Кафедра інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Кафедра інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону створена 11 квітня 2002 року на базі кафедри інженерного та технічного забезпечення військ. Її очолює доктор технічних наук, доцент полковник Сівак Вадим Анатолійович.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з питань організації та планування заходів з інженерного забезпечення підрозділів та органів охорони кордону, інженерного облаштування ділянок державного кордону в різних фізико-географічних та оперативно-службових умовах, застосування в прикордонній службі технічних засобів охорони кордону на трьох рівнях вищої освіти, в тому числі:

  • організація експлуатації оптичних, оптико-електронних, світлотехнічних, тепловізійних та радіолокаційних засобів спостереження;
  • планування та здійснення інженерного забезпечення та облаштування ділянок державного кордону;
  • системний аналіз технічних проблем та його вплив на організацію охорони кордону.

На кафедрі викладаються дисципліни, основними з яких є:

  • «Системний аналіз технічних проблем безпеки державного кордону»
  • «Інженерне забезпечення охорони кордону»
  • «Організація інженерного забезпечення»

СКЛАД КАФЕДРИ

НАЧАЛЬНИК КАФЕДРИ 

Доктор технічних наук, доцент

полковник Вадим СІВАК

У 1989 р. закінчив Кам’янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище імені маршала інженерних військ Харченка, за спеціальністю: командно-тактична інженерно-саперна» (диплом ТВ № 595807).

У 2008 р. закінчив Національну академію оборони України, за спеціальністю: «Організація технічного забезпечення Сухопутних військ» (диплом МО № 13642298).

Кандидат технічних наук (спеціальність 20.02.14 – озброєння і військова техніка, диплом ДК №  004682 від 13 жовтня 1999 р.).

Доктор технічних наук (спеціальність 20.02.14 – озброєння і військова техніка, диплом ДД № 006414 від 27 квітня 2017 р.).

Доцент за кафедрою інженерного та технічного забезпечення військ (атестат ДЦ № 008270 від 19 червня 2003 року).

У 2019 році пройшов закордонне стажування у вищих закладах Європейського Союзу з питань застосування безпілотних літальних комплексів.

Викладає дисципліни: «Системний аналіз технічних проблем безпеки державного кордону»; «Фінансування та забезпечення діяльності ДПСУ»; «Матеріально-технічне та інженерне забезпечення»; «Інженерне  забезпечення охорони кордону».

Член вчених рад факультету, академії, заступник  голови спецради СРД 70.705.05.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8262-4831


ПРОФЕСОР КАФЕДРИ 

Доктор технічних наук, доцент

полковник Микола ЛИСИЙ

У 1990 році закінчив Військовий інженерний Червонопрапорний інститут імені О. Ф. Можайського,  за спеціальністю: «радіоелектронні засоби»  (диплом РВ №696857).

Доктор технічних наук (спеціальність 21.02.01 воєнна безпека держави, диплом ДД №001214, від 26.09.2012)

Доцент за кафедрою транспортних засобів та спеціальної техніки (атестат 12ДЦ №029012 від 10.11.2011).

Заслужений працівник освіти України (посвідчення ПЗ №015105 від 26.04.2018).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (диплом №7706).

Викладає дисципліну: інженерне забезпечення охорони кордону.

Член спеціалізованих вчених рад СРД 70.705.05, СРД 70.705.01.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9858-706Х


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Кандидат технічних наук

підполковник Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2002 р., спеціальність: «Комплекси, системи та засоби управління військами та озброєнням», кваліфікація: «Інженер з радіоелектроніки, офіцер військового управління тактичного рівня»; (диплом МО № 13587198)

к.т.н. (спец. 21.02.02 Охорона державного кордону, диплом ДК № 029918 від 30 червня 2015 р.)

Викладає дисципліну: інженерне забезпечення охорони кордону.

Перелік наукових інтересів: модернізація технічних засобів охорони кордону; дослідження просторово-часових параметрів віддалених об’єктів; організація інженерного забезпечення.

Автор і співавтор понад 25 наукових статей, 35 тез наукових конференцій, 5 навчальних і навчально-методичних посібників та підручників, з яких 1 з грифом МОН, 8 науково-дослідних робіт, 1 бюлетеню передового педагогічного досвіду. Має публікації у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of Science. Автор 2 патентів на корисну модель та10 раціоналізаторських пропозицій.

