Запобігання корупції

ENG

З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, відповідно до вимог українського законодавства в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького створено самостійний та функціонально незалежний структурний підрозділ –  групу з питань запобігання та виявлення корупції. Група підпорядкована безпосередньо ректору Національної академії та виконує завдання територіального уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у Національній академії.

Група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Адміністрації Державної прикордонної служби України та ректора Національної академії, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, Статутом Національної академії та іншими нормативно-правовими актами

Група організовує свою діяльність згідно Положення, посадові особи групи діють відповідно до затверджених посадових інструкцій, з установленням їх персональної відповідальності за стан справ на дорученій ділянці роботи та виконання ними певних завдань і функцій. Вплив чи втручання у діяльність групи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення обов’язків та завдань, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.

Основними завданнями групи є:

 • Підготовка, організація, забезпечення та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в структурних підрозділах Національної академії;
 • Участь в організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів Національної академії, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій ректору Національної академії та подання відповідних пропозицій начальнику Управління;
 • Надання персоналу підрозділів Національної академії методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування ректора Національної академії, Управління, Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • Перевірка факту подання суб’єктами декларування Національної академії декларацій, здійснення окремих видів контролю щодо декларацій відповідно до частини п’ятої статті 511 Закону у визначеному відповідно до Закону порядку, доповідь ректору Національної академії, інформування начальника Управління та відпрацювання повідомлення Національному агентству про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
 • Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у структурних підрозділах Національної академії, проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
 • Розгляд повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закону), отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;
 • Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
 • Інформування ректора Національної академії, начальника Управління, керівника Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
 • Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
 • Сприяння забезпечення реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень;
 • Дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей між жінками і чоловіками у межах своїх повноважень та компетенції;
 • Забезпечення в межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням;
 • Забезпечення пожежної безпеки є складовою навчальної, виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників.

Декларування відео інструкція