Нормативно-правові документи з питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії