Спеціалізовані вчені ради

Постійно діючі спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 70.705.06

Спеціалізована вчена рада Д 70.705.06 утворена наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.22 № 530

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства №894

Термін повноважень ради: з 06.06.2022 по 06.06.2025

Профіль ради: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 70.705.06

Голова ради:

Халимон Сергій Іванович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 12.00.08.

Заступник голови:

Кушнір Ірина Павлівна, доктор юридичних наук, заступник начальника кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 12.00. 07;

Вчений секретар:

Ганьба Олег Борисович, доктор юридичних наук, доцент кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 12.00.08.

Члени ради:

 1. Загиней-Заболотенко Зоя Аполлінаріївна, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу, Верховний Суд України, спеціальність 12.00.08;
 2. Зьолка Валентин Леонідович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 12.00. 07;
 3. Курилюк Ю рій Богданович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.07;
 4. Ляшук Роман Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 12.00. 07;
 5. Мота Андрій Федорович, доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність12.00. 07;
 6. Ніколаєнко Тетяна Богданівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 12.00.08;
 7. Притула Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;
 8. Філіппов Станіслав Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, заступник начальника факультету, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 12.00.08;
 9. Шопіна Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Львівський державний університет внутрішніх справ М ВС України, спеціальність 12.00.07

Здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук
ЖУКОВА Євгенія Олексіївна
Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Тема: «Види публічного адміністрування: проблеми правової теорії і практики».
Захист відбудеться 19 січня 2024 року о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.705.06 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук
КСЕНЗЮК Андрій Ярославович
Спеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Тема: «Адміністративно-деліктний механізм забезпечення прикордонної безпеки в Україні»
Захист відбудеться 19 січня 2024 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.705.06 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук
ПОЛОВНІКОВ Вадим Володимирович
Спеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Тема: Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони та захисту державного кордону України.
Захист відбудеться 18 січня 2023 року об 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.705.06 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук
ЄПРИНЦЕВ Пилип Сергійович
Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Тема: Теорія та практика запобігання організованій злочинності в Україні»
Захист відбудеться 26 травня 2023 року о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.705.06 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

іОнлайн трансляція:

NA DPSU запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom.

Тема: Захист дисертаційної роботи Єпринцева Пилипа Сергійовича
Час : 26 мая 2023 10:00 AM Киев

Підключитись к конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84595826695?pwd=ZGRkWm9TMjZ3enVoM3ExdFBzbE04QT09

Ідентифікатор конференції: 845 9582 6695
Код доступу: 2023

Файли, що додаються:

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації

Дисертація Єпринцева П.С.

Реферат

Облікова картка дисертації

Відгуки опонентів :

Відгук д.ю.н. професора Джужи О.М.

Відгук д.ю.н. професора Колба О.Г.

Відгук д.ю.н. професора Курилюка Ю.Б.

Спеціалізована вчена рада Д 70.705.03

Спеціалізована вчена рада Д 70.705.03 утворена наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.22 №894 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України».

Термін повноважень ради: з 10.10.2022 по 10.10.2025

Профіль ради: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 70.705.06

Голова ради:

Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор, заступник начальника кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

Торічний Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

Тушко Клавдія Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02.

Члени ради:

 

1.Аніщенко Вікторія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Академія Державної пенітенціарної служби, спеціальність 13.00.02;

2.Балендр Андрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02;

3.Бідюк Наталя Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

4.Білявець Сергій Якович, доктор педагогічних наук, доцент, заступник ректора (проректор) з навчальної та наукової роботи, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02;

 1. Блощинський Ігор Григорович, доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;
 2. Боровик Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02;
 3. Галімов Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;
 4. Дияк Вадим Валерійович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;
 5. Литвин Андрій Віленович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 13.00.04;
 6. Мірошниченко Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, начальник (завідувач) кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02;
 7. Руденко Лариса Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, спеціальність 13.00.02;
 8. Шумовецька Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04.

 

Разові спеціалізовані вчені ради

Зміст

Контакти

Е-mail: nadpsu.phd@gmail.com

Телефон: (0382) 65-05-93

Рішення вченої ради про видачу дипломів доктора філософії
Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ПОЛІЩУКУ Дмитру Борисовичу

Разова спеціалізована вчена рада для захисту дисертації ПОЛІЩУКА Дмитра Борисовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 252 Безпека державного кордону

 

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради
№ 127-ОД від 03.04.2024

 

Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою

 

Спеціальність: 252 Безпека державного кордону

 

Автор дисертації: ПОЛІЩУК Дмитро Борисович

 

Науковий керівник: професор кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор ФАРІОН Олег Борисович.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

 

голова разової ради – начальник відділу забезпечення якості освіти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович;

рецензенти:

професор кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор МИСИК Анатолій Борисович;

доцент кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького кандидат військових наук, доцент БІНЬКОВСЬКИЙ Олександр Анатолійович;

опоненти:

професор кафедри оперативного мистецтва Інституту державного військового управління Національного університету оборони України, доктор військових наук, професор СЕРВАТЮК Василь Миколайович;

заступник начальника центру – начальник науково-методичного відділу навчально-наукового центру організації освітнього процесу Національної академії Національної гвардії України доктор наук з державного управління, професор БЄЛАЙ Сергій Вікторович.

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ОЛІЙНИКУ Артуру Анатолійовичу

Разова спеціалізована вчена рада для захисту дисертації ОЛІЙНИКА Артура Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 252 Безпека державного кордону

 

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради
№ 127-ОД від 03.04.2024

 

Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою

 

Спеціальність: 252 Безпека державного кордону

 

Автор дисертації: ОЛІЙНИК Артур Анатолійович

 

Науковий керівник: провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії безпеки державного кордону науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького кандидат військових наук, доцент ЛЕМЕШКО Володимир Володимирович.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

 

голова разової ради – заступник начальника кафедри воєнного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор МАЗУР Валентин Юрійович;

рецензенти:

професор кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор ФАРІОН Олег Борисович;

професор кафедри прикордонної служби факультету безпеки державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, доцент БРАТКО Артем Володимирович;

опоненти:

професор кафедри оперативного мистецтва Інституту державного військового управління Національного університету оборони України доктор військових наук, професор СЕРВАТЮК Василь Миколайович;

начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Військової академії (м. Одеса) доктор технічних наук, професор АНДРОЩУК Олександр Степанович.

 
 

 

 

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ЯБЛОНСЬКОМУ Івану Михайловичу

Разова спеціалізована вчена рада для захисту дисертації ЯБЛОНСЬКОГО Івана Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 252 Безпека державного кордону

 

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради
№ 127-ОД від 03.04.2024

Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою

 

Спеціальність: 252 Безпека державного кордону

 

Автор дисертації: ЯБЛОНСЬКИЙ Іван Михайлович

 

Науковий керівник: заступник начальника кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор наук з державного управління, доцент МАГАСЬ Геннадій Анатолійович.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

 

голова разової ради – начальник відділу забезпечення якості освіти – головний науковий співробітник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович;

рецензенти:

професор кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор ФАРІОН Олег Борисович;

професор кафедри прикордонної служби факультету безпеки державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, доцент БРАТКО Артем Володимирович;

опоненти:

професор кафедри Сил спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил) Інституту державного військового управління Національного університету оборони України, доктор військових наук, професор МАЙСТРЕНКО Олександр Васильович;

заступник начальника центру – начальник науково-методичного відділу навчально-наукового центру організації освітнього процесу Національної академії Національної гвардії України доктор наук з державного управління, професор БЄЛАЙ Сергій Вікторович.

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії БОЧАРОВУ Сергію Володимировичу

Разова спеціалізована вчена рада для захисту дисертації БОЧАРОВА Сергія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 252 Безпека державного кордону

 

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради
№ 63-од від 27.02.2024

 

Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою

 

Спеціальність: 252 Безпека державного кордону

Автор дисертації: БОЧАРОВ Сергій Володимирович

Науковий керівник: професор кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор МИСИК Анатолій Борисович.

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

голова разової ради – начальник відділу забезпечення якості освіти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович;

рецензенти:

професор кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор ФАРІОН Олег Борисович;

професор кафедри прикордонної служби факультету безпеки державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, доцент Братко Артем Володимирович;

опоненти:

професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони Інституту державного військового управління Національного університету оборони України, доктор військових наук, професор ЛОБАНОВ Анатолій Анатолійович;

заступник начальника центру – начальник науково-методичного відділу навчально-наукового центру організації освітнього процесу Національної академії Національної гвардії України доктор наук з державного управління, професор БЄЛАЙ Сергій Вікторович.

 

Дата захисту: 09.05.2024; 12:30
Місце проведення: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, аудиторія 215

 

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії КУШНІР Олені Миколаївні

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії КУШНІР Олені Миколаївні

Разова спеціалізована вчена рада для захисту дисертації КУШНІР Олени Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 252 Безпека державного кордону

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради
№ 63-од від 27.02.2024

Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою

Спеціальність: 252 Безпека державного кордону

Автор дисертації: КУШНІР Олена Миколаївна

Науковий керівник: перший заступник ректора (перший проректор) Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор наук з державного управління МЕЙКО Олександр Васильович

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

голова разової ради – начальник відділу забезпечення якості освіти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор військових наук, професор КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович;

рецензенти:

начальник кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького кандидат військових наук ГЛУЗДАНЬ Олексій Петрович;

доцент кафедри національної безпеки і управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького кандидат військових наук, доцент ЗАЛОЖ Віктор Вікторович;

опоненти:

професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони Інституту державного військового управління Національного університету оборони України, доктор військових наук, професор ЛОБАНОВ Анатолій Анатолійович;

заступник начальника центру – начальник науково-методичного відділу навчально-наукового центру організації освітнього процесу Національної академії Національної гвардії України доктор наук з державного управління, професор БЄЛАЙ Сергій Вікторович.

 

Дата захисту: 09.05.2024; 10:00
Місце проведення: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, аудиторія 215

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ЯКУБОВСЬКОМУ Віктору Ігоровичу

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації ЯКУБОВСЬКОГО Віктора Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 252 Безпека державного кордону
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 446-од від 29.12.2023
Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою
Спеціальність:252 Безпека державного кордону
Автор дисертації: ЯКУБОВСЬКИЙ Віктор Ігорович
Науковий керівник: доцент кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кандидат військових наук, доцент ЗАЛОЖ Віктор Вікторович
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради: начальник відділу забезпечення якості освіти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор військових наук, професор КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович;
рецензенти: заступник начальника кафедри (завідувача кафедри) воєнного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор військових наук, професор МАЗУР Валентин Юрійович;
професор кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор військових наук, професор ФАРІОН Олег Борисович;
опоненти:начальник кафедри інформаційної боротьби Інститут стратегічних комунікацій Національний університет оборони України кандидат військових наук, доцент КАЦАЛАП Віталій Олександрович;
заступник начальника Київський інститут Національної гвардії України доктор військових наук, професор ОВЧАРЕНКО Вячеслав Володимирович.
Дата захисту: 05.03.2024; 10:00
Місце проведення: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, аудиторія 215

Онлайн трансляція захисту:
Join Zoom Meeting:https://us02web.zoom.us/j/84172051225?pwd=WkRaV3VFeTRWSWJVa1BBMGdXbWNOQT09

Meeting ID: 841 7205 1225

Passcode: 2023

Файли, що додаються: 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії ХАМАЗЮК Ольги Миколаївни
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії ХАМАЗЮК Ольги Миколаївни з кваліфікованим підписом

Зауваження до дисертації та звершення інших осіб надсилаються:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
  (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), на електронну пошту науково-організаційного відділу: nadpsu.phd@gmail.com (Тема листа: Разова спеціалізована вчена рада_ПІБ);
 • у паперовій формі за підписом особи, що подає, засвідчена печаткою установи, в якій вона працює (Разова спеціалізована вчена рада, науково-організаційний відділ, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007).
Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ГРІНЧЕНКУ Віталію Васильовичу

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації ГРІНЧЕНКА Віталія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 252 Безпека державного кордону
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 446-од від 29.12.2023
Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою
Спеціальність:252 Безпека державного кордону
Автор дисертації: ГРІНЧЕНКО Віталій Васильович
Науковий керівник: кандидат військових наук, доцент МИХАЙЛЕНКО Олександр Владиславович, професор кафедри прикордонної служби факультету безпеки державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради: заступник начальника кафедри (завідувача кафедри) воєнного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор військових наук, професор МАЗУР Валентин Юрійович;
рецензенти: професор кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор військових наук, професор ФАРІОН Олег Борисович;
доцент кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кандидат військових наук, доцент ЗАЛОЖ Віктор Вікторович;
опоненти:начальник кафедри інформаційної боротьби Інститут стратегічних комунікацій Національний університет оборони України кандидат військових наук, доцент КАЦАЛАП Віталій Олександрович;
заступник начальника Київський інститут Національної гвардії України доктор військових наук, професор ОВЧАРЕНКО Вячеслав Володимирович.
Дата захисту:05.03.2024; 12:30
Місце проведення: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, аудиторія 215

Онлайн трансляція захисту:
Join Zoom Meeting:https://us02web.zoom.us/j/84172051225?pwd=WkRaV3VFeTRWSWJVa1BBMGdXbWNOQT09

Meeting ID: 841 7205 1225

Passcode: 2023

Файли, що додаються: 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії ХАМАЗЮК Ольги Миколаївни
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії ХАМАЗЮК Ольги Миколаївни з кваліфікованим підписом

Зауваження до дисертації та звершення інших осіб надсилаються:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
  (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), на електронну пошту науково-організаційного відділу: nadpsu.phd@gmail.com (Тема листа: Разова спеціалізована вчена рада_ПІБ);
 • у паперовій формі за підписом особи, що подає, засвідчена печаткою установи, в якій вона працює (Разова спеціалізована вчена рада, науково-організаційний відділ, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007).
Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ХАМАЗЮК Ользі Миколаївні

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації ХАМАЗЮК Ользі Миколаївні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 23.10.2023 № 388-ОД
Тема дисертації: Підготовка майбутніх фахівців Прикордонної поліції у навчальних закладах Словацької Республіки
Спеціальність:011 Освітні, педагогічні науки
Автор дисертації: ХАМАЗЮК Ольга Миколаївна
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор БЛОЩИНСЬКИЙ Ігор Григорович
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради доктор педагогічних наук, доцент ШУМОВЕЦЬКА Світлана Павлівна, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
рецензенти: кандидат педагогічних наук, професор СІНКЕВИЧ Сергій Валентинович, професор кафедри загальновійськових дисциплін факультету безпеки державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
кандидат педагогічних наук, доцент ГНИДЮК Олександр Петрович, старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту факультету безпеки державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
опоненти:доктор педагогічних наук, професор АРТЮШИН Георгій Михайлович, завідувач кафедри управління та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності центру стратегічних комунікацій Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій;
доктор педагогічних наук, професор БІДЮК Наталя Михайлівна, завідувач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету.
Дата захисту:21.12.2023; 11:00
Місце проведення:м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, зал засідань вченої ради.

Онлайн трансляція захисту:
Join Zoom Meeting:https://us02web.zoom.us/j/84172051225?pwd=WkRaV3VFeTRWSWJVa1BBMGdXbWNOQT09

Meeting ID: 841 7205 1225

Passcode: 2023

Файли, що додаються: 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії ХАМАЗЮК Ольги Миколаївни
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії ХАМАЗЮК Ольги Миколаївни з кваліфікованим підписом

Зауваження до дисертації та звершення інших осіб надсилаються:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
  (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), на електронну пошту науково-організаційного відділу: nadpsu.phd@gmail.com (Тема листа: Разова спеціалізована вчена рада_ПІБ);
 • у паперовій формі за підписом особи, що подає, засвідчена печаткою установи, в якій вона працює (Разова спеціалізована вчена рада, науково-організаційний відділ, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007).
Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ОВЕРЧЕНКУ Юрію Анатолійовичу

