Повний склад ради СРД 70.705.05

Голова ради – доктор технічних наук, професор БОРОВИК Олег Васильович
Заступник голови ради – доктор технічних наук, доцент СІВАК Вадим Анатолійович
Вчений секретар ради – кандидат технічних наук, доцент ПРОКОПЕНКО Євгеній Володимирович

Члени ради:
доктор технічних наук, професор АНДРОЩУК Олександр Степанович
доктор технічних наук, професор ВОРОБЙОВ Олег Михайлович
доктор технічних наук, старший науковий співробітник ЗАЛЕВСЬКИЙ Геннадій Станіславович
доктор технічних наук, професор КАТЕРИНЧУК Іван Степанович
доктор технічних наук, доцент КОЦЮРУБА Володимир Іванович
доктор технічних наук, старший науковий співробітник МАВРЕНКОВ Олексій Єфремович
доктор технічних наук, доцент ЛИСИЙ Микола Іванович
доктор технічних наук, доцент ОСТАШЕВСЬКИЙ Сергій Анатолійович
доктор технічних наук, доцент РАЧОК Роман Васильович
доктор технічних наук, професор РОЙЗМАН Вілен Петрович
доктор технічних наук, доцент СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Михайло Анатолійович
доктор технічних наук, професор ШИНКАРУК Олег Миколайович