Історія академії

ENG

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – це сучасний провідний вищий військовий навчальний заклад, єдиний на теренах України, який здійснює підготовку персоналу для прикордонного відомства – офіцерів нової формації, справжніх патріотів Батьківщини, з високим рівнем професійної компетенції.

Свій життєпис прикордонний виш розпочинає з 14 грудня 1992 року, коли відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  №700 було засновано Інститут Прикордонних військ України.

15 квітня 1994 року відбувся перший випуск офіцерів-прикордонників.

12 квітня 1995 року на базі Інституту Прикордонних військ України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №268 створено Академію Прикордонних військ України.

04 серпня цього ж  року Постановою Кабінету Міністрів України № 602 Академії присвоєно ім’я Богдана Хмельницького.

30 квітня 1999 року академії відповідно до Указу Президента України № 458/99 надано статус Національної.

У вересні 1999 року академію прийнято колективним членом Міжнародної кадрової академії Європейської мережі національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності Ради Європи.

6 лютого 2002 року академії було вручено Бойовий Прапор частини.

У серпні 2003 року назва навчального закладу була змінена на Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Не зважаючи на невеликий в історичному вимірі термін існування, академією підготовлено та направлено в органи охорони державного кордону більше ніж 11 тисяч висококваліфікованих офіцерів-прикордонників.

Національна академія здійснює освітню діяльність щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями освіти, зокрема:

– цивільної молоді та військовослужбовців рядового, сержантського складу, коштом видатків державного бюджету (державним замовленням) для здобуття ступеню вищої освіти БАКАЛАВР за спеціальностями:

 • 035 Філологія, освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»;
 • 053 Психологія;
 • 172 Електронні комунікації та радіотехніка;
 • 252 Безпека державного кордону, освітньо-професійна програма «Безпека державного кордону»;
 • 252 Безпека державного кордону, освітньо-професійна програма «Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України»;
 • 252 Безпека державного кордону, освітньо-професійна програма «Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів Державної прикордонної служби України»;
 • 262 Правоохоронна діяльність.

– осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України коштом видатків державного бюджету (державним замовленням) для здобуття ступеню вищої освіти МАГІСТР за спеціальностями:

 • 252 Безпека державного кордону;
 • 262 Правоохоронна діяльність;

В межах ліцензійного обсягу (з урахуванням державного замовлення) академія проводить підготовку громадян України за денною формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступенів вищої освіти БАКАЛАВР та МАГІСТР за спеціальностями:

 • 035 Філологія, освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»;
 • 081 Право.

До складу академії входить: управління, 4 факультети, відділ підвищення кваліфікації персоналу, докторантура, ад’юнктура, центр забезпечення навчального процесу та підрозділи забезпечення. Створена сучасна, дієва навчальна та матеріально-технічна інфраструктура.

Професіоналізм – запорука ефективної охорони державного кордону

Гнучкість системи підготовки особового складу академії дозволяє вживати заходів професійного спрямування, спираючись не тільки на власний, а й на світовий досвід підготовки особового складу.

Головними завданнями підготовки персоналу академії:

 • формування професійної підготовки для успішного виконання завдань за призначенням усіх категорій академії, професійної майстерності персоналу, яка містить нарощування практичного складника у системі підготовки особового складу бойового застосування прикордонних підрозділів та загроз прикордонній безпеці;
 • удосконалення професійної підготовки науково-педагогічного складу шляхом поглиблення і розширення його професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності;
 • трансформація міжнародного досвіду країн ЄС та НАТО в систему підготовки персоналу, який забезпечить психологічну, моральну та бойову готовність особового складу до виконання завдань оперативно-службової діяльності;
 • забезпечення ефективного функціонування системи оцінки та моніторингу результатів становлення на посадах випускників (зворотного зв’язку) у ланці «органи охорони кордону – академія» з метою забезпечення підвищення рівня та удосконалення базової підготовки курсантів;
 • нарощування функціонування та подальше вдосконалення системи курсів підвищення кваліфікації різних категорій військовослужбовців за дистанційною формою навчання, системи підготовки вузькопрофільних спеціалістів на базі Інституту підвищення кваліфікації персоналу.

