Повний склад ради СРД 70.705.01

Голова ради – доктор військових наук, член-кореспондент АПН України, професор, Заслужений працівник народної освіти України ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович

Заступник голови ради – доктор технічних наук, доцент ЛИСИЙ Микола Іванович

Вчений секретар ради – кандидат військових наук ОНИЩУК Сергій Володимирович

Члени ради:

 • доктор військових наук, доцент ІВАШКОВ Юрій Борисович
 • д. т. н., проф. АРТЮШИН Леонід Михайлович
 • д. т. н., проф. БОРОВИК Олег Васильович
 • д. т. н., проф. КАТЕРИНЧУК Іван Степанович
 • д. військ. н., проф. КИРИЛЕНКО Володимир Анатолійович
 • д. військ. н., доц. КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович
 • д. військ. н. НАЗАРЕНКО Віктор Олександрович
 • доктор технічних наук, доцент РАЧОК роман Васильович
 • доктор технічних наук БЛЯШЕНКО Олег Вікторович
 • д. військ. н., проф. СЕРВАТЮК Василь Миколайович
 • доктор військових наук, доцент МИСИК Анатолій Борисович
 • д. т. н., проф. ШИНКАРУК Олег Миколайович