Раціоналізаторська і винахідницька робота

Раціоналізаторську і винахідницьку роботу у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького організовано відповідно до вимог Положення про винахідницьку і раціоналізаторську роботу в Національній академії, вона здійснюється на факультетах, кафедрах, у відділах і службах силами науково-педагогічних працівників, слухачів, курсантів і студентів.

У 2020 році було подано 28 пропозицій, які було визнано комісією з раціоналізаторської та винахідницької роботи Національної академії як раціоналізаторські. У роботі над раціоналізаторськими пропозиціями працювало 64 винахідники і раціоналізатори Національної академії. Ці роботи відрізняються новизною, в основному спрямовані на вирішення завдань щодо створення нової та вдосконалення існуючої навчальної і матеріально-технічної бази академії. Раціоналізаторські пропозиції вже використовуються в освітньому процесі кафедр, а також у підрозділах охорони державного кордону, переважна кількість їх стосується військової складової.

За результатами конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію в 2020 році комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи було присуджено:

  • перше місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Інформаційна система «Електронний формуляр». Авторський колектив: солдат Юрій ОСТРОВСЬКИЙ (курсант 444 НГ), полковник Дмитро МУЛ, підполковник Роман ГОРОДИСЬКИЙ, капітан Руслан ДАНИЛІВ, працівник Олександр БАСАРАБ (кафедра телекомунікаційних та інформаційних систем);
  • друге місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Пристосування для захисту органів зору від ураження лазерним випромінюванням при використанні приладів спостереження та прицілювання». Авторський колектив: підполковник Олександр ЗАЙЦЕВ, підполковник Анатолій ГОРБАТЮК (кафедра вогневої та тактико-спеціальної підготовки), підполковник Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ (кафедра транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону);
  • третє місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Електронна система автоматизованого обліку навчального навантаження викладачів». Авторський колектив: солдат Богдана БІЛЯВЕЦЬ (курсант 444 НГ), підполковник Руслан ХОПТИНСЬКИЙ, старший лейтенант Сергій ТАБЕНСЬКИЙ (кафедра телекомунікаційних та інформаційних систем), підполковник Наталія ЛЕВЧУК (кафедра логістики).

Участь кафедр у винахідницькій і раціоналізаторській роботі за підсумками конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію і винахід в академії в 2020 році оцінено комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи наступним чином:

перше місце – науково-педагогічні працівники кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем (начальник кафедри полковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ);

друге місце – науково-педагогічні працівники кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону (начальник кафедри полковник Сергій ОСТАШЕВСЬКИЙ);

третє місце – науково-педагогічні працівники кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін (завідувач кафедри працівник Людмила БОРОВИК).

Бюлетень винаходів і раціоналізаторських пропозицій, поданих персоналом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в 2020 році

Бюлетень винаходів і раціоналізаторських пропозицій, поданих персоналом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в 2019 році


КРАЩІ РАЦІОНАЛІЗАТОРИ І ВИНАХІДНИКИ АКАДЕМІЇ:

Доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Начальник відділу моніторингу освітньої діяльності та забезпечення якості вищої освіти Національної академії

Олег БОРОВИК

Автор і співавтор близько 200 наукових публікацій, 21 навчально-методичного посібника, з яких 10 з грифом МОН України, 22 науково-дослідних робіт. Має публікації за кордоном та у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of Sciencе та Scopus. Автор 3 монографій.
Автор семи патентів на винаходи та корисні моделі.
Автор 19 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Доктор технічних наук, доцент.

Професор кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Роман РАЧОК

Автор і співавтор понад 90 наукових праць, приймав участь в опрацюванні 16 науково-дослідних робіт, у розробці 3 навчальних посібників. Має публікації за кордоном.
Автор 2 патентів на винахід та 12 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 


Доктор технічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Микола ЛИСИЙ

Автор і співавтор понад 170 наукових праць, автор 2 монографій. Має публікації за кордоном.
Автор 12 патентів у галузі технічних засобів охорони державного кордону.

 

 

 


Кандидат технічних наук, доцент.

Доцент кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Євгеній ПРОКОПЕНКО

Має 29 наукових статей з досліджень в галузі зв’язку та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України. Співавтор 3 навчальних посібників (один з них рекомендовано МОН України).
Автор 8 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 


Кандидат технічних наук.

Доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Має 25 наукових статей з досліджень щодо технічних засобів охорони кордону, інженерного забезпечення підрозділів охорони кордону.
Автор 2 патентів та 12 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 


Старший викладач кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Сергій ТАБЕНСЬКИЙ

Автор і співавтор понад 25 наукових праць. Має публікації за кордоном. Приймав участь у опрацюванні 3 науково-дослідних робіт, співавтор одного навчального посібника.
Автор 9 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 


Доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Іван КАТЕРИНЧУК

 

Автор і співавтор понад 200 наукових праць.

 

 


Кандидат технічних наук.

Старший викладач кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Олександр БАСАРАБ

 

Автор і співавтор понад 30 наукових праць, приймав участь в опрацюванні 5 науково-дослідних робіт, у розробці 3 навчальних посібників.
Співавтор раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 


Доктор педагогічних наук, професор.

Завідувач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Людмила БОРОВИК

 

Автор і співавтор 110 наукових статей, 80 тез наукових конференцій, 25 навчальних і навчально-методичних посібників та підручників, з яких 4 з грифом МОН України, 9 науково-дослідних робіт, 5 бюлетенів передового педагогічного досвіду. Має публікації за кордоном та у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of Science. Автор монографії.
Автор 14 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Професор кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Лілія ТРАСКОВЕЦЬКА

 

Автор і співавтор більше 90 наукових і навчально-методичних праць, 5 посібників і підручників з грифом МОН України. Має публікації за кордоном, співавтор 5 науково-дослідних робіт.
Автор 14 раціоналізаторських пропозицій.

 

 


Кандидат технічних наук, доцент.

Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Георгій БЛІННІКОВ

Має 88 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях, 8 навчальних та навчально-методичних посібників (з яких 2 посібники з грифом МОН України), співавтор 7 науково-дослідних робіт.
Автор 19 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Кандидат педагогічних наук, доцент.

Старший викладач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Вікторія ШЕВЧУК

Має 83 наукові і навчально-методичні праці у фахових виданнях, з них три у міжнародних наукометричних базах (Web of Science), 11 навчальних і навчально-методичних посібників, з яких 2 з грифом МОН України, 5 науково-дослідних робіт, 2 бюлетеня передового педагогічного досвіду.
Автор 15 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Кандидат психологічних наук, доцент.

Старший викладач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Катерина ДЕМ’ЯНЮК

Має понад 100 наукових праць у фахових виданнях. Є співавтором у зарубіжному виданні 4-х монографій, автором і співавтором 13 навчальних та навчально-методичних посібників, 5 науково-дослідних робіт.
Автор та співавтор 16 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Кандидат технічних наук, доцент.

Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії

Світлана ПІДГАЙЧУК

Автор біля 90 наукових, науково-популярних та науково-методичних праць, двох навчальних посібників з грифом МОН України.
Автор та співавтор 5 патентів на корисну модель та 8 раціоналізаторських пропозицій.