Офіцери-практики діляться досвідом

Результати освітньої діяльності набувають ефективності за умови залучення фахівців з практичним досвідом.

Майбутні магістри, які навчаються в Національній академії Держприкордонслужби України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» мали змогу прослухати лекцію із залученням начальника управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України. Заняття було присвячене актуальним питанням застосування норм міжнародного права та адміністративного законодавства, що регламентують реадмісійні процедури. Особливу увагу було приділено аналізу особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності органів охорони державного кордону з повернення іноземців, значення інституту реадмісії для європейської інтеграції України та впливу на ці процеси російського широкомасштабного воєнного вторгнення. Учасники заходу обмінялися думками щодо перспектив удосконалення правоохоронної діяльності прикордонної служби, практичної підготовки здобувачів вищої освіти з актуальних питань протидії транскордонним правопорушенням та забезпечення міграційного правопорядку. 

Зазначимо, що залучення представників органів управління та охорони державного кордону сприяє досягненню необхідних програмних результатів навчання. За допомогою таких заходів створюється партнерське середовище забезпечення якості освіти, а також формуються необхідні правові переконання.