Визначено обсяги державного замовлення у 2022 році

Уряд України затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів у 2022 році, а також перелік державних замовників. Детальніше: постанова Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року №769

Зокрема, визначено обсяги державного замовлення на підготовку фахівців в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:

035 Філологія – 25 осіб;

053 Психологія – 25 осіб;

172 Телекомунікації та радіотехніка –35 осіб;

252 Безпека державного кордону – 205 осіб (за освітньо-професійними програмами «Безпека державного кордону» – 160 осіб, «Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України» – 20 осіб, «Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів Державної прикордонної служби України» – 25 осіб);

262 Правоохоронна діяльність – 100 осіб.

Всього за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 390 осіб.

За  другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:

252 Безпека державного кордону – 40 осіб;

256 Національна безпека – 5 осіб;

262 Правоохоронна діяльність – 10 осіб.

Всього за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 55 осіб.

За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти обсяги державного замовлення становлять 4 особи, за напрямками підготовки: воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.

З умовами вступу до прикордонного вишу можна ознайомитися на офіційному сайті Національної академії в розділі “Вступнику”.

Ми чекаємо на вас!