Раціоналізаторська і винахідницька робота

Раціоналізаторську і винахідницьку роботу в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького організовано відповідно до вимог Положення про винахідницьку і раціоналізаторську роботу в академії та здійснюється на факультетах, кафедрах, у відділах і службах силами науково-педагогічних працівників, слухачів, курсантів і студентів.

У 2018 році академією отримано два патенти на корисну модель і свідоцтво на літературний твір та подано 24 пропозиції, які було визнано комісією з раціоналізаторської та винахідницької роботи Національної академії як раціоналізаторські. У роботі над раціоналізаторськими пропозиціями працювало 45 винахідників і раціоналізаторів Національної академії. Ці роботи відрізняються новизною, в основному спрямовані на вирішення завдань щодо створення нової та вдосконалення існуючої навчальної і матеріально-технічної бази академії. Раціоналізаторські пропозиції вже використовуються в освітньому процесі кафедр, а також у підрозділах охорони державного кордону, переважна кількість їх стосується військової складової.

За результатами конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію в 2018 році комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи було присуджено:

  • перше місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Безпілотний водний багатоцільовий комплекс». Авторський колектив: працівник ГУНЬКО Андрій Веніамінович, працівник СИЛКА Сергій Борисович (кафедра транспортних засобів та спеціальної техніки), старший лейтенант ГУНЬКО Веніамін Андрійович (Бердянський прикордонний загін);
  • друге місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Автоматизована система «Рейтинг». Авторський колектив: підполковник ЧЕСАНОВСЬКИЙ Іван Іванович, старший лейтенант ТАБЕНСЬКИЙ Сергій Миколайович, (кафедра телекомунікацій та радіотехніки), лейтенант БАБІЙ Юлія Олександрівна (докторантура), полковник СОБЧЕНКО Володимир Андрійович (керівництво інженерно-технічного факультету);
  • третє місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Підсистема «Навчальний рейтинг» АСУ «Електронний деканат». Авторський колектив: курсант ПАВЛЮК Валентин Ігорович (522 НГ), підполковник ХОПТИНСЬКИЙ Руслан Петрович, старший лейтенант ТАБЕНСЬКИЙ Сергій Миколайович (кафедра телекомунікацій та радіотехніки).

Участь кафедр у винахідницькій і раціоналізаторській роботі за підсумками конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію і винахід в академії в 2018 році оцінено комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи наступним чином:

  • перше місце – науково-педагогічні працівники кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону (начальник кафедри полковник СІВАК Вадим Анатолійович);
  • друге місце – науково-педагогічні працівники кафедри телекомунікацій та радіотехніки (начальник кафедри підполковник ЧЕСАНОВСЬКИЙ Іван Іванович);
  • третє місце – науково-педагогічні працівники кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки (начальник кафедри полковник СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Михайло Анатолійович).

КРАЩІ РАЦІОНАЛІЗАТОРИ І ВИНАХІДНИКИ АКАДЕМІЇ:

Доктор технічних наук, професор, начальник навчального відділу БОРОВИК Олег Васильович

Автор і співавтор понад 200 наукових статей, 20 навчальних і навчально-методичних посібників, 21 науково-дослідної роботи. Має публікації за кордоном. Автор трьох монографій.
Автор семи патентів на винаходи та корисні моделі. Автор 17 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 


Доктор технічних наук, доцент Начальник кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін Рачок Роман Васильович  

Автор і співавтор понад 80 наукових праць, приймав участь в опрацюванні 13 науково-дослідних робіт, у розробці 3 навчальних посібників. Має публікації за кордоном.
Автор 2 патентів на винахід, 10 раціоналізаторських пропозицій.

     

 

 

 

 

 


Доктор технічних наук, доцент Професор кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону ЛИСИЙ Микола Іванович

Автор і співавтор понад 170 наукових праць, автор 2 монографій. Має публікації за кордоном.
Автор 12 патентів у галузі технічних засобів охорони державного кордону.

 

 

 

 

 

 

 


Кандидат технічних наук Заступник начальника інженерно-технічного факультету з навчально-методичної роботи СОБЧЕНКО Володимир Андрійович

Має 15 наукових статей з досліджень щодо технічних засобів охорони кордону, систем технічного обслуговування та ремонту.
Автор 9 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 

 


Кандидат технічних наук Доцент кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Андрій Борисович

Має 17 наукових статей з досліджень щодо технічних засобів охорони кордону, інженерного забезпечення підрозділів охорони кордону.
Автор 2 патентів та 8 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 

 


Старший викладач кафедри телекомунікацій та радіотехніки ТАБЕНСЬКИЙ Сергій Миколайович

Автор і співавтор понад 20 наукових праць. Приймав участь в 2-х науково-дослідних роботах.
Автор 6 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 

 

 


Кандидат технічних наук Старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки ГУНЬКО Андрій Веніамінович

Приймав участь в 3 науково-дослідних роботах, у розробці 2 навчальних посібників.
Автор 3 патентів на винахід, 8 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 

 


Старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки ДАБІЧЕВ Ігор Вікторович

Автор 5 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 

 

 


Кандидат психологічних наук, доцент Професор кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін БОРОВИК Людмила Володимирівна

Автор і співавтор більше 100 наукових статей, 15 навчальних і навчально-методичних посібників. Має публікації за кордоном. Автор монографії.
Автор 11 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 

 


Кандидат фізико-математичних наук, доцент Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін ТРАСКОВЕЦЬКА Лілія Михайлівна

Автор і співавтор більше 70 наукових і навчально-методичних праць, 5 посібників і підручників з грифом МОН України. Має публікації за кордоном.
Автор 11 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 

 


Кандидат технічних наук, доцент Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін БЛІННІКОВ Георгій Павлович

Має 75 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях, 2 посібники з грифом МОН України, співавтор 5 науково-дослідних робіт.
Автор 13 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 

 

 


Кандидат педагогічних наук, доцент Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін ШЕВЧУК Вікторія Миколаївна

Має понад 70 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях, з них 2 навчальних посібники з грифом МОН України, співавтор 3 науково-дослідних робіт.
Автор 8 раціоналізаторських пропозицій.