Факультет підготовка керівних кадрів

ENG

Факультет підготовки керівних кадрів є основним організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом Національної академії щодо реалізації її навчально-виховних, науково-дослідних та культурно-просвітницьких завдань.

На факультеті здійснюється підготовка офіцерів оперативно та стратегічного рівнів Держприкордонслужби України на другому (магістерському) рівні вищої освіти відповідно до щорічного державного замовлення Держприкордонслужби України. Освітню діяльність факультету організовано за ліцензованими спеціальностями: 252 Безпека державного кордону,  256 Національна безпека (сфера прикордонної діяльності), 262 Правоохоронна діяльність, 274 Автомобільний транспорт. Крім того, факультет забезпечує підготовку ад’юнктів (здобувачів освітнього і першого наукового ступеня доктора філософії) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 252 Безпека державного кордону, а також бере участь в реалізації міжнародних проєктів «Нове обличчя кордону» та «Нове обличчя керівного складу». Діяльність факультету здійснюють його структурні підрозділи у складі: управління (деканат); кафедра прикордонної безпеки; кафедра національної безпеки та управління; кафедра воєнного мистецтва; 2 курси очного навчання; 2 курси заочного навчання.

 

Науковий потенціал факультету:

0
Докторів наук
0
Кандидатів наук
0
Професорів
0
Доцентів
0
Заслужених працівники освіти України

В основу ідеології навчання слухачів покладено двовекторну підготовку, а саме: підготовка фахівців за спеціальностями відповідно до стандартів вищої освіти на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) освітніх рівнях; підготовка військових фахівців відповідно до професійних стандартів офіцерів оперативно та стратегічного рівнів Держприкордонслужби України. Так, відповідно до моделі підготовки офіцера оперативно рівня за спеціальністю «Безпека державного кордону», фахові компетентності формуються на 4-х етапах, а саме:

І етап – у 1 семестрі – готовність до виконання обов’язків на керівних посадах як ВПС, так і механізованого батальйону;

II етап – у 2 семестрі – готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (у повсякденних умовах), а також механізованої бригади (в обороні і наступі);

III етап – у 3 семестрі – готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (при ускладненні обстановки та в особливий період), а також механізованої бригади (під час стабілізаційних дій);

IV етап – у 4 семестрі – готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (з урахуванням діяльності регіональних управлінь Держприкордонслужби України), а також оперативно-тактичних угрупувань та оперативних угрупувань військ (щодо керівництва та організації роботи посадових осіб).

Стратегічними пріоритетами розвитку освітньої діяльності факультету є:

 1. Формування у слухачів компетентностей, необхідних для забезпечення сумісності у контексті взаємодії складових сектору безпеки і оборони України.
 2. Посилення підготовки слухачів з питань управління формуваннями Держприкордонслужби України під час виконання завдань при виникненні ситуацій воєнного характеру.
 3. Впровадження в освітню діяльність факультету передового досвіду підготовки керівних кадрів збройних сил НАТО та правоохоронних органів ЄС.
 4. Підвищення ефективності викладання навчальних дисциплін за рахунок більш широкого впровадження інтерактивних методів навчання, а також нарощування навчально-матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням новітніх підходів та можливостей сучасних технологій.

Науково-педагогічний склад та слухачі факультету беруть участь у заходах, що проводяться міжнародними безпековими організаціями, зокрема:

 • НАТО
 • Європейським агентством з прикордонної та берегової охорони (Frontex)
 • Міжнародною організацією з міграції
 • Організацією з безпеки та співробітництва у Європі
 • Міжнародним центром розвитку міграційної політики

Науково-педагогічний склад факультету бере участь у роботі редакційних колегій наукових фахових видань: «Збірника наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України» (військові та технічні науки) – Юрій ІВАШКОВ, Анатолій МИСИК, Олег ФАРІОН, Олексій ГЛУЗДАНЬ; «Збірника наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України» (педагогічні науки) – Олег СТАВИЦЬКИЙ, а також у засіданнях спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Анатолій МИСИК є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (галузевої експертної ради) та Міністерства освіти та науки України (науково-методичної комісії).

Під керівництвом науково-педагогічного складу слухачі факультету беруть участь у розробці науково-дослідних робіт з актуальних проблем діяльності Держприкордонслужби, Збройних сил та інших складових сектору безпеки і оборони України, виступають на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, готують наукові статті та реферати. За результатами участі у загальних академічних конкурсах наукових робіт слухачі факультету займають призові місця.

За успіхи у навчанні й науковій діяльності та зразкову військову дисципліну слухачів факультету відзначають високими нагородами. Так, лише за останні 2 роки стипендію Верховної Ради України призначено підполковнику СИНИШИНУ М., майору СЕРВИЛІ Т., стипендію імені генерала армії України Губенка В.О. – підполковникам МИХАЛЬНЮКУ М. та ТОМКІВУ В.

Керівний та науково-педагогічний склад і слухачі факультету мають активну громадську позицію. Представники факультету беруть участь у роботі колегіальних органів управління та органів громадського самоврядування академії, забезпечують діяльність відповідних органів факультету.

Керівництво факультету запрошує зацікавлених осіб прийняти активну участь в обговоренні та наданні пропозицій щодо змісту проєктів освітніх програм – обговорення проєктів освітніх програм  та нормативних актів , які будуть враховані в удосконаленні освітнього процесу.

Начальник факультету (декан)

доктор військових наук, доцент

полковник Юрій ІВАШКОВ

Історічний екскурс факультету підготовки керівних кадрів

25 липня 1994 року в Інституті Прикордонних військ України було створено магістратуру для підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня. Начальником магістратури став підполковник ЗОЛОТАР Володимир Михайлович. 1 серпня 1994 року на магістратурі розпочалися заняття і вже 15 липня 1995 року відбувся перший випуск офіцерів за денною формою навчання у кількості 21 чоловік. 12 квітня 1995 року на базі магістратури був створений 1 факультет. З серпня 1997 року факультет розпочав підготовку офіцерів за заочною формою навчання. У серпні 2011 року факультет перейменовано на факультет підготовки керівних кадрів. За роки діяльності на факультеті здійснювалася підготовка офіцерів оперативно-тактичної ланки не тільки для Державної прикордонної служби України (Держприкордонслужби), але й для Міністерства внутрішніх справ України, Прикордонних військ Грузії та Республік Вірменія, Молдова, Таджикистан, Туркменістан.

Керівний склад
управління (деканату) магістратури та факультету підготовки керівних кадрів

Начальники магістратури та факультету

 • 1994-1995 підполковник ЗОЛОТАР Володимир Михайлович
 • 1995-2001 – полковник ЛЕВЧЕНКО Володимир Федорович
 • 2001-2004 – полковник КОТОВ Олександр Олексійович, к. військ. н., доцент
 • 2004-2011 – полковник ОРЛОВ Євген Валентинович
 • 2011-2013 – генерал-майор ТОМКІВ Ігор Орестович, к. пед. н., професор
 • 2013-2014 – полковник ЛУЦЬКИЙ Олександр Леонтійович, к. пед. н.
 • 2014-2017 – полковник МАЗУР Валентин Юрійович, к. військ. н., доцент
 • 2017-2019 – полковник СЦІБОРОВСЬКИЙ Олександр Антонович, к. псих. н., доцент
 • 2019-2020 – полковник БІЛЯВЕЦЬ Сергій Якович, доктор пед. н., доцент
 • з 2020 – полковник ІВАШКОВ Юрій Борисович, доктор військ. н., доцент

Заступники начальника факультету (магістратури) з навчально-методичної роботи

 • полковник ПАВЛОВСЬКИЙ Павло Мар’янович;
 • полковник САЗОНОВ Олександр Юрійович;
 • полковник ГОЛДОВАНСЬКИЙ Микола Іванович;
 • полковник ЖДАНЕНКО Олександр Анатолійович;
 • полковник КОВАЛЬЧУК Сергій Андрійович;
 • полковник ЛУЦЬКИЙ Олександр Леонтійович, к. пед. н.;
 • полковник ХІМІЧ Валерій Васильович, к. психол. н.;
 • полковник БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Олександр Іванович, к. військ. н., доцент;
 • полковник КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович, доктор військ. н., професор.
 • полковник ПОЛОВНІКОВ Вадим Володимирович, к. ю. н, доцент;

Заступники начальника факультету (магістратури)
по роботі з персоналом

 • полковник ДИЛЬКОВ Володимир Олександрович;
 • полковник ЛІТВІНЮК Віктор Анатолійович;
 • полковник МАЦИШИН Микола Олексійович;
 • полковник ВЕРЕТІЛЬНИК Віталій Вікторович;
 • полковник АНДРУШКО Олександр Васильович;
 • полковник ПАРХОМОВ Олександр Миколайович,
 • полковник ХІМІЧ Валерій Васильович, к. психол. н.,
 • полковник СЕРДЮК Юрій Іванович, к. пед. н., доцент.

Начальники курсів очного та заочного навчання

 • підполковник ЗОЛОТАР Володимир Олександрович;
 • полковник АГАФОНОВ Євген Володимирович;
 • полковник ІВКО Володимир Васильович;
 • полковник ЛІТВІНЮК Віктор Анатолійович;
 • полковник ВЛАДИКО Віктор Сергійович;
 • полковник ФЛІНТА Микола Костянтинович;
 • полковник МОСІЙЧУК Ігор Миколайович;
 • підполковник БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Олександр Іванович;
 • підполковник БОЛЬШАКОВ Олександр Георгійович;
 • підполковник СОМ Олександр Борисович;
 • полковник КАТЮК Ігор Васильович;
 • полковник ПОЧЕКАЛІН Ігор Миколайович;
 • підполковник РЕБЕЗНЮК Олександр Володимирович;
 • полковник КВАША Денис Володимирович;
 • підполковник ПІВЕНЬ Андрій Васильович;
 • підполковник АНДРУШКО Олександр Васильович;
 • підполковник ПОЛОНЧУК ВасильАнатолійович;
 • підполковник БАРТЮК Ігор Олександрович;
 • підполковник МАЦИК Сергій Олександрович;
 • підполковник КОВАЛЬ Андрій Ярославович;
 • підполковник КОВАЛЬЧУК Андрій Олександрович.
Кафедра прикордонної безпеки

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:

на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативному рівні підготовки:

«Оперативно-службова діяльність Державної прикордонної служби України», «Оперативно-службова діяльність підрозділів охорони державного кордону», «Підрозділи охорони державного кордону».

на другому (магістерському) рівні вищої освіти та стратегічному рівні підготовки:

«Діяльність Державної прикордонної служби України».

Зі змістом навчальних дисциплін та особливостями їх вивчення можна ознайомитися із силабусів та навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін кафедри. Посилання на ці та інші корисні ресурси розміщено у рубриці «Корисні ресурси на офіційному веб-сайті НАДПСУ» наприкінці сторінки.

Науковий потенціал кафедри становлять: 2 доктора наук та 3 кандидати наук, з них 4 доцента. Провідними науковими діячами кафедри є працівники: д-р н. з держ. упр. полковник запасу Геннадій МАГАСЬ, к. військ. н. генерал-майор запасу Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ, к. пед. н., доц. полковник запасу Олег ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ. На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем безпеки державного кордону (спеціальність 252) (керівник – Геннадій МАГАСЬ), у роботі якої беруть участь члени відділення та гуртка наукового товариства кафедри (науково-педагогічний склад, слухачі й ад’юнкти).

Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є: тактика, оперативне мистецтво та стратегія Державної прикордонної служби України, її розвиток на сучасному етапі; оперативно-службова діяльність органів та підрозділів охорони державного кордону в різних умовах обстановки; удосконалення діяльності керівників оперативного та стратегічного рівнів Держприкордонслужби України в умовах особливого періоду; організація взаємодії, всебічного забезпечення та управління підпорядкованими силами та засобами під час локалізації кризових ситуацій на державному кордоні.

Матеріально-технічну базу кафедри складають: лекторії, навчальні аудиторії для проведення групових та практичних занять, які оснащені комп’ютерною технікою та сучасними технічними засобами навчання.

Начальник кафедри

полковник

Олексій ГЛУЗДАНЬ

Кафедра Національної безпеки та управління

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:

на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативному рівні підготовки

 • «Наукові основи управління»;
 • «Теорія наукових досліджень»;
 • «Теорія і практика наукових досліджень» (для набору 2020 року);
 • «Діяльність штабів Державної прикордонної служби України»;
 • «Управління повсякденною діяльністю»;
 • «Практика наукових досліджень у професійній діяльності»; «Управління змінами»;

на другому (магістерському) рівні вищої освіти та стратегічному рівні підготовки

 • «Національна безпека України»;
 • «Державне управління у сфері національної безпеки»;
 • «Стратегія та основи стратегічного планування»;
 • «Інформаційно-аналітична діяльність Державної прикордонної служби України»;
 • «Управління змінами та впровадження інновацій»;
 • «Інформаційна політика та інформаційна безпека».

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

 • «Теоретико-прикладні проблеми оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України»;
 • «Методологія управління органами Державної прикордонної служби України».

Зі змістом навчальних дисциплін та особливостями їх вивчення можна ознайомитися з силабусів та навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін кафедри. Посилання на ці та інші корисні ресурси розміщено у рубриці «Корисні ресурси на офіційному веб-сайті НАДПСУ» наприкінці сторінки.

Науковий потенціал кафедри становлять: 3 доктори наук та 4 кандидати наук, з них 2 професори, 3 доценти, 2 Заслужених працівника освіти України. Провідними фахівцями кафедри є: д-р пед. н., проф. генерал-лейтенант запасу Валерій РАЙКО, Заслужений працівник освіти України, д-р військ. н., професор, полковник у відставці Анатолій МИСИК; Заслужений працівник освіти України, к. військ. н., доц. полковник у відставці Ігор МОРОЗОВ; к. військ. н., доц. полковник запасу Віктор ЗАЛОЖ; доктор наук з державного управління підполковник Вадим ТОРІЧНИЙ. На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем національної безпеки у сфері прикордонної діяльності (спеціальність 256, спеціалізація 256.06) (керівник – Анатолій МИСИК), у роботі якої беруть участь члени відділення та гуртка наукового товариства кафедри (науково-педагогічний склад, слухачі й ад’юнкти). Кафедра забезпечує формування та рецензування Збірника статей слухачів підготовки керівних кадрів (головний редактор – Ігор МОРОЗОВ).

Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є: дослідження механізмів та проблем функціонування системи управління на всіх рівнях, структурно-функціональний аналіз та синтез систем управління органів Державної прикордонної служби України; запровадження у навчальний процес сучасних телекомунікаційних та освітніх технологій; дослідження інших проблем управлінської діяльності складових сектору безпеки і оборони України.

Навчально-матеріальну базу кафедри складають лекторії, навчальні аудиторії для проведення інших видів занять, що оснащені сучасними технічними засобами навчання.

Начальник кафедри

кандидат педагогічних наук, доцент

полковник

Андрій МАЛЬЦЕВ

Кафедра воєнного мистецтва

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:

на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-тактичному (оперативному) рівні підготовки:

 • «Тактика та оперативне мистецтво Збройних Сил України»;
 • «Тактика родів військ та бойове забезпечення»;
 • «Діяльність штабів ДПСУ та ЗСУ».

на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-стратегічному (стратегічному) рівні підготовки:

«Основи оборони України».

У зв’язку з загостренням воєнно-політичної ситуації в державі, участю Держприкордонслужби України в операції Об’єднаних сил на сході України внесено зміни в освітньо-професійні програми, навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін з метою формування у слухачів необхідних компетентностей щодо організації оперативно-службової та бойової діяльності органів (підрозділів) прикордонного відомства в умовах воєнних конфліктів. Зі змістом навчальних дисциплін та особливостями їх вивчення можна ознайомитися з силабусів та навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін кафедри. Посилання на ці та інші корисні ресурси розміщено у рубриці «Корисні ресурси на офіційному веб-сайті НАДПСУ» наприкінці сторінки.

Науковий потенціал кафедри становлять: 1 доктор наук та 3 кандидата наук з них 2 професора, 1 доцент, 1 заслужений працівник освіти України. Провідними науковими діячами кафедри є: д-р пед. н. (канд. військ. н.), проф. полковник Олег СТАВИЦЬКИЙ та к. пед. н., проф. генерал-майор запасу Ігор ТОМКІВ. На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем військового управління у Збройних Силах України (спеціальність 253) (керівник – Олег СТАВИЦЬКИЙ), у роботі якої беруть участь члени відділення та гуртка наукового товариства кафедри (науково-педагогічний склад, слухачі й ад’юнкти).

Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є: тактика та оперативне мистецтво загальновійськових частин та з’єднань; стратегія Збройних Сил України; способи та методи організації і виконання завдань з протидії сучасним загрозам воєнно-терористичного характеру Державною прикордонною службою України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави.

Навчально-матеріальну базу кафедри складають: навчальні аудиторії для проведення групових та практичних занять.

Начальник кафедри

доктор педагогічних наук, професор

полковник

Олег СТАВИЦЬКИЙ

Корисні ресурси на офіційному веб-сайті НАДПСУ

Вступникам

Правила прийому, програми вступних випробувань та інша інформація для вступників – https://nadpsu.edu.ua/abituriyentu/

Приймальна комісія: (0382) 65-64-83; 097-251-51-14; vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua

Освітня діяльність

Нормативно-правове забезпечення діяльності НАДПСУ– https://nadpsu.edu.ua/osvitnya-diyalnist/normatyvno-pravove-zabezpechennya/

Ліцензування та акредитація (ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальностями, сертифікати про акредитацію освітніх програм, рішення про акредитацію освітніх програм, експертні висновки експертних груп про акредитацію освітніх програм, експертні висновки Галузевої експертної ради про акредитацію освітніх програм, зразки дипломів про здобуття вищої освіти, відомості про самооцінювання освітньої програми) – https://nadpsu.edu.ua/osvitnya-diyalnist/liczenzuvannya-ta-akredytacziya/

Освітні проекти (освітньо-професійні програми, рецензії стейкхолдерів, силабуси, програми практичної підготовки, навчальні плани, протоколи засідань, залучення до занять представників замовника, закріплення навчальних дисциплін за кафедрами) https://nadpsu.edu.ua/osvitnya-diyalnist/osvitni-proekty/

Проєкти освітніх програм другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти – https://nadpsu.edu.ua/osvitnya-diyalnist/proyekty-osvitnih-program/

Модульне середовище НА ДПСУ, на якому розміщено навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедр – https://dn.nadpsu.edu.ua/

Публічна інформація

Прийом громадян з особистих питань – https://nadpsu.edu.ua/gromadska-pryjmalnya/