису – 0,8 ставки, що комплектується працівником;
 • старшого викладача кафедри теорії права та кримінальнопроцесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності, за рахунок штатного розпису – 3 ставки, що комплектуються працівниками;
 • викладача кафедри теорії права та кримінальнопроцесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності, за рахунок штатного розпису – 0,4 ставки, що комплектується працівником;
 • старшого викладача кафедри адміністративної діяльності факультету правоохоронної діяльності – 1 ставка, що комплектується працівником;
   
 • викладача кафедри адміністративної діяльності факультету правоохоронної діяльності, за рахунок штатного розпису – 1,05 ставки, що комплектуються працівниками;
 • викладача кафедри спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • доцента кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності – 0,5 ставки, що комплектується працівником;
 • доцента кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності, за рахунок штатного розпису 2 ставки, що комплектуються працівниками;
 • старшого викладача кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності 6,5 ставок, що комплектуються працівниками;
 • старшого викладача кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності, за рахунок штатного розпису – 5,5  ставок,що комплектуються працівниками;
 • викладача кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності – 2,25 ставки, що комплектується працівником;
 • викладача кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності, за рахунок штатного розпису 2,5 ставки, що комплектуються працівниками;
 • старшого викладача кафедри психології, педагогіки та соціальноекономічних дисциплін факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності – 2 ставки, що комплектуються працівниками;
 • старшого викладача кафедри психології, педагогіки та соціальноекономічних дисциплін факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності, за рахунок штатного розпису – 1,3 ставки, що комплектуються працівниками;
 • старшого викладача кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності 2 ставки, що комплектуються працівниками;
 • викладача кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • старшого викладача кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності – 0,5 ставки, що комплектується працівником;
 • викладача кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності – 0,5 ставки, що комплектується працівником;
 • доцента кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності 1 ставка, що комплектується працівником;
 • старшого викладача кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності – 2,5 ставки, що комплектуються працівниками;
   
 • старшого викладача кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативнослужбової діяльності, за рахунок штатного розпису – 0,25 ставки, що комплектується працівником;
 • завідувача кафедри військової підготовки, за рахунок штатного розпису – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • професора кафедри військової підготовки, за рахунок штатного розпису – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • старшого викладача кафедри військової підготовки, за рахунок штатного розпису – 1 ставка, що комплектується працівником;
 • викладача кафедри військової підготовки, за рахунок штатного розпису – 1 ставка, що комплектується працівником.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

Цивільні особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • особовий листок;
 • копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;
 • письмову згоду на збирання та обробку персональних даних;
 • список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності).

Вимоги до кандидатів на посади:

Провідний науковий співробітник науководослідного відділу:
третій (освітньонауковий) рівень вищої освіти, наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидат наук) та вченого звання професор (старший дослідник, доцент), досвід роботи на посадах наукових (науковопедагогічних) працівників не менше 10 років, загальна кількість публікацій не менше 10 за останні 10 років (з них в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або
WoS не менше трьох).

Старший науковий співробітник науководослідного відділу:
третій (освітньонауковий) рівень вищої освіти, наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидат наук), досвід роботи на посадах наукових (науковопедагогічних) працівників не менше 5 років, загальна кількість публікацій не менше 10 за останні 10 років (з них в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або
WoS не менше трьох).

Старший науковий співробітник науково організаційного відділу:
третій (освітньонауковий) рівень вищої освіти, наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидат наук), досвід роботи на посадах наукових (науковопедагогічних) працівників не менше 5 років, загальна кількість публікацій не менше 10 за останні 5 років.

Завідувач кафедри військової підготовки:
науковий ступінь та/або вчене звання, військову освіту не нижче оперативнотактичного рівня та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах охорони державного кордону та/або органах військового управління, Адміністрації не менше 5 років
, стаж науковопедагогічної діяльності має складати не менше 3 років, практичний досвід має складати не менше 1 року на посаді професора.

Доцент:
науковий ступінь та/або вчене звання, другий (магістерський) рівень вищої освіти, стаж науковопедагогічної діяльності має складати не менше 3 років, практичний досвід має складати не менше 1 року на посаді старшого викладача.

Старший викладач:
другий (магістерський) рівень вищої освіти, практичний досвід має складати не менше 1 року на посаді викладача або не менше 5 років на посадах за профілем кафедри

Викладач:
другий (магістерський) рівень вищої освіти, практичний досвід має складати не менше 2 років на посадах за профілем кафедр у разі відсутності кваліфікації викладача.

1) особи офіцерського складу Держприкордонслужби (крім Національної академії Держприкордонслужби):

 • рапорт про участь у конкурсі;
 • біографічну довідку;
 • особову картку встановленого зразка (послужний список);
 • копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;
 • письмову згоду на збирання та обробку персональних даних;
 • список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності);

 

2) особи, які проходять військову службу (працюють) у Національній академії Держприкордонслужби, подають рапорт (заяву) та, за наявності, список наукових праць (винаходів), звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність;

3) цивільні особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 •  заяву про участь у конкурсі;
 • особовий листок;
 • копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;
 • письмову згоду на збирання та обробку персональних даних;
 • список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності).

6. Старший викладач (що комплектується працівником):

 • другий (магістерський) рівень вищої освіти, практичний досвід має складати не менше 1року на посаді викладача або не менше 5 років на посадах за профілем кафедри.

Документи приймаються з 09.06.2022 року по 08.07.2022 року за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділення контролю та документального забезпечення)

тел. (0382) 72-48-75

е-mail: nadpsu@dpsu.gov.ua