Спеціалізовані вчені ради

В академії успішно функціонує чотири спеціалізовані вчені ради з п’яти спеціальностей у галузях: військові, технічні, педагогічні науки, державне управління та право. Цим радам дозволено приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня – доктора (кандидата) військових, технічних, педагогічних наук, доктора (кандидата) наук з державного управління та права.

 

Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 21.02.02 «Охорона державного кордону» (військові, технічні науки). 

Повний склад спеціалізованої вченої ради

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор військових наук, професор ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, доцент ЛИСИЙ Микола Іванович.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Андрій Борисович.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Доктор технічних наук, професор АНДРОЩУК Олександр Степанович.

Доктор технічних наук БАБІЙ Юлія Олександрівна.

Доктор технічних наук, професор БОРОВИК Олег Васильович.

Доктор військових наук, старший науковий співробітник ДЄНЄЖКІН Микола Миколайович.

Доктор військових наук, доцент ІВАШКОВ Юрій Борисович.

Доктор військових наук, професор КИРИЛЕНКО Володимир Анатолійович

Доктор технічних наук, професор КАТЕРИНЧУК Іван Степанович.

Доктор військових наук, професор МАЗУР Валентин Юрійович.

Доктор військових наук, доцент МИСИК Анатолій Борисович.

Доктор технічних наук, доцент РАЧОК Роман Васильович.

Доктор військових наук, старший науковий співробітник СЕМЕНЕНКО Олег Михайлович.

Доктор технічних наук ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ Максим Валентинович.

 

Спеціалізована вчена рада академії Д 70.705.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

 Повний склад спеціалізованої вченої ради

Голова спеціалізованої вченої радидоктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат педагогічних наук, доцент ДЕМ’ЯНЮК Юрій Анатолійович.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Доктор педагогічних наук, професор БІДЮК Наталя Михайлівна.

Доктор педагогічних наук БІЛЯВЕЦЬ Сергій Якович.

Доктор педагогічних наук, професор БЛОЩИНСЬКИЙ Ігор Григорович.

Доктор педагогічних наук, професор ГАЛІМОВ Анатолій Володимирович.

Доктор педагогічних наук, професор БОРОВИК Людмила Володимирівна.

Доктор історичних наук, професор КАБАЧИНСЬКИЙ Микола Ілліч.

Доктор педагогічних наук, професор ЛИТВИН Андрій Віленович.

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник ПОТАПЧУК Наталія Дмитрівна.

Доктор педагогічних наук, професор МІРОШНИЧЕНКО Валентина Іванівна.

Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник РУДЕНКО Лариса Анатоліївна.

Доктор педагогічних наук, професор СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович.

Доктор педагогічних наук, професор ТОГОЧИНСЬКИЙ Олексій Михайлович.

 

Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» (юридичні науки, державне управління).

 Повний склад спеціалізованої вченої ради

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Орловська Наталя Анатоліївна.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор наук з державного управління МАГАСЬ Геннадій Анатолійович.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат наук з державного управління ЛИСАК Павло Петрович.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Доктор юридичних наук, доцент БАБЕНКО Андрій Миколайович.

Доктор юридичних наук, доцент ГЕРЦ Алла Анатоліївна.

Доктор наук з державного управління, професор ДОВГАНЬ Валерій Іванович.

Доктор юридичних наук, доцент Зьолка Валентин Леонідович.

Доктор військових наук, професор КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович.

Доктор історичних наук, професор КАБАЧИНСЬКИЙ Микола Ілліч.

Доктор наук з державного управління, професор Липовська Наталія Анатоліївна.

Доктор юридичних наук, доцент Ляшук Роман Миколайович.

Доктор юридичних наук, доцент ФІЛІППОВ Станіслав Олександрович.

Доктор наук з державного управління, професор СІЦІНСЬКИЙ Анатолій Станіславович.

Доктор наук з державного управління, професор СЕМЕНЧЕНКО Андрій Іванович.

Доктор юридичних наук, професор ХАЛИМОН Сергій Іванович.

 

Спеціалізована вчена рада СРД 70.705.705 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння і військова техніка».

 Повний склад спеціалізованої вченої ради

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор БОРОВИК Олег Васильович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор СІВАК Вадим Анатолійович.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук, доцент ПРОКОПЕНКО Євген Володимирович.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Доктор технічних наук, професор АНДРОЩУК Олександр Степанович.

Доктор технічних наук БАБІЙ Юлія Олександрівна.

Доктор технічних наук, професор ВОРОБЙОВ Олег Михайлович.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник ЗАЛЕВСЬКИЙ Геннадій Станіславович.

Доктор технічних наук, професор КАТЕРИНЧУК Іван Степанович.

Доктор технічних наук, доцент КОЦЮРУБА Володимир Іванович.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник МАВРЕНКОВ Олексій Єфремович.

Доктор військових наук, доцент МИСИК Анатолій Борисович.

Доктор технічних наук, доцент ЛИСИЙ Микола Іванович.

Доктор технічних наук, доцент ОСТАШЕВСЬКИЙ Сергій Анатолійович.

Доктор технічних наук, доцент РАЧОК Роман Васильович.

Доктор технічних наук, професор СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Михайло Анатолійович.