ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Шинкарук Олег Миколайович (д-р техн. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Радченко Олександр Віталійович (д-р наук з держ. упр., проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Царенко Оксана Василівна (к. пед. наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Грицяк Н. В. (д-р наук з держ. упр., проф.), Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Довгань В. І. (д-р наук з держ. упр., проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Липовська Н. А. (д-р наук з держ. упр., проф.), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Семенченко А. І. (д-р наук з держ. упр., проф.), Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
Шаптала О. С. (д-р наук з держ. упр., проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Іщенко Д. В. (д-р пед. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького