ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Олексієнко Борис Миколайович(д-р військ. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Шинкарук Олег Миколайович (д-р техн. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Царенко Оксана Василівна (к. пед. наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ВІЙСЬКОВОГО НАПРЯМУ:

 Городнов В. П. (д-р військ. наук, проф.), Національна академія національної гвардії України, м. Харків

Кириленко В. А. (д-р військ. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Купрієнко Д. А. (д-р військ. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Лобанов А. А. (д-р військ. наук, проф.), Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Назаренко В. О. (д-р військ. наук.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Мисик А. Б. (д-р військ. наук, доцент), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ:

Андрощук О. С. (д-р техн. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Боровик О. В. (д-р техн. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Івашков Ю. Б. (д-р техн. наук, доцент), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Катеринчук І. С. (д-р техн. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Лисий М. І. (д-р техн. наук, доцент), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Осташевський С. А. (д-р техн. наук, доцент), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Ройзман В. П. (д-р техн. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Сівак В. А. (д-р техн. наук, доцент), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

ДобровольськийА. Б. (к. техн. наук), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький