Кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Доктор педагогічних наук, доцент

працівник Людмила БОРОВИК

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Математика”, 1993 р., кваліфікація: «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки»; (диплом з відзнакою КН №901833)

К.психол.н. (спец. 20.02.02 Військова педагогіка та психологія, диплом ДК № 002582 від 10 лютого 1999 р.)

Д.пед.н. (спец. 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти, диплом ДД № 009035 від 15 жовтня 2019 р.)

Доцент (по  кафедрі загальнонаукових та інженерних дисциплін 29 грудня 2000 р., атестат 12 ДЦ №001149)

Викладає дисципліни: вища математика, інформатика, методи математичного моделювання у психолого-педагогічних дослідженнях, безпека життя і діяльності, основи психологічного дослідження та експериментальна психологія.

Перелік наукових інтересів: методи математичного моделювання у психолого-педагогічних дослідженнях, використання інформаційних технологій для підвищення ефективності освітнього процесу.

Автор і співавтор понад 100 наукових статей, 70 тез наукових конференцій, 25 навчальних і навчально-методичних посібників та підручників, з яких 4 з грифом МОН, 8 науково-дослідних робіт, 5 бюлетенів передового педагогічного досвіду. Має публікації за кордоном та у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of Science. Автор монографії. Автор 12 раціоналізаторських пропозицій.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2949-2187;

Web of Science ResearcherID: AAН-9741-2020

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=6hgpFdwAAAAJ&hl=uk


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Кандидат фізико-математичних наук

працівник Лілія ТРАСКОВЕЦЬКА

Освіта: Чернівецький державний університет, за спеціальністю “Математика”, 1978р., кваліфікація «Математик. Викладач»; диплом з відзнакою ГІІ №033812.

Кандидат фізико-математичних наук (спец. 01.01.02 –Математична фізика, диплом КН №002575 від 21.05.1993), тема дисертації: «Скінченні гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Бесселя) в задачах математичної фізики неоднорідних структур».

Доцент (по кафедрі вищої математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету, атестат ДЦ АР№003952 від 22.05.1996р.).

Наукові інтереси : математична фізика, прикладна математика, теорія ймовірностей і математична статистика, системи програмування, чисельне моделювання на ЕОМ.

Викладає дисципліни: вища математика, дискретна математика, спеціальні розділи математики, математичні методи в наукових дослідженнях, системи автоматизованого проектування.

Автор і співавтор понад 120 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях із них 5 посібників з грифом МОН України; 5-ти науково дослідних робіт та 12 раціоналізаторських пропозицій.

E-mail:tlm5@email.ua;

Тел. +380985761710;

h-індекс Google Scholar: 7;

i10-індекс Google Scholar: 3;

ORCID ID 0000-0002-0577-5054;

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=F2XVUABAAAJ&nl=uk


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Кандидат технічних наук

ПІДГАЙЧУК Світлана Ярославівна

Освіта: Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, спеціальність “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент” 1984 р., кваліфікація: інженер-механік, диплом з відзнакою В-І №536119

Кандидат технічних наук (спец. 05.02.01 – Матеріалознавство в машинобудуванні, диплом КН №012390; 06.12.1996 р.), тема дисертації «Розробка захисно-декоративних покриттів на основі міді і нікелю» .

Доцент (по кафедрі інженерної графіки Хмельницького національного університету, атестат ДЦ №001503 від 20.02.2001 р.).

Перелік наукових інтересів у галузях технічних та педагогічних наук: матеріалознавство, методика викладання інженерної, архітектурної та комп’ютерної графіки, технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства, безпеки життєдіяльності.

Викладає дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів та  матеріалознавство, хімія, безпека життя і діяльності.

Автор біля 90 наукових та науково-методичних праць, 2-х навчальних посібників з грифом МОН України та одного з рекомендацією вченої ради НАДПСУ. Є автором і співавтором 5 патентів на корисну модель та 5 раціоналізаторських пропозицій. Має публікації за кордоном та у журналах, що індексуються у наукометричній базі Scopus. В грудні 2009 року отримала сертифікат Certifeld SolidWorks Associate/. Certificate ID: C-KH7RGPQD6D. Член проектної групи з розробки освітньої програми підготовки бакалаврів Хмельницького національного університету з спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

E-mail: svitlankayar@gmail.com;

Тел. +380977453889;

h-індекс Google Scholar: 1;

ORCID ID: 0000-0002-9868-6447;

Scopus Author ID: 8972630200

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pG-2TuUAAAAJ&hl=uk


ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

ГАЩУК Ірина Валеріївна

Освіта: Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1992 р., спеціальність “Математика”, кваліфікація “Математик. Викладач”; диплом спеціаліста УВ № 934805.

Перелік наукових інтересів у галузях технічних та педагогічних наук: математичне моделювання складних технічних систем, теорія надійності, методика викладання математичних дисциплін та безпеки життєдіяльності, екологічна компетентність.

Викладає дисципліни: «Основи природничих та технічних знань», «Інформатика», «Безпека життя і діяльності».

Автор і співавтор понад 45 наукових та науково-методичних праць, 1 навчального посібника з грифом МОН України та 2 з рекомендацією вченої ради НАДПСУ, 2 раціоналізаторських пропозицій та 3 науково дослідних робіт.

