Разові спеціалізовані вчені ради

Зміст

Контакти

Е-mail: nadpsu.phd@gmail.com

Телефон: (0382) 65-05-93

Рішення вченої ради про видачу дипломів доктора філософії
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.016

Царук А. В. «Адміністративно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності державної прикордонної служби України в контексті євроінтеграції»

Прийнято до розгляду 17.11.2021

Дата захисту 16.12.2021

Відеозапис

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.015

Кушнір Я. О. «Державна прикордонна служба України як суб’єкт протидії порушенню порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»

Прийнято до розгляду 17.11.2021

Дата захисту 10.12.2021

Відеозапис

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.014

Калашнік М. М. «Формування акмеологічної компетенції у майбутніх судноводіїв в процесі професійної підготовки»

Прийнято до розгляду 28.10.2021

Дата захисту 30.11.2021

Відеозапис

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.013

   Дука В. В. «Правові та організаційні засади розгляду звернень громадян при перетині державного кордону України

Прийнято до розгляду 08.07.2021

Дата захисту 14.06.2021

Відеозапис

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.009

   Райко С. В. «Розвиток правової компетентності офіцерів-прикордонників у магістратурі».

Прийнято до розгляду 19.04.2021

Дата захисту 27.05.2021

Відеозапис

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.008

   Борейчук Д. Г. «Формування організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки».

Прийнято до розгляду 19.04.2021

Дата захисту 25.05.2021

Відеозапис

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.003

   Пшенична О. О. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльностів

Прийнято до розгляду 15.06.2020

Дата захисту 23.07.2020

Відеозапис

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.002

   Павлюк Т. Г. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом

Прийнято до розгляду 15.06.2020

Дата захисту 22.07.2020

Відеозапис

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.001

   «Створена відповідно до наказу МОН України № 484 від 08.04.2020р. із правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рибчука Олега Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

   Назва дисертаційної роботи: «Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти».

   Рибчук О. О. Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти.

Прийнято до розгляду 28.04.2020

Дата захисту 11.06.2020

Відеозапис