Наукове товариство

Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) є добровільною організацією, яка покликана об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічних працівників, курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії і ставить собі за мету:

 • активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розвиток творчого мислення та навичок дослідницької роботи, сприяння навчанню основ методики наукових досліджень, організації та проведенню наукової роботи;
 • створення у Національній академії системи широкого залучення курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених до участі у наукових програмах, винахідницькій і раціоналізаторській роботі та інших формах науково-дослідної роботи;
 • розширення наукових і творчих контактів із науковими товариствами інших закладів вищої освіти та закладів зі специфічними умовами навчання України;
 • виявлення обдарованих молодих науковців та залучення їх до активної науково-дослідної діяльності.
 • Діяльність наукового товариства тісно пов’язується з освітнім процесом і поєднується із завданнями наукової роботи Національної академії.

Одними з основних завдань наукового товариства є:

 • сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню дисциплін навчального плану, нових форм оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України і воєнного мистецтва, вітчизняної та іноземної техніки, досвіду охорони державного кордону;
 • формування у курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених наукового світогляду, високих військово-ідеологічних якостей;
 • опанування основ методик та навичок самостійних наукових досліджень і розробки військово-наукових тем;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у вирішенні практичних завдань;
 • розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця;
 • узагальнення передового досвіду командирів та органів управління щодо навчання і виховання особового складу;
 • розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи серед членів наукового товариства, спрямованої на вдосконалення якості навчання, технічних засобів охорони кордону, елементів навчально-матеріальної бази;
 • популяризація наукових і технічних знань, а також проведення військово-патріотичної роботи;
 • підготовка з числа найбільш здібних курсантів, слухачів і студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

2023-2024 навчальний рік:

Інформація про І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів і студентів

З 04 по 14 грудня 2023 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів і студентів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – конкурс наукових робіт) за наступними номінаціями:

 • «Адміністративно-правові науки»;
 • «Воєнна безпека, національна безпека, безпека державного кордону»;
 • «Озброєння, військова, автомобільна техніка»;
 • «Економічні науки та фінанси (логістичне забезпечення службово-бойової діяльності)»;
 • «Інформаційні технології, інформаційна безпека та кібербезпека»;
 • «Конституційне та міжнародне право»;
 • «Кримінальне право та кримінологія»;
 • «Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза»;
 • «Оперативно-розшукова діяльність та спеціальна техніка»;
 • «Психологічне забезпечення професійної діяльності»;
 • «Соціально-гуманітарні науки»;
 • «Тактико-спеціальна та службово-бойова підготовка»;
 • «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія права»;
 • «Цивільна безпека»;
 • «Цивільно-правові та господарсько-правові науки»;
 • «Філологія»;
 • навчальні відеофільми;
 • раціоналізаторські пропозиції.

 

Інформація про І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів і студентів

З 09 по 20 грудня 2022 року в Національній академії Державної прикордонної служби

України імені Богдана Хмельницького було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів і студентів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – конкурс наукових робіт) зі спеціальностей:

 • «Військові науки»;
 • «Автомобільна техніка»;
 • «Телекомунікації»,
 • «Інформатика і кібернетика»,
 • «Інформаційні системи і технології»;
 • «Психологія»;
 • «Освітні, педагогічні науки»;
 • «Переклад»,

а також

 • навчальні відеофільми;
 • раціоналізаторські пропозиції.

2022-2023 навчальний рік:

Інформація про І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів і студентів

З 09 по 20 грудня 2022 року в Національній академії Державної прикордонної служби

України імені Богдана Хмельницького було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів і студентів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – конкурс наукових робіт) зі спеціальностей:

 • «Військові науки»;
 • «Автомобільна техніка»;
 • «Телекомунікації»,
 • «Інформатика і кібернетика»,
 • «Інформаційні системи і технології»;
 • «Психологія»;
 • «Освітні, педагогічні науки»;
 • «Переклад»,

а також

 • навчальні відеофільми;
 • раціоналізаторські пропозиції.

2021-2022 навчальний рік:

Місця серед факультетів і кафедр за підсумками роботи наукового товариства Національної академії у 2021-2022 навчальному році

За підсумками 2021/2022 навчального року перехідним кубком «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених» серед факультетів присуджено факультету забезпечення оперативно-службової діяльності начальник факультету (декан) полковник Богдан ЄВДОХОВИЧ.

Перехідні кубки «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених» серед кафедр присуджені:

за 1 місце відділенню наукового товариства кафедри іноземних мов
начальник кафедри полковник Ігор БЛОЩИНСЬКИЙ;

за 2 місце відділенню наукового товариства кафедри психології,
педагогіки та соціально-економічних дисциплін начальник кафедри
полковник Валентина МІРОШНІЧЕНКО;

за 3 місце відділенню наукового товариства кафедри теорії права
та кримінально-процесуальної діяльності начальник кафедри полковник
юстиції Олег ГАНЬБА.

