Спеціалізовані вчені ради

В академії успішно функціонує п’ять спеціалізованих вчених рад з дев’яти спеціальностей у галузях: військових, технічних, педагогічних та психологічних наук, з державного управління та права. Цим радам дозволено приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукових ступенів – доктора (кандидата) військових наук, доктора (кандидата) технічних наук, доктора (кандидата) наук з державного управління, доктора (кандидата) юридичних наук, доктора (кандидата) педагогічних наук та кандидата психологічних наук.


Спеціалізована вчена рада академії Д 70.705.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Повний склад ради Д 70.705.03


Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (державне управління, юридичні науки).

Повний склад ради СРД 70.705.04


Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю

20.02.14 – озброєння та військова техніка

Повний склад ради СРД 70.705.05


Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора військових, технічних наук за спеціальністю 21.02.02 – охорона державного кордону (військові науки) та 21.02.02 – охорона державного кордону (технічні науки).

Повний склад ради СРД 70.705.01


Спеціалізована вчена рада академії з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностями: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія та 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Повний склад ради