Про журнал педагогічні науки збірник

«Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України (друковане видання)» – рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі освітніх, педагогічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації.
Журнал створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку педагогічної науки та практики, сприяти дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків в освіті.

РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ
Теорія і методика професійної освіти
Теорія і методика виховання
Теорія і методика використання ІКТ в освіті
Порівняльна педагогіка
Теорія і методика навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під «відкритим доступом» розуміється оприлюднення публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей або використовувати для інших законних цілей.