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації ОВЕРЧЕНКА Юрія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 348-од від 26.09.2023
Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою
Спеціальність:081 Право
Автор дисертації: ОВЕРЧЕНКО Юрій Анатолійович
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор ХАЛИМОН Сергій Іванович, заступник начальника (завідувача) кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради заступник начальника факультету правоохоронної діяльності з навчально-методичної роботи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор юридичних наук, професор ФІЛІППОВ Станіслав Олександрович;
рецензенти: професор кафедри спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кандидат юридичних наук, доцент ГНЄТНЄВ Максим Костянтинович;
доцент кафедри спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кандидат юридичних наук БАСАЛИК Сергій Анатолійович;
опоненти:професор спецкафедри Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор ШЕНДРИК Владислав Володимирович.
завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету №2 Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Андрій Васильович БАБ'ЯК.
Дата захисту:24.11.2023; 10:00
Місце проведення:м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, аудиторія 113.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81551760106?pwd=dGJDeDJoQmE5ZlpPTUpzNU9wTWVjQT09

Meeting ID: 815 5176 0106
Passcode: 2023

Файли, що додаються: 
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії БІЛЯВЦЯ Андрія Яковича
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії БІЛЯВЦЯ Андрія Яковича з кваліфікованим електронним підписом
Зауваження до дисертації та звершення інших осіб надсилаються:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
  (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), на електронну пошту науково-організаційного відділу: nadpsu.phd@gmail.com (Тема листа: Разова спеціалізована вчена рада_ПІБ);
 • у паперовій формі за підписом особи, що подає, засвідчена печаткою установи, в якій вона працює (Разова спеціалізована вчена рада, науково-організаційний відділ, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007).
Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії БІЛЯВЦЮ Андрію Яковичу

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка БІЛЯВЦЮ Андрію Яковичу
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради №321-ОД від 05.09.2023
Тема дисертації: Розвиток професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби засобами дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації
Спеціальність:011 Освітні, педагогічні науки
Автор дисертації: БІЛЯВЕЦЬ Андрій Якович
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор МІРОШНІЧЕНКО Валентина Іванівна
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради доктор педагогічних наук, професор БЛОЩИНСЬКИЙ Ігор Григорович, начальник кафедри іноземних мов Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
рецензент: доктор педагогічних наук, професор ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
опоненти:доктор педагогічних наук, професор АНІЩЕНКО Вікторія Олександрівна, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби; доктор педагогічних наук, професор ГОРБАТЮК Роман Михайлович, завідувач кафедри машинознавства та транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; доктор педагогічних наук, професор ФЕДОРЕНКО Олена Іванівна, завідувач кафедри педагогіки та психології Харківського національного університету внутрішніх справ.
Дата захисту: 27.10.2023; 11:00
Місце проведення захисту:м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, зал засідань вченої ради

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81551760106?pwd=dGJDeDJoQmE5ZlpPTUpzNU9wTWVjQT09

Meeting ID: 815 5176 0106
Passcode: 2023

Файли, що додаються: 
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії БІЛЯВЦЯ Андрія Яковича
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії БІЛЯВЦЯ Андрія Яковича з кваліфікованим електронним підписом
Зауваження до дисертації та звершення інших осіб надсилаються:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
  (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), на електронну пошту науково-організаційного відділу: nadpsu.phd@gmail.com (Тема листа: Разова спеціалізована вчена рада_ПІБ);
 • у паперовій формі за підписом особи, що подає, засвідчена печаткою установи, в якій вона працює (Разова спеціалізована вчена рада, науково-організаційний відділ, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007).
Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії САГАНУ Віталію Васильовичу

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації САГАНА Віталія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 113-ОД від 04.04.2023
Тема дисертації: Методика підготовки майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України
Спеціальність:011 Освітні, педагогічні науки
Автор дисертації: САГАН Віталій Васильович
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії дослідження проблем освітньої діяльності та управління персоналом доктор педагогічних наук, професор ГАЛІМОВ Анатолій Володимирович;
рецензенти: доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності доктор педагогічних наук, професор ТУШКО Клавдія Юріївна; доцент кафедри логістики факультету забезпечення оперативно-службової діяльності кандидат педагогічних наук, доцент Левчук Наталія Петрівна;
опоненти:професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби доктор педагогічних наук, професор АНІЩЕНКО Вікторія Олександрівна; професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України, доктор педагогічних наук, професор РУДЕНКО Лариса Анатоліївна.
Дата захисту: 16.05.2023 13.00
Місце проведення захисту:м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, конференц-зал

