Захист дисертацій

   Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
   ІСАЄВА Ілона Фадеївна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Професійна підготовка персоналу Федеративної поліції Німеччини

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   СТЕБЛЮК Світлана Василівна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в системі ступеневої освіти

   Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
   КРАВЧЕНКО Олександр Іванович
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів Збройних сил України у процесі професійної підготовки

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   ТУШКО Клавдія Юріївна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Система підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   МАРЧЕНКО Ольга Геннадіївна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Теоретичні і методичні засади формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   БХІНДЕР Наталія Володимирівна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Теорія і практика професійної підготовки прикордонників у вищих військових навчальних закладах Республіки Індія

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   ШУМОВЕЦЬКА Світлана Павлівна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Теоретичні і методичні основи формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому навчальному закладі

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   АНІЩЕНКО Вікторія Олександрівна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Теоретичні та методичні засади ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України

   Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
   ШЕРЕМЕТА Олексій Петрович
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Формування здоров’язбережувальної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України у процесі професійної підготовки

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   ДАНИЛЕНКО Олександр Борисович
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Система неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   ЖЕЛЯСКОВ Василь Якович
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   ШУМСЬКИЙ Олександр Леонідович
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Теоретичні та методичні засади лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов

   Здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук
   МЕЛЬНІКОВ Андрій Вікторович
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу

   Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
   ТАТАРІН Олександр Васильович
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності

   Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
   ГРЕБЕНЮК Леся Володимирівна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

   Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
   МАКЕЄВА Олена Анатоліївна
   Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
   Тема: Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки

   Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
   ПІЗІНЦАЛІ Віктор Валентинович
   Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
   Тема: Розвиток психологічної культури у майбутніх офіцерів