Кафедра телекомунікацій та радіотехніки

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

  • підготовку курсантів за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”;
  • вивчення теоретичних основ побудови інформаційних та телекомунікаційних систем;
  • базову підготовку курсантів з теоретичних основ функціонування електронних пристроїв;
  • формування навиків організації, керування, аналізу і планування інформаційних потоків;
  • формування навиків розробки, налагодження системного та прикладного програмного забезпечення;
  • підготовку з питань контролю і діагностики протоколів, інтерфейсів і стиків телекомунікаційних мереж та систем зв’язку, менеджменту в галузі інформаційної безпеки;
  • формування навиків з організації та адміністрування комп’ютерних мереж загального і спеціального призначення;
  • базову підготовку з питань створення та адміністрування електронних баз даних.

Навчально-методичне забезпечення ОП «Телекомунікації та радіотехніка»

СКЛАД КАФЕДРИ

НАЧАЛЬНИК КАФЕДРИ
Доктор технічних наук, доцент
полковник Роман РАЧОК

У 1996 р. закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю: «радіофізика та електроніка», 24 червня 1996 р. присвоєно кваліфікацію спеціаліста: «радіофізик». (диплом ЛР ВЕ № 008640)
К.т.н. (спец. 20.02.12 військова кібернетика, системи управління та зв’язок, диплом ДК № 026998 від 15 грудня 2004 р.)
Д.т.н. (спец. 21.02.02 Охорона державного кордону, диплом ДД № 007461 від 16 травня 2018 р.)
Доцент кафедри інформатизації 30 жовтня 2008 р. (диплом 12 ДЦ №020362)

Викладає дисципліни: Основи схемотехніки; Комутація та системи абонентського доступу; Волоконно-оптичні системи зв’язку.

В 2010 р. пройшов навчання по 7 курсам CISCO: ICND1 (Interconnecting Cisco Network Devices), ICND2, BCMSN (Building Cisco Multilayer Switched Networks), BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks), ONT (Optimizing Converged Cisco Networks), ISCW (Implementing Secure Converged Wide Area Networks, що стосується безпеки в глобальних мережах), CVOICE (Cisco Voice over IP). Отримав сертифікати CISCO за рівнями: CCENT, CCNA, CCNP (термін дії сертифікатів завершився в 2013 р.).
Член спецрад: СРД 70.705.01, СРД 70.705.05.
Голова Наукового семінару (тех. Науки) наказ ректора НАДПСУ №72 від 04 березня 2019 року.
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3283-9690; SCOPUS ID: 57189331661; Web of Science ResearcherID: AAB-4861-202
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=7TMdTJ0AAAAJ


КАТЕРИНЧУК Іван Степанович – професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки.

Доктор технічних наук (20.02.14), професор (по кафедрі управління), Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.

Перелік наукових інтересів у галузі військових та технічних наук: системи підтримки прийняття рішень; математичне моделювання; інформаційні технології.

Викладає дисципліни: моделювання систем; бази даних; інформаційні системи; інформаційні технології в науковій діяльності; методологія наукових досліджень; інтелектуальні системи аналізу даних; системи автоматизованого проектування.

Автор понад 200 наукових праць. Член спеціалізованих учених рад: СРД 70.705.05 зі спеціальності 20.02.14 – озброєння і військова техніка; СРД 70.705.01 зі спеціальності 21.02.02 – «Охорона державного кордону». Член редакційних колегій наукових журналів: Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського); Збірник наукових праць національної академії Державної прикордонної служби України. серія : військові та технічні науки (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького).

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей: 172 – Телекомунікації та радіотехніка, 252 – Безпека державного кордону, 253 – Військове управління (за видами збройних сил), 255 – Озброєння та військова техніка.

E-mail: kater_is@ukr.net; zxk.ivan@gmail.com;

Тел. +380673540367;

h-індекс Scopus: 1;

h-індекс Google Scholar: 5;

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8634-0916;

Scopus Author ID: 57196004190;

Web of Science Researcher ID:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=F7GfXbUAAAAJ


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ
Кандидат технічних наук, доцент
підполковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ

Освіта: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ” 2002 р. Спеціаліст «Системи та комплекси військового зв’язку».

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.

Доцент по кафедрі радіотехніки та зв’язку.

Є гарантом освітньо-професійної програми за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Викладає дисципліни: Теорія електричних кіл; Теорія електричного зв’язку; Пристрої надвисоких частот та антени; Прийомо-передавачі та напрямні системи зв’язку; Радіотехнічні системи; Електроживлення систем зв’язку.

Коло наукових інтересів – розвиток теоретичних основ радіотехнічних і телекомунікаційних систем. Активно займається науковими розробками щодо підвищення ефективності цифрової обробки сигналів в радіолокаційних системах.

E-mail: chesanov.i@gmail.com;

Тел. +380673813435;

Scopus Author ID: 36069004700;


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ
Кандидат технічних наук
підполковник Руслан ХОПТИНСЬКИЙ

У 2005 р. закінчив Харківський університет Повітряних Сил за спеціальністю «Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами та озброєнням» та здобув кваліфікацію інженера комп’ютеризованих систем, офіцера військового управління тактичного рівня (диплом МО №13618240).
У 2012 р. закінчив ВСП «Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»» за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» та здобув кваліфікацію магістр з управління інноваційною діяльністю (диплом КВ №43175896).
К.т.н. (спец. 05.12.13 радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, диплом ДК №033351; від 15 грудня 2015 р.)

Викладає дисципліни: Системи мобільного зв’язку; Інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів; Комп’ютерні мережі; Розподіленні системи передачі даних; Моделювання та керування ТК мережами; Операційні середовища інформаційних систем.ORCID https://orcid.org/0000-0001-9351-7938; SCOPUS ID: 56440069100; Web of Science ResearcherID: AAB-4861-2020
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=6OwaF8AAAAAJ


CТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ
старший лейтенант Сергій ТАБЕНСЬКИЙ

У 2012 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» (диплом магістра з відзнакою) за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі»  та здобув кваліфікацію професіонала в галузі обчислювальної техніки.

Викладає дисципліни: Інформатика; Цифрова техніка та мікропроцесори; Основи програмування; WEB-програмування; Структури даних та об’єктно-орієнтоване програмування.

 

 


CТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ
Анна ПЛОЩИК

У 2017 р. закінчила Хмельницький національний університет (диплом магістра з відзнакою) за спеціальністю «Радіотехніка»  та здобула кваліфікацію магістра з радіотехніки.

Викладає дисципліни: Електро-радіовимірювання; Системи телебачення  та  радіомовлення.

 

 

 

 


НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ
старший прапорщик Олег БОЙКО

 

 

 

 

 

 


ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРІЇ
Ірина ЛІТВІНЮК