«Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (електронне видання)» – рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі юридичних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: історія держави та права, нормативно-правове регулювання та вдосконалення нормативно-правової бази службово-бойової діяльності, дослідження закономірностей службово-бойової діяльності, їх взаємозв’язків із загальними законами збройної боротьби.

Журнал створено, щоб задовольнити інформаційні потреби юридичної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку юридичної науки та практики, сприяти дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної юридичної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під «відкритим доступом» розуміється оприлюднення публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей або використовувати для інших законних цілей.