Член спеціалізованої вченої ради СРД 70.705.01.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9348-9615

Web of Science ResearcherID: AAC-2256-2020

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vZyI0fEAAAAJ


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ 

Кандидат технічних наук

працівник Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Освіта: Хмельницький національний університет, 2008 р спеціаліст з обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування, інженер-механік, диплом ХМ № 34117716

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2010 р., магістр управління навчальним закладом, диплом ХМ № 39534886.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – «Озброєння і військова техніка», диплом ДК № 011705 від 28.03.2013 р.;

Викладає дисципліни: Інженерне забезпечення охорони кордону, Організація інженерного забезпечення.

Коло наукових інтересів – розвиток теоретичних основ радіолокаційних і оптико – електронних систем. Активно займається науковими розробками щодо підвищення ефективності систем електроживлення в радіолокаційних системах, вдосконалення існуючих зразків радіолокаційних систем за рахунок модернізації елементної бази систем живлення.

E-mail: K_76@i.ua; dbnz26.05@gmail.com

Тел. +380673814270;

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4265-0672;

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=mBFMe8oAAAAJ&hl=uk


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ 

Кандидат технічних наук

підполковник Михайло ДАРМОРОЗ

Кам’янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище, 1994 р., спеціальність: «Командна-тактична інженерних військ», кваліфікація: «Інженер по експлуатації машин інженерного озброєння»; (диплом КМ № 010672)

Національна академія Державної прикордонної служби України, 2007 р., спеціальність: «Автомобілі та автомобільне господарство», кваліфікація: «Інженер-механік, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня»; (диплом МВ № 20003057)

к.т.н. (спец. 21.02.02 Охорона державного кордону, диплом ДК № 046756 від 20 березня 2018 р.)

Викладає дисципліни: Інженерне забезпечення охорони кордону, Інженерно-технічне забезпечення, Матеріально-технічне-забезпечення.

Перелік наукових інтересів: модернізація технічних засобів охорони кордону; організація інженерного забезпечення;

Автор і співавтор понад 15 наукових статей, 14 тез наукових конференцій, 4 науково-дослідних робіт. Має публікації у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Автор 7 раціоналізаторських пропозицій.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8195-2016


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

підполковник Олександр БАЙКОВ

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 1999 рік, бакалавр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»,  кваліфікація: «Інженер з експлуатації автомобільної та бронетанкової техніки», диплом  ДВ №112941.

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 2001 рік, спеціаліст за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»,  кваліфікація: «Інженер-механік», диплом МВ №20000447.

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 2013 рік, магістр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»,  кваліфікація: «Інженер автомобільного транспорту», диплом МВ №20005409.

Викладає дисципліну: інженерне забезпечення охорони кордону.

Перелік наукових інтересів: оснащення сучасними зразками технічних засобів охорони кордону, забезпечення та використання в охороні кордону безпілотних літальних апаратів.

Автор та співавтор понад 10 наукових статей, 6 тез наукових конференцій та 4 раціоналізаторських пропозиції.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4136-5925


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ 

підполковник Олег ХАРУН

Кам’янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище у 1991 році

Оперативно-тактичний рівень підготовки Військово-інженерного інституту при Подільській державній аграрно-технічній академії у 1998 році.

Пройшов усі інженерні посади від ком. ІСВ до начальника ІС напряму ПВУ.

Має досвід участі в активній фазі АТО з червня 2014 по березень 2015 року та досвід локальних конфліктів на території СНД.

Викладає дисципліну: організація інженерного забезпечення охорони кордону для факультету підготовки керівних кадрів.

Перелік наукових інтересів: організація інженерного забезпечення охорони та оборони державного кордону; інженерне забезпечення при підготовці до відбиття збройного вторгнення.

Автор і співавтор понад 10 наукових статей, 27 тез наукових конференцій, 6 раціоналізаторських пропозицій.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3474-8095


НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ

прапорщик Андрій ГОЛУБНИЧИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 


ЛАБОРАНТ КАФЕДРИ 

працівник Галина ШКРОБОТ