Повний склад ради Д 70.705.03

Голова ради – д. пед. н., проф. ДІДЕНКО Олександр Васильович

Заступник голови ради – д. пед. н., проф. ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович

Вчений секретар ради – к. пед. н., доц. ТУШКО Клавдія Юріївна

Члени ради:

 • д. пед. н., проф. Бідюк Н. М.
 • д. пед. н., проф. Блощинський І. Г.
 • д. пед. н., проф. Галімов А. В.
 • д. держ. упр., доц. Довгань В. І.
 • д. пед. н., проф. Іщенко Д. В.
 • д. і. н., проф. Кабачинський М. І.
 • д. пед. н., проф. Литвин А. В.
 • д. психол. н., проф. Матеюк О. А.
 • д. пед. н., доц. Мірошніченко В. І.
 • д. пед. н., с.н.с. Руденко Л. А.
 • д. пед. н., доц. Тогочинський О. М.
 • д. пед. н., доц. Ставицький О. М.