Вимоги до оформлення статей у наукових виданнях Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

До друку приймаються оригінальні рукописи, які не були опубліковані раніше в інших виданнях. З метою запобігання плагіату у матеріалах статей рукописи перевіряються за допомогою сервісу «Unicheck».

Для публікації необхідно представити статтю в електронному вигляді. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word з дотриманням наведених нижче вимог

ВИДАВНИЧЕ ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ
РОЗГОРНУТИЙ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Документальний супровід статті

1. Рецензія фахівця (доктора наук) у галузі наук, за якою підготовлена стаття (для авторів, які не мають наукового ступеня), за формою

2. Експертний висновок, що завіряється гербовою печаткою закладу, в якому працює експерт (експерти), за формою

3. Відомості про автора (авторів) за формою