Курс підвищення кваліфікації з аналізу ризиків

Офіцери підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення та поточного планування органів охорони державного кордону пройшли курс підвищення кваліфікації з аналізу ризиків на базі Національної академії Держприкордонслужби України.
Десятиденний курс підвищення кваліфікації для прикордонних аналітиків був організований з метою розширення спектру знань офіцерів щодо підходів та методів аналізу обстановки, її прогнозування та формування на цій основі рекомендацій щодо планування оперативно-службової діяльності органу охорони кордону. Курс проводився за модульною системою підготовки на основі моделі SIRAM 2.0 та включав наступні модулі – «Аналіз ризиків /оцінка уразливості», «Профілювання ризиків», «Аналіз ризиків та кримінальний наліз».
Офіцери пройшли ряд теоретичних занять, практику щодо оцінювання ризиків та виконали курсові роботи щодо оцінювання ризиків на ділянці прикордонного загону за обраною загрозою.
В ході розробки програми курсу враховано сучасні європейські практики, а також національний досвід, адже в сучасних умовах до Держприкордонслужби України, як правоохоронного органу спеціального призначення, висуваються нові вимоги щодо забезпечення функцій державного кордону, зниження уразливості щодо основних загроз та стійкості функціонування в системі інтегрованого управління кордонами. У зв’язку з цим підвищується роль інформаційно-аналітичного забезпечення в системі підтримки прийняття рішення на оперативно-службову діяльність, що вимагає підвищення якості підготовки офіцерів підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення та поточного планування органів охорони державного кордону.
Варто додати, що такі спеціалізовані курси офіцерів-аналітиків в Національній академії Держприкордонслужби проводяться вже понад 10 років і є широким майданчиком з фахової підтримки аналітичної діяльності не лише у прикордонному відомстві, а й для інших суб’єктів інтегрованого управління кордонами.