Спеціальність 053 “Психологія”

Навчання за спеціальністю «Психологія» забезпечує факультет забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Сьогодні професія психолога є перспективною і популярною. Робота психолога надзвичайно цікава і передбачає постійний саморозвиток та рух вперед. Військовий психолог повинен добре розумітися в аспектах сучасної психології, мати високий рівень стресостійкості та відповідальності.

IMG_7059

   Особливість підготовки курсантів за спеціальністю «Психологія» полягає у формуванні знань, умінь, навичок й здатності вирішувати складні професійні завдання в галузі психології загалом та з урахуванням професійних та особистісних особливостей персоналу з охорони державного кордону, специфіки його професійної діяльності відповідно до уніфікованих стандартів щодо підготовки співробітників прикордонних служб ЄС та специфіки практичної підготовки в органах охорони державного кордону.

Випускники Національної академії, які навчалися за спеціальністю «Психологія» надалі призначаються на первинні посади офіцерського складу Державної прикордонної служби України (інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України): психолог, психолог відділення по роботі з персоналом, заступник з персоналу начальника прикордонного підрозділу, офіцер-психолог, психолог відділення морально-психологічного забезпечення, офіцер (психолог) відділу морально-психологічного забезпечення. Також можливе працевлаштування в структурних підрозділах підприємств, установ, організацій незалежно від виду діяльності та форми власності на посадах фахівців, функціональні обов’язки яких стосуються просвітницької, психопрофілактичної, психодіагностичної, психоконсультативної, психокорекційної діяльності: психологічні та реабілітаційні центри, рекрутингові компанії, соціальні організації, заклади освіти та охорони здоров’я, спортивні та туристичні заклади, правоохоронні органи, військові структури, в тому числі первинні цивільні посади.

 

На кафедрі курсанти вивчають такі провідні навчальні дисципліни:

Провідною кафедрою, яка забезпечує підготовку за спеціальністю «Психологія» є кафедра психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін. Науково-педагогічний склад кафедри налічує:

0
Докторів наук
0
Кандидатів наук
0
Професорів
0
Доцентів

Форма здобуття освіти – денна, після 4 років навчання курсанти отримують ступінь вищої освіти – бакалавр з психології, військове звання «лейтенант» з рівнем військової освіти – офіцер тактичного рівня.

Якщо у спілкуванні ви вмієте слухати, відкриті, здатні до емпатії, але не сентиментальні, доброзичливі, здатні ототожнюватися із різними людьми та вмієте захистити свою думку, тоді професія психолога, яка в останні роки в нашій країні стала однією з найбільш затребуваних і популярних, саме для вас!

 

Більше детальніше про вступ в Національну академію Державної прикордонної служби України за посиланнями

Ми на зв`язку

    captcha