Кафедра логістики

Кафедра «Логістики» була створена 24 лютого 1993 року. Базисну основу науково-педагогічного складу кафедри складають викладачі з багаторічним досвідом служби на відповідних тилових посадах Прикордонних військ, Державної прикордонної служби.

Кафедра забезпечує вивчення курсантами та офіцерами низки дисциплін тилового спрямування з метою набуття ними основних компетентностей з організації тилового забезпечення оперативно-службової діяльності органу охорони кордону. Окремим напрямком діяльності кафедри є підготовка майбутніх офіцерів тилу органів охорони кордону з питань теорії та практики організації та ведення господарства в підрозділі кордону, а також безпосереднього керівництва відділеннями забезпечення органу охорони кордону.

Окрім того кафедра логістики здійснює підготовку керівного складу органів (підрозділів) прикордонного відомства з питань господарської діяльності та контролю за нею, організації тилового забезпечення в усіх формах оперативно-службової діяльності.

Кафедра забезпечує:

  • вивчення теоретичних положень з тилового забезпечення охорони кордону;
  • формування навичок з практичної організації харчування персоналу;
  • формування навичок з організації житлово-експлуатаційного забезпечення органу охорони кордону;
  • формування навичок з забезпечення пально-мастильними матеріалами оперативно-службової діяльність органу охорони кордону;
  • формування навичок з забезпечення персоналу органу охорони кордону речовим майном;
  • формування навичок з ведення обліку з відділень матеріального забезпечення органу охорони кордону;
  • формування навичок з експлуатації технічних засобів тилу;
  • базову підготовку курсантів з тактичної медицини.

Для проведення занять з дисциплін на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база, що включаю в себе спеціалізовані класи для вивчення технічних засобів служб тилу, клас інтерактивних засобів навчання, клас бухгалтерського обліку і лабораторію ПММ.

Загальні приміщення кафедри


НАЧАЛЬНИК КАФЕДРИ

Кандидат ветеринарних наук,  доцент

полковник Василь КРАВЧУК

У 1996 р. закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Лікар ветеринарної медицини» (диплом ЛО ВЕ №012975).

У 2015р. закінчив Одеську юридичну академію за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» (М15 № 050814 від 19.05.15р)

Кандидат ветеринарних наук ДК №056734, спеціалізована вчена рада Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 16.00.09 “ветеринарно-санітарна експертиза”від 16.12.2009р. Протокол №21-09/6.

Доцент кафедри логістики 12 ДЦ № 045620 рішення Атестаційної колегії  від 15.12.15р. протокол 5/02-Д.

ORCID http://orcid.org/0000-0001-9743-7679

E-mail: kravchukvet@gmail.com

Викладає дисципліни: тактична медицина; тилове забезпечення охорони кордону;економіка організація та планування продовольчого забезпечення.

Член вченої ради факультету.


ПРОФЕСОР КАФЕДРИ

Кандидат педагогічних наук, доцент

полковник Олег ПОНОМАРЕНКО

У 1992 році закінчив Нижегородське вище військове училище тилу.

Спеціальність –  «Продовольче забезпечення» Кваліфікація – «Інженер-технолог» ФВ 511058.

У 1999 році закінчив Національну академію оборони України

Спеціальність – Організація тилового забезпечення військ

Кваліфікація – офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня

МО №11009475

Кандидат педагогічних наук 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» Тема: «Підготовка майбутніх офіцерів тилу Державної прикордонної служби України до професійної діяльності» к.п.н. – 10.05.2007р. (ДК 040856)

Доцент кафедри тилу. 1.07.2011р. (12ДЦ №028101)

ORCID http://orcid.org/0000-0003-3409-1425

E-mail: ponomarenko2@ukr.net

Викладає дисципліни: Тилове забезпечення охорони кордону; Тактична медицина; Організація ресурсного та тилового забезпечення; Військовий тил; Фінансування та забезпечення діяльності ДПСУ.


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Кандидат педагогічних наук

майор Наталія ЛЕВЧУК

 У 2000 році закінчила Технологічний університет Поділля,  диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація економіста,

У 2011 році закінчила Хмельницький університет управління і права, № ХМ 13086373; диплом магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» кваліфікація менеджера (управителя) з адміністративної діяльності № ХМ 39961494.