З урахуванням сучасних реалій змінено концепцію професійної практичної підготовки персоналу. Практична підготовка науково-педагогічного складу, слухачів і курсантів проводиться безпосередньо в органах охорони державного кордону для набуття умінь і навичок на різноманітних посадах в умовах значних психічних  навантажень у режимі реального часу.

Формування охоронця нової формації

Робота з персоналом в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є невід’ємною частиною освітнього процесу й охоплює організаційні, правові, морально-психологічні, педагогічні, інформаційні, культурно-просвітницькі та соціальні заходи, які проводяться з метою формування у курсантів (слухачів) та студентів морально-психологічних якостей, необхідних для виконання завдань щодо охорони та обороні державного кордону.

Одним з основних завдань роботи з персоналом в академії  визначено формування прикордонника нової формації – патріота своєї Батьківщини, справжнього громадянина, якому властива висока національна свідомість.

З метою популяризації Державної прикордонної служби України та підвищення авторитету академії налагоджено зв’язок з обласними та міськими органами влади, силовими структурами, вищими навчальними закладами області та України, громадськими організаціями, українським козацтвом, товариством української мови “Просвіта”.

Суттєво змінились підходи до морально-психологічного забезпечення службової діяльності всіх категорій  військовослужбовців,  розроблена й активно використовується система моніторингу організації, супроводу та контролю за здійсненням освітнього процесу в академії з урахуванням викликів та пріоритетів сьогодення.

Покращено систему соціологічних та психологічних досліджень. Активізовано психологічну службу: психологи академії надають індивідуальні психологічні консультації військовослужбовцям  і працівникам  вишу, у тому числі членам родин, у рамках підвищення професійно-психологічної готовності персоналу до виконання службових завдань в умовах значних психологічних навантажень.

Розгорнуто систему дієвої підтримки учасників АТО та членів їх сімей.

Значну увагу в Національній академії приділено формуванню гармонійно розвинутої особистості. З метою збереження та примноження художнього військово-патріотичного спадку, виявлення та підтримання талановитих виконавців регулярно проводяться огляди-конкурси художньої самодіяльності колективів структурних підрозділів, плідно працюють творчі колективи академії. Започатковано проведення тематичних флешмобів.

У заходах роботи з персоналом беруть активну участь також представники ветеранської організації, ради АТО, органів місцевого самоврядування, Національної поліції, військової прокуратури, громадських організацій і духовенства.

Прикордонники – захисники українського народу

Лави захисників Батьківщини поповнюються курсантами – майбутніми офіцерами-прикордонниками, які зі словами Військової присяги, урочистої та хвилюючої миті в житті кожного військовослужбовця, стають повноправними захисниками свого народу.

 За незалежність нашої Батьківщини боролося багато поколінь українських патріотів. Це випробування випало на долю офіцерів-випускників академії, більшість з яких – учасники антитерористичної операції. На жаль, 16 випускників академії віддали найцінніше – своє життя, захищаючи Україну. Це – Герої України генерал-майор Ігор Момот, полковник Євгеній Пікус, полковник Дмитро Каплунов, полковник Віталій Кучерявий, полковник Роман Гах, полковник Юрій Юрчик, підполковник Ігор Дашко  та майор Андрій Жук, а також генерал-майор Олександр Радієвський, полковник Павло Сніцар, підполковники Олександр Каплінський, Геннадій  Хитрик, Леонід Шірпал, Віталій Вінніченко та Ігор Петрів, майори Анатолій Петренко, Микола Зайцев, і Сергій Сиротенко, капітани Олександр Дзюбелюк й Олександр Максименко, прапорщик Дияк.

Командування та персонал академії постійно підтримує та надає допомогу родинам загиблих прикордонників.