Редакційна колегія психологічні науки збірник

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Волобуєва Олена Федорівна (д-р психол. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Царенко Оксана Василівна (к. пед. наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Матеюк О. А. (д-р психол. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Сафін О. Д. (д-р психол. наук, проф.), Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, м. Умань

Потапчук Є. М. (д-р психол. наук, проф.), Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Щербан Т. Д. (д-р психол. наук, проф.), Мукачівський державний університет, м. Мукачево

Олександренко К. В. (д-р психол. наук, доц.), Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Осьодло В. І. (д-р психол. наук, проф.), Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Томчук М. І. (д-р психол. наук, проф.), Комунальний вищий навчальний заклад “Вінницька академія неперервної освіти

Олексієнко С. Б. (д-р психол. наук, с.н.с.), Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Андрощук О. Ю. (к. психол. наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького