Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Сьогодні світ неможливо уявити без комп’ютерів, телекомунікаційних систем, сучасних інформаційних технологій. Неможливо без цього уявити й функціонування Державної прикордонної служби, оскільки основою її системи управління є потужна інтегрована інформаційно-телекомунікаційна система, що охоплює всі сфери діяльності прикордонного відомства.

Стрімкий розвиток інфо-комунікаційних технологій обумовлює значне підвищення попиту на фахівців в цій галузі, а тому в розвинених країнах світу інфомаційно-телекомунікаційні технології входять у список найпрестижніших навчальних спеціальностей. 

IMG_5668

Саме тому, однією зі спеціальностей, яку Ви можете обрати при вступі до Національної академії Державної прикордонної служби України, є «Телекомунікації та радіотехніка».

За освітньою програмою «Телекомунікації та радіотехніка» курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України навчаються на факультеті забезпечення  оперативно-службової  діяльності.   

Курсанти, які обрали для себе цей напрямок, впевнені, що навички та уміння, які вони отримують впродовж навчання, знадобляться як під час служби на державному кордоні, так і в подальшому житті.

Випускники Національної академії, які навчалися за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» надалі призначаються на первинні посади офіцерського складу, зокрема начальником відділення зв’язку та інформаційних систем відділу прикордонної служби, а також на інженерні посади центрів зв’язку органів охорони державного кордону.

Особливістю освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» є те, що випускник є фахівцем в галузі телекомунікацій та радіотехніки, який може працювати у різних сферах даної галузі від розробки до адміністрування сучасних телекомунікаційних систем та мереж державних органів влади та підприємств різних форм власності.

На кафедрі курсанти вивчають такі провідні навчальні дисципліни:

У процесі навчання  вивчаються дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл, захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах і мережах, глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти.

Провідною кафедрою, яка забезпечує підготовку за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» є кафедра Телекомунікаційних та інформаційних систем.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує:

0
Докторів наук
0
Кандидатів наук
0
Професорів
0
Доцентів

Форма здобуття освіти денна, після 4 років навчання курсанти отримують ступінь вищої освіти бакалавр, військове звання лейтенант та професійну кваліфікацію офіцер військового управління тактичного рівня.

Тож, якщо вам подобаються точні науки, якщо вас цікавить електроніка та програмування, якщо Ви в курсі новинок у світі інформаційних технологій та не уявляєте життя без електронних гаджетів, комп’ютерів та Інтернету, то можливо варто обрати спеціальність «Телекомунікація та радіотехніка»?

Після навчання за даною освітньою програмою Ви набудете знань та навичок використання  базових методів, способів та засобів отримання, передавання, обробки та зберігання інформації. Навчитесь застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації, а також контролювати технічний стан інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем.

Більше детальніше про вступ в Національну академію Державної прикордонної служби України за посиланнями

    captcha