(Затверджено наказом ректора Національної академії від 13 травня 2022 року No 385-ОС «Про підсумки роботи наукового товариства Національної академії у 2021-2022 навчальному році»)

Місця факультетів і кафедр за підсумками роботи наукового товариства у 2020-2021 навчальному році

   За підсумками 2020/2021 навчального року перехідним кубком «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед факультетів присуджено факультету забезпечення оперативно-службової діяльності – начальник факультету (декан) полковник Ігор ПОЧЕКАЛІН.

Перехідні кубки “За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених” серед кафедр присуджені:

  за 1 місце – відділенню наукового товариства кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін – начальник кафедри полковник Валентина МІРОШНІЧЕНКО;

  за 2 місце – відділенню наукового товариства кафедри іноземних мов – начальник кафедри полковник Ігор БЛОЩИНСЬКИЙ;

  за 3 місце – відділенню наукового товариства кафедри адміністративної діяльності – начальник кафедри полковник юстиції Андрій МОТА.

  (Затверджено наказом ректора Національної академії від 12 травня 2021 року № 337-ос «Про підсумки роботи  наукового товариства Національної академії у 2020-2021 навчальному році»)

Інформація про І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів і студентів

З 19 по 25 січня 2022 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів і студентів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – конкурс наукових робіт) зі спеціальностей:

 • «Автомобільний транспорт»;
 • «Телекомунікації»,
 • «Інформатика і кібернетика»,
 • «Інформаційні системи і технології»;
 • «Психологія»;
 • «Освітні, педагогічні науки».

2021-2022 навчальний рік:

Інформація про загальноакадемічний конкурс на кращу наукову роботу грудень 2021 року

 

З 07 по 17 грудня 2021 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького проведено конкурс на кращу наукову роботу серед членів наукового товариства слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії (далі – конкурс).

Конкурсні роботи розглядалися за такими напрямами тематики:

 • військовий:
 • наукові праці слухачів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених;
 • наукові праці курсантів;
 • військово-технічний;
 • гуманітарний;
 • правоохоронна діяльність;
 • філологічний;
 • навчальні відеофільми,
 • раціоналізаторські пропозиції.

На конкурс було подано 46 наукових праць, 10 навчальних відеофільмів та 2 раціоналізаторські пропозиції слухачів, курсантів, студентів і молодих вчених – переможців конкурсу наукових праць на кафедрах Національної академії.

2020-2021 навчальний рік:

Інформація про загальноакадемічний конкурс на кращу наукову роботу грудень 2020 року

   З 07 по 17 грудня 2020 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького проведено конкурс на кращу наукову роботу серед членів наукового товариства курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії (далі – конкурс).

   Конкурсні роботи розглядалися за такими напрямами тематики:

 • військовий:
 • наукові праці слухачів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених;
 • наукові праці курсантів;
 • військово-технічний;
 • гуманітарний;
 • правоохоронна діяльність;
 • філологічний;
 • навчальні відеофільми.

   На конкурс було подано 5 наукових праць слухачів і 58 наукових праць курсантів і студентів, 5 навчальних відеофільмів – переможців конкурсу наукових праць на кафедрах Національної академії.

Інформація про XII Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць (квітень 2021 року)

   XII Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць

   З 06 по 16 квітня 2021 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) було проведено XII Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць за темою “Забезпечення національної безпеки України очима майбутніх охоронців держави: стан, проблеми, перспективи”. Метою конкурсу є стимулювання курсантів та студентів військових закладів вищої освіти та закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України. У конкурсі взяли участь 9 закладів вищої освіти, з яких надійшло 75 наукових праць за військовою, військово-технічною, юридичною, гуманітарною та філологічною тематикою, а також навчальні відеофільми.

  На конкурс було подано закінчені наукові праці, які мають наукову новизну та представляють теоретичний та практичний інтерес. Роботи з військового і військово-технічного напрямів мають практичну спрямованість щодо боротьби з тероризмом в умовах “гібридної війн” як складової у забезпеченні національної безпеки України, результати цих робіт можуть бути закладені в наочні моделі, що сприяє впровадженню їх у діяльність військ та освітній процес.

   Наукові праці з гуманітарного, філологічного, юридичного напрямів досліджень мають чітку і продуману структуру, послідовне викладення матеріалу, створені на основі вивчення та опрацювання різноманітних джерел.

   Навчальні відеофільми створені з високою якістю і можуть бути застосовані у освітньому процесі.

   Майже усі роботи, що були надіслані на конкурс відповідають вимогам, що пред’являються до оформлення робіт і надіслані на конкурс за рішенням Вчених рад і конкурсних комісій закладів вищої освіти. Результати деяких робіт вже впроваджені в освітній процес закладів освіти про що свідчать акти впровадження, а також оприлюднені на науково-практичних конференціях.

   За результатами конкурсу переможці були нагороджені дипломами І, II та III ступеня.