Вакансії

Зміст

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс з 22.03.2024 року по 21.04.2024 року на заміщення вакантних посад:

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс з 22.03.2024 року по 21.04.2024 року на заміщення вакантних посад:

професора кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності, за рахунок

штатного розпису на утримання працівників Національної академії, за кошти громадян які навчаються – 0,5 ставки, що заміщується працівником;

старшого викладача кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності, за рахунок штатного розпису на утримання працівників Національної академії, за кошти

громадян які навчаються – 0,5 ставки, що заміщується працівником;

доцента кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів, за рахунок штатного розпису здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання – 2 години;

професора кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів, за рахунок штатного розпису здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання – 12 годин;

професора кафедри воєнного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів, за рахунок штатного розпису здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання – 2 години;

доцента кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності, за рахунок штатного розпису здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання – 10 годин;

професора кафедри адміністративної діяльності факультету правоохоронної діяльності, за рахунок штатного розпису здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання – 2 години;

доцента кафедри іноземних мов факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, за рахунок штатного розпису здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання – 10 годин;

доцента кафедри інженерного та технічного забезпечення факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, за рахунок штатного розпису здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання – 2 години.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі

документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– особовий листок;

– копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, за потреби – копії документів, що підтверджують наявність наукового ступеня та вченого звання;

повідомлення про обробку персональних даних;

-список наукових праць (винаходів), документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) (за наявності).

Вимоги до кандидатів на посади:

кандидати на посади наукових та науково-педагогічних працівників Національної академії повинні вільно володіти державною мовою та бути громадянами України.

Професор:

– третій (освітньо-науковий) освіти, науковий ступінь та/або вчене звання, стаж науково-педагогічної діяльності має складати не менше 3 років, практичний досвід має складати не менше 1 року на посаді доцента.

Доцент:

– третій (освітньо-науковий) освіти, науковий ступінь та/або вчене звання, стаж науково-педагогічної діяльності має складати не менше 3 років, практичний досвід має складати не менше 1 року на посаді старшого викладача.

Старший викладач:

– другий (магістерський) рівень вищої освіти, практичний досвід має складати не менше 1 року на посаді викладача або не менше 5 років на посадах за профілем кафедри.

Документи приймаються з 22.03.2024 року по 21.04.2024 року за адресою:

29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділення контролю та документального забезпечення), тел. (0382)-724875, е-mail: nadpsu@dpsu.gov.ua.