Наукові напрями

   Основною метою наукової та науково-технічної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є наукове забезпечення вирішення основних завдань визначених Президентом, Урядом України, Стратегією розвитку Державної прикордонної служби України, Стратегією розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та розвитку освітнього процесу Національної академії Державної прикордонної служби України; обґрунтування сучасних інноваційних підходів до створення прикордонної служби європейського типу; навчально-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін; формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів та персоналу Державної прикордонної служби України.