Про наукову діяльність

Зміст

Освітньо-наукові проєкти
Навчальні плани підготовки докторів філософії
Силабуси навчальних дисциплін підготовки докторів філософії
ОНП Психологія
ОНП Освітні науки в прикордонній сфері
ОНП Право
 1. ВОК 01 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ»
 2. ВОК 02 «ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ»
 3. ВОК 03 «ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ»
 4. ВОК 04 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ДІЯЛЬНОСТІ
  ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
 5. ВОК 05«ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
 6. ВОК 06 «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
 7. ВОК 07 «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
 8. ООК 01 «Філософія та методологія науки»
 9. ООК 02 «ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 10. ООК 03 «ОСНОВИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»
 11. ООК 04 «ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ»
 12. ООК 05 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»
 13. ООК 06 «Методика викладання у вищій школі»
 14. ООК 07 «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»
 15. ООК 08 «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»
 16. ООК 09 «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
 17. ООК 10 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 18. ООК 11 «ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА (ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА)»

Інші

Рецензії стейкхолдерів
Каталог вибіркових освітніх компонент підготовки докторів філософії
Публічне обговорення
Робочі програми навчальних дисциплін
Відгуки випускників
Протоколи засідань
Методичні рекомендції
Методичні розробки
Сертифікати
Додаткова інформація