Онлайн трансляція: https://us02web.zoom.us/j/87308844834?pwd=aVFRNUN1OEFYcjgyNDNCN1NUQllIZz09
Файли, що додаються: 
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії САГАНА Віталія Васильовича
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії САГАНА Віталія Васильовича з кваліфікованим підписом
Зауваження до дисертації та звершення інших осіб надсилаються:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
  (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), на електронну пошту науково-організаційного відділу: nadpsu.phd@gmail.com (Тема листа: Разова спеціалізована вчена рада_ПІБ);
 • у паперовій формі за підписом особи, що подає, засвідчена печаткою установи, в якій вона працює (Разова спеціалізована вчена рада, науково-організаційний відділ, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007).
Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ВОЛОБУЄВУ Владиславу Володимировичу

Разова спеціалізована вчена рада для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації ВОЛОБУЄВА Владислава Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 113-ОД від 04.04.2023
Тема дисертації: Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проєктного управління
Спеціальність:011 Освітні, педагогічні науки
Автор дисертації: ВОЛОБУЄВ Владислав Володимирович
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор ТУШКО Клавдія Юріївна
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради – заступник начальника кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, доктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович;
рецензенти: начальник кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності доктор педагогічних наук, професор МІРОШНІЧЕНКО Валентина Іванівна;
доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності доктор педагогічних наук, доцент ДИЯК Вадим Валерійович;
опоненти:професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби доктор педагогічних наук, професор АНІЩЕНКО Вікторія Олександрівна;
професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України, доктор педагогічних наук, професор РУДЕНКО Лариса Анатоліївна.
Дата захисту: 16.05.2023 10:00
Місце проведення захисту:м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, конференц-зал

Онлайн трансляція: https://us02web.zoom.us/j/82844124580?pwd=ZzVnM3ZOZ0MwNWQ4a1JuK29mRFRidz09
Файли, що додаються: 
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії ВОЛОБУЄВА Владислава Володимировича
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії ВОЛОБУЄВА Владислава Володимировича з кваліфікованим підписом
Зауваження до дисертації та звершення інших осіб надсилаються:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
  (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), на електронну пошту науково-організаційного відділу: nadpsu.phd@gmail.com (Тема листа: Разова спеціалізована вчена рада_ПІБ);
 • у паперовій формі за підписом особи, що подає, засвідчена печаткою установи, в якій вона працює (Разова спеціалізована вчена рада, науково-організаційний відділ, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007).
Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії МАКОВСЬКОМУ Артему Олеговичу

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації МАКОВСЬКОГО Артема Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 377-од від 29.12.2022
Тема дисертації: Психологічний супровід професійної діяльності прикордонників засобами душпастерства військових капеланів
Спеціальність:053 Психологія
Автор дисертації: МАКОВСЬКИЙ Артем Олегович
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент ГОЛЯРДИК Наталія Анатоліївна.
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради – професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, доктор психологічних наук, доцент ВОЛИНЕЦЬ Наталія Валентинівна;
рецензент: професор кафедри іноземної мови факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, кандидат психологічних наук, доцент ВОЙТЮК Олена Анатоліївна;
опоненти:заступник декана з наукової роботи філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор психологічних наук, професор ЖИГАЙЛО Наталія Ігорівна; завідувач кафедри загальної та клінічної психології факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор психологічних наук, професор МОСКАЛЕЦЬ Віктор Петрович; доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат психологічних наук КОСТРУБА Наталія Сергіївна.

