Кінологи академії провели бінарні заняття

Науково-педагогічні працівники кафедри кінології провели бінарні заняття з майбутніми офіцерами кінологічних підрозділів. До проведення були також залучені фахівці-практики з органів охорони державного кордону, представники Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби України, а також начальник циклу кінології Житомирського навчального центру підготовки поліцейських. Заняття передбачало ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними вимогами чинного законодавства щодо дотримання в органах та підрозділах охорони державного кордону встановленого порядку провадження діяльності з використання навчальних зразків наркотичних засобів, психотропних і вибухових речовин під час організації та проведення спеціальної підготовки інспекторів-кінологів. Тема викликала неабиякий інтерес у здобувачів вищої освіти, що сприяло активному діалогу з фахівцями-практиками.
Подібний формат системно використовується при проведенні занять з курсантами-кінологами, адже сприяє посиленню зв’язків теорії з практикою та забезпечує обмін досвідом між кінологічними підрозділами правоохоронних органів України.