Раціоналізаторська і винахідницька робота

Раціоналізаторську і винахідницьку роботу у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького організовано відповідно до вимог Положення про винахідницьку і раціоналізаторську роботу в академії та здійснюється на факультетах, кафедрах, у відділах і службах силами науково-педагогічних працівників, слухачів, курсантів і студентів.

У 2019 році було подано 20 пропозицій, які було визнано комісією з раціоналізаторської та винахідницької роботи Національної академії як раціоналізаторські. У роботі над раціоналізаторськими пропозиціями працювало 34 винахідники і раціоналізатори Національної академії. Ці роботи відрізняються новизною, в основному спрямовані на вирішення завдань щодо створення нової та вдосконалення існуючої навчальної і матеріально-технічної бази академії. Раціоналізаторські пропозиції вже використовуються в освітньому процесі кафедр, а також у підрозділах охорони державного кордону, переважна кількість їх стосується військової складової.

За результатами конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію в 2019 році комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи було присуджено:

  • перше місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Система моніторингу стану та дистанційного оновлення баз даних спеціального програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем». Авторський колектив: полковник Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ, полковник Євгеній ПРОКОПЕНКО, полковник Дмитро МУЛ, підполковник Олександр БАСАРАБ (кафедра зв’язку, автоматизації та кібербезпеки);
  • друге місце –раціоналізаторській пропозиції за темою «CSL стиль відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 для Zotero». Авторський колектив: підполковник Анатолій БАБАРИКА (ад’юнктура), працівник Іван КАТЕРИНЧУК, старший лейтенант Сергій ТАБЕНСЬКИЙ (кафедра телекомунікацій та радіотехніки);
  • третє місце –раціоналізаторській пропозиції за темою «Програмний стенд для демонстрації перетворення Фур’є». Авторський колектив: полковник Олег БОРОВИК (заступник ректора (проректор) Національної академії з навчальної роботи), працівник Людмила БОРОВИК, працівник Лілія ТРАСКОВЕЦЬКА (кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін).

Участь кафедр у винахідницькій і раціоналізаторській роботі за підсумками конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію і винахід в академії в 2019 році оцінено комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи наступним чином:

  • перше місце –науково-педагогічні працівники кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін (завідувач кафедри працівник Людмила БОРОВИК);
  • друге місце –науково-педагогічні працівники кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону (начальник кафедри полковник Вадим СІВАК).
  • третє місце –науково-педагогічні працівники кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки (начальник кафедри полковник СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Михайло Анатолійович).

Бюлетень винаходів і раціоналізаторських пропозицій, поданих персоналом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в 2019 році


КРАЩІ РАЦІОНАЛІЗАТОРИ І ВИНАХІДНИКИ АКАДЕМІЇ:

Доктор технічних наук, професор

Заступник ректора (проректор) Національної академії з навчальної роботи)

Олег  БОРОВИК

 Автор і співавтор близько 200 наукових  публікацій, 21 навчально-методичного посібника та підручник, з яких 5 з грифом МОН України, 21 науково-дослідної роботи. Має публікації за кордоном та у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of Sciencе та Scopus. Автор 3 монографій.

Автор семи патентів на винаходи та корисні моделі.

Автор 18 раціоналізаторських пропозицій.

 


Доктор технічних наук, доцент

Начальник кафедри телекомунікацій та радіотехніки

Роман Рачок 

 Автор і співавтор понад 80 наукових праць, приймав участь в опрацюванні 14 науково-дослідних робіт, у розробці 3 навчальних посібників. Має публікації за кордоном.

Автор 2 патентів на винахід, 10 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Доктор технічних наук, доцент

Начальик кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ 

 Має за останні 5 років:

більше 25 наукових статей у фахових виданнях у галузі інформаційних технологій;

дві монографії з дослідження проблем забезпечення функціональної безпеки інформаційних систем;

участь у більш ніж 15 науково-практичних конференціях в різних ЗВО, автор багатьох патентів та раціоналізаторських пропозицій.

 


Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки,

заслужений працівник освіти України,

доктор технічних наук, доцент

Професор кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Микола ЛИСИЙ

 Автор і співавтор понад 170 наукових праць, автор 2 монографій. Має публікації за кордоном.

Автор 12 патентів у галузі технічних засобів охорони державного кордону.

 

 


Кандидат технічних наук

Заступник начальника інженерно-технічного факультету з навчально-методичної роботи

Володимир СОБЧЕНКО

Має 15 наукових статей з досліджень щодо технічних засобів охорони кордону, систем технічного обслуговування та ремонту.

Автор 10 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Кандидат технічних наук, доцент

Професор кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Євгеній ПРОКОПЕНКО

Має 25 наукових статей з досліджень  в галузі зв’язку та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України.

Автор 7 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 

 


Кандидат технічних наук

Доцент кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

 Має 25 наукових статей з досліджень щодо технічних засобів охорони кордону, інженерного забезпечення підрозділів охорони кордону.

Автор 2 патентів та 10 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Старший викладач кафедри телекомунікацій та радіотехніки

Сергій ТАБЕНСЬКИЙ

Автор і співавтор понад 20 наукових праць. Приймав участь в 2-х науково-дослідних роботах, співавтор одного навчального посібника.

Автор 7 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Доктор педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін

Людмила БОРОВИК

 Автор і співавтор близько 100 наукових статей, 70 тез наукових конференцій, 24 навчальних і навчально-методичних посібників та підручників, з яких 4 з грифом МОН України, 8 науково-дослідних робіт, 5 бюлетенів передового педагогічного досвіду. Має публікації за кордоном та у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of Science. Автор монографії.

Автор 12 раціоналізаторських пропозицій.

 

 


Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін

Лілія Трасковецька

 Автор і співавтор більше 70 наукових і навчально-методичних праць, 5 посібників і підручників з грифом МОН України. Має публікації за кордоном, співавтор 4 науково-дослідних робіт.

Автор 12 раціоналізаторських пропозицій.

 

 

 


Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін

Георгій БЛІННІКОВ

Має 72 наукові і навчально-методичні праці у фахових виданнях, 8 навчальних та навчально-методичних посібників (з яких 2 посібники з грифом МОН України), співавтор науково-дослідних робіт.

Автор 16 раціоналізаторських пропозицій.

 

 


Кандидат педагогічних наук, доцент

Старший викладач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін

Вікторія ШЕВЧУК

Має 72 наукові і навчально-методичні праці у фахових виданнях, з них одну у міжнародних наукометричних базах (Web of Science), навчальних посібники (з них 2 – з грифом МОН України), співавтор науково-дослідних робіт.

Автор 11 раціоналізаторських пропозицій.

 


Кандидат психологічних наук, доцент

Старший викладач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін

Катерина ДЕМ’ЯНЮК

 Має понад 97 наукових праць у фахових виданнях. Являється співавтором у зарубіжному виданні 3-х монографій, є автором і співавтором 12 навчальних та навчально-методичних посібників, 4 науково-дослідних робіт.

Автор та співавтор 13 раціоналізаторських пропозицій.