Дата захисту: 28.02.2023, 11.00, конференц-зал

Онлайн трансляція

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89572102803?pwd=NzhpMFlWTnhmTzdiOEltcHZwdEk2UT09

Файли, що додаються: 

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії МАКОВСЬКОМУ Артему Олеговичу

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації МАКОВСЬКОГО Артема Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 377-од від 29.12.2022
Тема дисертації: Психологічний супровід професійної діяльності прикордонників засобами душпастерства військових капеланів
Спеціальність:053 Психологія
Автор дисертації: МАКОВСЬКИЙ Артем Олегович
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент ГОЛЯРДИК Наталія Анатоліївна.
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради – професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, доктор психологічних наук, доцент ВОЛИНЕЦЬ Наталія Валентинівна;
рецензент: професор кафедри іноземної мови факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, кандидат психологічних наук, доцент ВОЙТЮК Олена Анатоліївна;
опоненти:заступник декана з наукової роботи філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор психологічних наук, професор ЖИГАЙЛО Наталія Ігорівна; завідувач кафедри загальної та клінічної психології факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор психологічних наук, професор МОСКАЛЕЦЬ Віктор Петрович; доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат психологічних наук КОСТРУБА Наталія Сергіївна.

Дата захисту: 28.02.2023, 11.00, конференц-зал

Онлайн трансляція

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89572102803?pwd=NzhpMFlWTnhmTzdiOEltcHZwdEk2UT09

Файли, що додаються: 

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії ТИЩУКУ Віктору Володимировичу

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації ТИЩУКА Віктора Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 377-од від 29.12.2022
Тема дисертації: дисертація за спеціальною темою
Спеціальність:081 Право
Автор дисертації: ТИЩУК Віктор Володимирович
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент ПОЛОВНІКОВ Вадим Володимирович.
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради – заступник начальника (завідувача) кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук, професор ХАЛИМОН Сергій Іванович;
рецензент: професор кафедри спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент ГНЄТНЄВ Максим Костянтинович;
опоненти:проректор з наукової роботи Національної академії Служби безпеки України, доктор юридичних наук, доцент НАЙДЬОН Юліанна Олегівна; завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету №2 Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент БАБ'ЯК Андрій Васильович; професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету №2 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор ХАНЬКЕВИЧ Андрій Миколайович.
Дата захисту: 16.02.2023, 10.00, ауд.111

Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії АДАМЧУК Юлії Дмитрівні

Разова спеціалізована вчена рада для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації АДАМЧУК Юлії Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні наукиу
Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 300-од від 03.10.2022
Тема дисертації: Формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення
Спеціальність:011 Освітні, педагогічні науки
Автор дисертації: АДАМЧУК Юлія Дмитрівна
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович
Склад разової спеціалізованої вченої ради:
голова разової ради – заступник начальника кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, доктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович;
рецензенти: начальник кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності доктор педагогічних наук, професор МІРОШНІЧЕНКО Валентина Іванівна; старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії дослідження проблем освітньої діяльності та управління персоналом доктор педагогічних наук, професор ГАЛІМОВ Анатолій Володимирович;
опоненти:професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби доктор педагогічних наук, професор АНІЩЕНКО Вікторія Олександрівна; професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України, доктор педагогічних наук, професор РУДЕНКО Лариса Анатоліївна.

Дата захисту:30 листопада, 2022 11:00 AM Київ
Місце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, конференц-зал

Онлайн трансляція

NA DPSU is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Захист дисертації Адамчук Юлії Дмитрівни
Time: Nov 30, 2022 11:00 AM Kyiv
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83481303165?pwd=T09iRlE0ZTJrTEdKN1ZyZEtHQm9nQT09
Meeting ID: 834 8130 3165
Passcode: 29112022
Файли, що додаються: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії АДАМЧУК Юлії Дмитрівни

Зауваження до дисертації та звершення інших осіб надсилаються:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису
  (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), на офіційну адресу електронної пошти закладу: nadpsu@dpsu.gov.ua. (Тема листа: Разова спеціалізована вчена рада_ПІБ);
 • у паперовій формі за підписом особи, що подає, засвідчена печаткою установи, в якій вона працює (Разова спеціалізована вчена рада, науково-організаційний відділ, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007).