Раціоналізаторська і винахідницька робота

Раціоналізаторську і винахідницьку роботу у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького організовано відповідно до вимог Положення про винахідницьку і раціоналізаторську роботу в Національній академії, вона здійснюється на факультетах, кафедрах, у відділах і службах силами науково-педагогічних працівників, слухачів, курсантів і студентів.

У 2021 році було подано було подано 42 пропозиції, які було визнано комісією з раціоналізаторської та винахідницької роботи Національної академії як раціоналізаторські. У роботі над раціоналізаторськими пропозиціями працювало 74 винахідники і раціоналізатори Національної академії (з них 12 курсантів). Ці роботи відрізняються новизною, в основному спрямовані на вирішення завдань щодо створення нової та вдосконалення існуючої навчальної і матеріально-технічної бази академії. Раціоналізаторські пропозиції вже використовуються в освітньому процесі кафедр, а також у підрозділах охорони державного кордону, переважна кількість їх стосується військової складової.

За результатами конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію в 2021 році комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи було присуджено:

 • Перше місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Інформаційно-розрахункова система «Застосування сил та засобів впс». Авторський колектив: полковник Олександр МЕЙКО (перший заступник ректора (перший проректор), працівник Олександр БАСАРАБ (кафедра телекомунікаційних та інформаційних систем);

 • Друге місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Реалізація обчислення рейтингів за методикою, визначеною у «Положенні про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького». Авторський колектив: полковник Роман РАЧОК, капітан Сергій ТАБЕНСЬКИЙ (кафедра телекомунікаційних та інформаційних систем);

 • Третє місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Система «Розумний дім на базі Arduino». Авторський колектив: солдат Юрій ОСТРОВСЬКИЙ (курсант 444 Н.Г.), полковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ, підполковник Руслан ХОПТИНСЬКИЙ, капітан Сергій ТАБЕНСЬКИЙ (кафедра телекомунікаційних та інформаційних систем).

Участь кафедр у винахідницькій і раціоналізаторській роботі за підсумками конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію і винахід в академії в 2021 році оцінено комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи наступним чином:

 • перше місце – науково-педагогічні працівники кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем (начальник кафедри полковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ);

 • друге місце – науково-педагогічні працівники кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін (завідувач кафедри працівник Людмила БОРОВИК);

 • третє місце – науково-педагогічні працівники кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону (начальник кафедри полковник Володимир СОБЧЕНКО).

КРАЩІ РАЦІОНАЛІЗАТОРИ І ВИНАХІДНИКИ АКАДЕМІЇ

Микола ЛИСИЙ

 • Доктор технічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 • Професор кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії
 • Автор і співавтор понад 180 наукових праць, автор 3 монографій. Має публікації за кордоном.
 • Автор 12 патентів та 25 раціоналізаторських пропозицій у галузі технічних засобів охорони державного кордону.

Роман Рачок

 • Доктор технічних наук, професор.
 • Професор кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії.
 • Автор і співавтор понад 97 наукових праць, приймав участь в опрацюванні 17 науково-дослідних робіт, у розробці 4 навчальних посібників. Має публікації за кордоном.
 • Автор 2 патентів на винахід та 14 раціоналізаторських пропозицій.

Андрій Добровольський

 • Киндидат технічних наук, доцент.
 • Доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії.
 • Автор і співавтор 30 наукових статей, 40 тез з досліджень щодо технічних засобів охорони кордону, інженерного забезпечення підрозділів охорони кордону.
 • Автор 2 патентів та 13 раціоналізаторських пропозицій.

Сергій Табенський

 • Старший викладач кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії.
 • Автор і співавтор понад 28 наукових праць. Має публікації за кордоном. Приймав участь у опрацюванні 4 науково-дослідних робіт, співавтор одного навчального посібника.
 • Автор 12 раціоналізаторських пропозицій

Іван Катеринчук

 • Доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки.
 • Професор кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії
 • Автор і співавтор понад 250 наукових праць. Співавтор 2 патентів на корисні моделі, 10 раціоналізаторських пропозицій

Олександр Басараб

 • Кандидат технічних наук, доцент
 • Доцент кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії.
 • Автор і співавтор понад 50 наукових праць, приймав участь в опрацюванні 6 науково-дослідних робіт, у розробці 4 навчальних посібників.
 • Співавтор 6 раціоналізаторських пропозицій.

Людмила Боровик

 • Доктор педагогічних наук, професор.
 • Завідувач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії.
 • Автор і співавтор 109 наукових статей, 91 тез наукових конференцій, 25 навчальних і навчально-методичних посібників та підручників, з яких 4 з грифом МОН України, 9 науково-дослідних робіт, 5 бюлетенів передового педагогічного досвіду. Має публікації за кордоном та у журналах, що індексуються у наукометричній базі Web of science. Автор монографії.
 • Автор 14 раціоналізаторських пропозицій.

Лілія Трасковецька

 • Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 • Професор кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії
 • Автор і співавтор більше 92 наукових і навчально-методичних праць, 5 посібників і підручників з грифом МОН України. Має публікації за кордоном співавтор 5 науково-дослідних робіт.
 • Автор 14 раціоналізаторських пропозицій.

Вікторія Шевчук

 • Кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Старший викладач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії.
 • Має 94 наукових і навчально-методичні праці у фахових виданнях, з них 5 у міжнародних наукометричних базах (Web of science), 13 навчальних і навчально-методичних посібників, з яких 2 з грифом МОН України, 5 науково-дослідних робіт, 2 бюлетеня передового педагогічного досвіду.
 • Автор 19 раціоналізаторських пропозицій.

Георгій Блінніков

 • Кандидат технічних наук, доцент.
 • Доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії
 • Має 95 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях, 13 навчальних та навчально-методичних посібників (з яких 4 посібники з грифом МОН України), співавтор 8 науково-дослідних робіт.
 • Автор 22 раціоналізаторських пропозицій