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика професійної освіти. Тема «Розвиток економічної компетентності офіцерів магістрантів ДПСУ» Диплом кандидата наук ДК №049362 виданий  рішенням президії Атестаційної Колегії України від 23 жовтня 2018 року;

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2769-0446

E-mail: nplevchuk@ukr.net

Викладає дисципліни: Тилове забезпечення охорони кордону; Тактична медицина; Організація ресурсного та тилового забезпечення; Фінансування та забезпечення діяльності ДПСУ.


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Кандидат військових наук, доцент

Юрій ШАЛІМОВ

У 1981 році закінчив Харківське вище військове училище тилу МВС СРСР . Спеціальність: командна, тактична тилу. Кваліфікація: інженер економіст. ИВ 089175.

У 1991 році закінчив Військову академія тилу і транспорту за спеціальністю: командно-штабна, оперативно – тактична тилу  УВ № 550784.

Кандидат військових наук за спеціальністю «Тактика» Тема «Совершенствование отмобилизования и приведения в висшие степени боевой готовности  ПОГО (На примере Южного управления ПВУ)» 1997р. КН №015675

Доцент кафедри тилу 1998р. ДЦ АЕ №000859

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6898-2763

E-mail: uurxmg@i.ua

Викладає дисципліни: Економіка організація та планування продовольчого забезпечення; Основи харчування; Тактична медицина; Тилове забезпечення охорони кордону.


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Кандидат педагогічних наук, доцент

Олександр ФЕДИК

У 1982 році закінчив Хмельницьке вище командне артилерійське училище.  Спеціальність-командно-тактична артилерійське озброєння ИВ-І № 372866.

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання (Загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни). Тема «Розвиток пізнавальної активності майбутніх офіцерів прикордонників – у процесі навчання фахових дисциплін»,  Диплом кандидата наук    ДК №065778 виданий  рішенням президії ВАК України від 23 лютого 2011 року протокол № 5706/2; Доцент кафедри логістики. Атестат доцента  12ДЦ №032837 від 26 жовтня 2012р протокол №6/02-Д.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2067-8276

E-mail: Fedyk9960@ukr.net

Викладає дисципліни: Організація ресурсного та тилового забезпечення; Організація комунального забезпечення; Тактична медицина; Тилове забезпечення охорони кордону.


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ  КАФЕДРИ ЛОГІСТИКИ

підполковник Віталій САГАН

У 2004 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, диплом бакалавра, спеціальність «менеджмент організації», спеціалізація, організація забезпечення ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами диплом МО №13606110,

У 2006 році закінчив Міжгалузевий інститут управління, 2006 р., диплом спеціаліста, спеціальність «менеджмент організації»  № ВР 024000.

ORCID http://orcid.org/0000-0003-1042-8353

E-mail: Sagan2161@ukr.net

Викладає дисципліни: Тилове забезпечення охорони кордону; Економіка організація та планування забезпечення ПММ; Економіка організація та планування житлово-експлуатаційного забезпечення.


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ  КАФЕДРИ ЛОГІСТИКИ

підполковник Вадим КОВАЛЬ

У 2005 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України за спеціальністю «Право» МВ №20002127.

У 2015 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України за спеціальністю «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів, частин, зʼєднань» МВ 20006063.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-3234-4524

E-mail: tominnivadym@gmail.com

Викладає дисципліни: Економіка організація та планування речового забезпечення; Експлуатація, ремонт будівель і споруд; Тилове забезпечення охорони кордону.


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ  КАФЕДРИ ЛОГІСТИКИ

Василь МИРОНЧУК

У 1987 році закінчив Військово-ветеринарний факультет при Московській ветеринарній академії ім. Скрябіна 1987р. ПВ №588516.

У 2004 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України за спеціальністю «оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонними підрозділами», кваліфікація: «магістр з військового управління» НАДПСУ МВ № 20001793.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-1556-5421

E-mail: mironchuk.61@ukr.net

Викладає дисципліни: Тилове забезпечення охорони кордону; Тактична медицина. 


НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ ЛОГІСТИКИ

Працівник ДПСУ Олександр САХНЮК


ІНСТРУКОР КАФЕДРИ

Працівник ДПСУ Людмила ШИМКОВА