Кафедра зв’язку, автоматизації та кібербезпеки


Кафедра створена у відповідності до директиви № 019 Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону – Командувача Прикордонних військ України від 5 лютого 1993 року.

Кафедра забезпечує вивчення курсантами низки дисциплін технічного спрямування, з метою набуття ними основних компетентностей, щодо застосування інформаційних технологій, сучасних телекомунікаційних систем і комплексів в оперативно-службовій діяльності. Окремим аспектом освітньої діяльності кафедри, є підготовка майбутніх керівників органів охорони кордону з питань бойового застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем та комплексів, що становлять основу сучасної системи управління підрозділами і є невід’ємною складовою системи інтегрованого управління кордонами.

Протягом усього періоду існування кафедра приймає активну  участь в процесі професійної підготовки фахівців підрозділів з питань зв’язку та застосування автоматизованих систем управління органів охорони державного кордону. Для забезпечення відповідної підготовки кафедрою організовуються і проводяться курси підвищення кваліфікації з усіма категоріями навчаємих. Базовими є курси «Фахівців органів спеціального зв’язку».

На кафедрі розгорнуто і функціонує п’ять спеціалізованих навчальних класів та кіберполігон, обладнаних сучасними засобами зв’язку, автоматизації та захисту інформації. Основою навчально-матеріальної бази кафедри, є Інтранет комп’ютерна мережа кафедри з усіма основними додатками та сервісами.

В спеціалізованих класах кафедри розгорнуті діючі моделі інформаційно-телекомунікаційних систем автоматизації оперативно-службової діяльності органів та підрозділів Державної прикордонної служби України із складу Інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи ДПСУ «Гарт». Розроблено низку спеціалізованих навчальних програмних модулів підсистеми «Ризик» та «Інтерпол».

Кіберполігон кафедри обладнано сучасними програмно-апаратними засобами інструментального контролю, серверним обладнанням та автоматизованими робочими місцями і забезпечує моделювання кіберзагроз, проведення кібернавчань та дозволяє прищеплювати курсантам практичні навички роботи з кібернетичного захисту інформаційних систем відповідно до стандартів НАТО.

В спеціалізованих класах кафедри розгорнутий та вивчається комплекс супутникового зв’язку у складі трьох стаціонарних та двох переносних станцій. В класах зв’язку розгорнута та запроваджена в освітній процес радіосистеми на базі КХ радіостанцій Harris RF 7800, УКХ радіостанцій Harris RF 7850, Motorola MOTOTRBO DP 4800/4801,  та супутникова телекомунікаційна система на базі стаціонарного і трьох носимих комплектів супутникового зв’язку.

На сьогоднішній день, колектив кафедри складається з восьми осіб науково-педагогічного складу і трьох осіб лабораторії. На кафедрі працюють один доктор технічних наук, три кандидати технічних наук та чотири доценти.


НАЧАЛЬНИК КАФЕДРИ

доктор технічних наук, доцент

полковник Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ

У 1994 р. закінчив військову інженерно-космічну Червонопрапорну академію імені О. Ф. Можайського,  за спеціальністю: «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем»  (диплом ПВ №523027)

Кандидат технічних наук (спеціальність 21.02.14 Озброєння та військова техніка, диплом ДК №003415 від 09.червня 1999 р.)

Доктор технічних наук (спеціальність 05.13.06 Інформаційні технології, диплом ДД №007607, від 05 липня 2018 р.)

У 2019 році пройшов закордонне стажування із питань адміністрування персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних система Європейського Союзу.

Викладає дисципліни: Основи безпеки інформації, Обчислювальна техніка, Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах.

Член вчених рад факультету, академії, спецради СРД 70.705.05.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8030-3228.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hpGrYeAAAAJ&hl=uk


ПРОФЕСОР КАФЕДРИ

полковник Євгеній ПРОКОПЕНКО

У 2002 році закінчив Військовий інститут телекомунікації та інформатизації при Національному технічному університеті України «КПІ» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням” та здобув кваліфікацію інженера з радіоелектроніки, офіцера військового управління тактичного рівня (диплом МО №13587214).

У 2008 році закінчив Національну академію оборони України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)», та здобув кваліфікацію  магістра військового управління, офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня (диплом МО №13644430).

Кандидат технічних наук (20.02.14 – озброєння і військова техніка, диплом ДК № 017575 від 21.11.2013 року).

Доцент за кафедрою зв’язку, автоматизації та захисту інформації (атестат 12ДЦ №041094 від 22.12.2014 року).

Викладає дисципліни: Організація зв’язку, Зв’язок прикордонних підрозділів, Системи та комплекси зв’язку.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради СРД 70.705.05.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6825-2357.


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

полковник Дмитро МУЛ

У 1992 році закінчив Тульське вище артилерійське інженерне училище і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Артилерійські прилади” та здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка (диплом ФВ №588174).

Кандидат технічних наук (20.02.14 – озброєння і військова техніка, диплом ДК № 044408 від 17.01.2008 року).

Доцент за кафедрою зв’язку та інформатизації (атестат 12ДЦ №025654 від 1.07.2011 року).

Викладає дисципліни: Організація зв’язку, Зв’язок мобільних підрозділів, Зв’язок прикордонних підрозділів,  Організація і технічне забезпечення зв’язку та автоматизації.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2662-4770.


ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

кандидат технічних наук, доцент,

підполковник Олександр БАСАРАБ

У 2000 р. закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку, за спеціальністю “Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням” (диплом МО №13568318)

У 2007 р. закінчив Національну академію оборони України, за спеціальністю “Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)” та здобув кваліфікацію магістра військового управління (диплом МО №13632977)

Кандидат технічних наук (спеціальність 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі диплом ДК № 023064 від 26 червня 2014 р.)

Викладає дисципліни: Інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів, Зв’язок і інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів, Зв’язок і програмно-технічні комплекси.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2852-9534.


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

підполковник  Олексій ВАВРІЧЕН

У 2001 р. закінчив Київський військовий двічі орденів Червоного Прапора інститут управління і зв’язку, за спеціальністю “Системи та комплекси військового зв’язку” (диплом МО №13576951)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7777-9188

 

 


ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

майор Віталій РАВЛЮК

У 2006 році закінчив Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Киівський політехнічний інститут»”, за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”(диплом МО №13628507).

У 2015 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України, за спеціальністю “Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)” та здобув кваліфікацію магістра оперативно-службової діяльності та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань), (диплом МВ №20006065).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4352-8529


ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

підполковник Роман ГОРОДИСЬКИЙ

У  2002 р. закінчив військовий інститут телекомунікацій та  інформатизації Національного технічного університету України “Киівський політехнічний інститут»”, за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”(диплом МО №13586854)

У 2015 р. закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України, за спеціальністю “Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)” та здобув кваліфікацію магістра оперативно-службової діяльності та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань), (диплом МО №13586854)

Викладає дисципліни: Зв’язок мобільних підрозділів.


ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

капітан Руслан ДАНИЛІВ

У 2003 р. закінчив Івано-Франківський Національний технічний університет нафти й газу, за спеціальністю “Системи управління та автоматики” (диплом ВА №23302936).

Викладає дисципліни: Зв’язок і програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів, Програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів, Зв’язок прикордонних підрозділів.

 

 


НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ

старший прапорщик Артем ЛИТВИНЮК

 

 

 

 

 


ТЕХНІК ЛАБОРОТОРІЇ

старший прапорщик Сергій РУДЗІК

 

 

 

 

 


ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ

Андрій КАРПУШИН