E-mail: lobanovaiv70@gmail.com;

Тел. +380673032569;

h-індекс Google Scholar: 7;

ORCID ID: 0000-0001-5242-7602;


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

Кандидат психологічних наук, доцент

ДЕМ’ЯНЮК Катерина Дмитрівна

Освіта: Вінницький політехнічний інститут, спеціальність «Електроенергетика» кваліфікація «Інженер – викладач електротехнічних дисциплін», диплом спеціаліста № 374010 від 24 червня 1984 р.

Кандидат психологічних наук (диплом кандидата психологічних наук ДК № 038988 від 18 січня 2007 р. за спеціальністю  «Педагогічна та вікова психологія». Тема кандидатської дисертації «Психологічні особливості формування професійної уяви у курсантів – прикордонників (на матеріалі засвоєння інженерно – технічних дисциплін)»

Доцент (по кафедрі загальнонаукових та інженерних дисциплін, атестат доцента  12ДЦ № 026399, від 20 січня 2011 р.)

Наукові інтереси: формування професійної уяви, технічного мислення курсантів – прикордонників під час вивчення загальнотехнічних дисциплін та впровадження в навчальний процес іноваційних технологій.

Викладає дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, деталі машин, основи природничих та технічних знань.

Автор і співавтор 73 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях, 1 підручника з грифом МОН України, 13 раціоналізаторських пропозицій та 4 науково дослідних робіт.

E-mail: kozubkd@gmail.com;

Тел. +380673029267;

h-індекс Google Scholar   1;

ORCID ID: 0000-0002-6566-0435;


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

Кандидат педагогічних наук, доцент

ШЕВЧУК Вікторія Миколаївна

Освіта: Хмельницький технологічний інститут, спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація: інженер-механік, диплом спеціаліста КМ №003300 від 22 червня 1993р.

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (диплом ДК № 026758 від 15 грудня 2004 р.), тема дисертації «Формування загальнотехнічних знань у курсантів-прикордонників інженерних спеціальностей».

Доцент (по кафедрі загальнонаукових та інженерних дисциплін , атестат 12ДЦ № 019898 від 3 липня 2008р.).

Доктор філософії: Second academic degree «Doctor of Sciences» (supplement to diploma ДК № 026758, 10 February 2005).

Коло наукових інтересів – питання загальнотехнічної підготовки та формування екологічного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників.

Викладає дисципліни: теоретична та прикладна механіка, взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, безпека життя і діяльності, метрологія, стандартизація та сертифікація.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць, з них 2 навчальних посібника з грифом МОН України; 2 бюлетенів передового педагогічного досвіду; 4 науково-дослідних робіт та 14 раціоналізаторських пропозицій. Має публікації за кордоном та у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of Science.

Е-mail: vikashevchuk71@gmail.com;

Тел. +380677758311;

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0436-1183;

Web of Science ResearcherID: AAI-1221-2020

Н-індекс Web of Science – 1;

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=gjAstjAAAAAJ&view

h-індекс Googlе Scholar – 1.


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Кандидат технічних наук

БЛІННІКОВ Георгій  Павлович

Освіта: Читинський державний педагогічний інститут ім. Н. Г. Чернишевського, 1969 р., спеціальність “Фізика”, кваліфікація: вчитель фізики, диплом Ш № 090748

Кандидат технічних наук (спец. 20. 02.14 – Озброєння та військова техніка, диплом КН №009031; 19.12.1995 р.), тема дисертації «спец. тема» .

Доцент (по кафедрі загальнонаукових дисциплін Академії прикордонних військ України, атестат ДЦ №003098 від 28.03.1995 р.).

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», 2003 р.

Перелік наукових інтересів у галузях природничих та педагогічних наук: вирощування і дослідженні фізики лужно-галоїдних монокристалів, розвиток теорії і методики професійної освіти, дослідження питань екологічного моніторингу в Держприкордонслужбі.

Викладає дисципліни: фізика, фізика та основи теплотехніки, безпека життя і діяльності.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць, 13 навчальних та навчально-методичних посібників, з них: 2-х навчальних посібників з грифом МОН України та чотирьох з рекомендацією вченої ради НАДПСУ. Є автором і співавтором п’ятьох науково дослідних робіт та 16 раціоналізаторських пропозицій.

E-mail: georgblinnikov@gmail.com;

Тел. +380988012135


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

Кандидат педагогічних наук, доцент

ВАЛЬЧУК Ольга Анатоліївна

Освіта: Кам’янець-Подільський педагогічний інститут, спеціальність «Математика і фізика», кваліфікація: вчитель математики і фізики, диплом з відзнакою ИВ №217 774 від 20 червня 1987р.

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 20.01.06 –  військове навчання та виховання, бойова й оперативна підготовка (диплом КН № 014 301 від 25 лютого 1997 р.), спец тема.

Доцент (по кафедрі загальнонаукових дисциплін Академії прикордонних військ України, атестат ДЦ №000 206 від 26.02.2002 р.).

Перелік наукових інтересів у галузях природничих та педагогічних наук: розвиток теорії і методики професійної освіти, дослідження питань обробки результатів психолого-педагогічних досліджень, розвиток розумових здібностей дидактичними засобами.

Викладає дисципліни: основи природничих та технічних знань, математичні методи в наукових дослідженнях.

Має більше 60 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях, 1 підручник з грифом МОН України, 5 навчально-методичних посібників, є співавтором науково-дослідних робіт, проходила стажування за кордоном (сертифікат №6350 від 14 грудня 2017 року, м. Ополе, Польща, Академія управління та адміністрування)

E-mail: olavalcuk17@gmail.com;

Тел. +38097 463 46 80;

ORCID ID: 0000-0002-4452-0660