Інформація про ХІІ Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць (квітень 2021 року)

ХІІ Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць

З 06 по 16 квітня 2021 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) було проведено ХІІ Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць за темою “Забезпечення національної безпеки України очима майбутніх охоронців держави: стан, проблеми, перспективи”. Метою конкурсу є стимулювання курсантів та студентів військових закладів вищої освіти та закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України. У конкурсі прийняло участь 9 закладів вищої освіти, з яких надійшло 75 наукових праць за військовою, військово-технічною, юридичною, гуманітарною та філологічною тематикою, а також навчальні відеофільми.

На конкурс було подано закінчені наукові праці, які мають наукову новизну та представляють теоретичний та практичний інтерес. Роботи з військового і військово-технічного напрямів мають практичну спрямованість щодо боротьби з тероризмом в умовах “гібридної війн” як складової у забезпеченні національної безпеки України, результати цих робіт можуть бути закладені в наочні моделі, що сприяє впровадженню їх у діяльність військ та освітній процес.

Наукові праці з гуманітарного, філологічного, юридичного напрямів досліджень мають чітку і продуману структуру, послідовне викладення матеріалу, створені на основі вивчення та опрацювання різноманітних джерел.

Навчальні відеофільми створені з високою якістю і можуть бути застосовані у освітньому процесі.

Майже усі роботи, що були надіслані на конкурс відповідають вимогам, що пред’являються до оформлення робіт і надіслані на конкурс за рішенням Вчених рад і конкурсних комісій закладів вищої освіти. Результати деяких робіт вже впроваджені в освітній процес закладів освіти про що свідчать акти впровадження, а також оприлюднені на науково-практичних конференціях.

За результатами конкурсу переможці були нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.