Кандидатські іспити

Згідно з «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309(ст. 67-85) та Інструкцією з організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Державній прикордонній службі України в академії для здобувачів, які затвердили теми до 23 березня 2016 року, проводяться два рази на рік у формі сесії (весняної та осінньої) кандидатські іспити. Строки сесії встановлюються наказом ректора академії.

Кандидатські іспити складаються з:

 • філософії,
 • іноземної (англійська, німецька, французька) мови,
 • наукових спеціальностей:
  • 13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни);
  • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
  • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
  • 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах;
  • 21.02.02 – охорона державного кордону (військові науки);
  • 21.02.02 – охорона державного кордону (технічні науки);
  • 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (державне управління)
  • 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки)

Відповідальний за організацію іспитів:
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, працівник ПОТАПЧУК Наталія Дмитрівна (тел. (0382) 65-05-93)


Для складання іспитів до науково-дослідного відділу подаються документи в термін:

 • до 10 жовтня – для участі в осінній сесії;
 • до 10 квітня – для участі у весняній сесії.

Допуском до складання кандидатського іспиту з філософії є реферат*1.

Загальна оцінка за іспит складається з оцінки за реферат та знання теоретичного матеріалу.

Допуском до складання кандидатського іспиту з іноземної мови є реферат*2. Загальна оцінка за іспит складається з оцінки за реферат та знання теоретичного матеріалу.

Для складання іспиту зі спеціальності здобувач повинен відпрацювати додаткову програму кандидатського іспиту з наукової спеціальності, (затверджується вченою радою академії).

Додаткова програма*3 зі спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень здобувача.
Усі іспити складаються лише після затвердження теми.