Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: державне управління (електронне видання) – рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі державного управління. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: теорія та історія державного управління, механізми державного управління, державна політика у сфері національної безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Журнал створено, щоб задовольнити інформаційні потреби спільноти у сфері державного управління, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку державного управління, сприяти дослідженням, популяризації та систематизації досягнень у цій сфері, найвагоміших наукових та практичних здобутків.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під «відкритим доступом» розуміється оприлюднення публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей або використовувати для інших законних цілей.