Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії

Нормативно-правові документи з питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Перелік освітньо-наукових програм