Редакційна колегія психологічні науки вісник

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:Волобуєва Олена Федорівна (д-р психол. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Царенко Оксана Василівна (к. пед.наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Матеюк О. А.(д-р психол. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Сафін О. Д.(д-р психол. наук, проф.), Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, м. Умань

Потапчук Є. М.(д-р психол. наук, проф.), Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Щербан Т. Д.(д-р психол. наук, проф.), Мукачівський державний університет, м. Мукачево

Олександренко К. В.(д-р психол. наук, доц.), Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Осьодло В. І.(д-р психол. наук, проф.), Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Томчук М. І.(д-р психол. наук, проф.), Комунальний вищий навчальний заклад“Вінницька академія неперервної освіти

Олексієнко С. Б.(д-р психол. наук, с.н.с.), Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Андрощук О. Ю.(к.психол. наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького