Наукове товариство

Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) є добровільною організацією, яка покликана об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічних працівників, курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії.

З метою підбиття підсумків наукової роботи слухачів, курсантів і студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, популяризації кращих робіт в Національній академії щорічно проводяться конференції відділень наукового товариства кафедр та Національної академії, загальноакадемічний конкурс наукових праць слухачів, курсантів і студентів, на якому обдаровані молоді науковці представляють свої роботи за напрямками наукових досліджень. Автори найкращих робіт нагороджуються грамотами. Також, визначаються кращі колективи Національної академії (факультети, кафедри), які нагороджуються перехідними кубками та грамотами.

За підсумками 2018/2019 навчального року перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед факультетів нагороджені:

за 1 місце– факультет правоохоронної діяльності – начальник факультету полковник Кухар Валерій Васильович;

за 2 місце – інженерно-технічний факультет – начальник факультету полковник Балицький Ігор Іванович;

за 3 місце – факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін – начальник факультету полковник Почекалін Ігор Миколайович.

Перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед кафедр у 2018/2019 навчальному році нагороджені:

за 1 місце– відділенню наукового товариства кафедри кримінального права та процесу – начальник кафедри майор юстиції Орловська Наталя Анатоліївна, голова ради відділення – підполковник юстиції Степанова Юлія Петрівна;

за 2 місце – відділенню наукового товариства кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки – начальник кафедри полковник Осташевський Сергій Анатолійович, голова ради відділення – підполковник Левков Володимир Васильович;

за 3 місце – відділення наукового товариства кафедри перекладу – начальник кафедри полковник Блощинський Ігор Григорович, голова ради відділення – працівник Герасімова Оксана Миколаївна.

Х Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць

З 9 по 22 квітня 2019 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького було проведено Х Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць за темою «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців».

Метою конкурсу є стимулювання курсантів та студентів військових закладів вищої освіти та закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України. У конкурсі прийняло участь 15 закладів вищої освіти, з яких надійшло 65 наукових праць за військовою, військово-технічною, юридичною гуманітарною та філологічною тематикою, а також навчальні відеофільми та раціоналізаторські пропозиції.

Також, в конкурсі приймали участь 22 наукові праці, які були виконані курсантами і студентами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – переможців загальноакадемічного конкурсу наукових праць.

На конкурс було подано закінчені наукові праці, які мають наукову новизну та представляють теоретичний та практичний інтерес. Роботи з військового і військово-технічного напрямів мають практичну спрямованість щодо боротьби з тероризмом в умовах «гібридної війни» як складової у забезпеченні національної безпеки України, мають математичне та програмне забезпечення, результати цих робіт можуть бути закладені в наочні моделі, що сприяє впровадженню їх у діяльність військ та освітній процес.

Наукові праці з гуманітарного, філологічного, юридичного напрямів досліджень мають чітку і продуману структуру, послідовне викладення матеріалу, створені на основі вивчення та опрацювання різноманітних джерел.

Навчальні відеофільми створені з високою якістю і можуть бути застосовані у освітньому процесі.

Майже усі роботи, що були надіслані на конкурс відповідають вимогам, що пред’являються до оформлення робіт і надіслані на конкурс за рішенням Вчених рад і конкурсних комісій закладів вищої освіти. Результати деяких робіт вже впроваджені в освітній процес закладів освіти про що свідчать акти впровадження, а також оприлюднені на науково-практичних конференціях.

За результатами конкурсу переможці були нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.


Положення про наукове товариство курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених НАДПСУ