Наукове товариство

Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) є добровільною організацією, яка покликана об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічних працівників, курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії і ставить собі за мету:

 • активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розвиток творчого мислення та навичок дослідницької роботи, сприяння навчанню основ методики наукових досліджень, організації та проведенню наукової роботи;
 • створення у Національній академії системи широкого залучення курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених до участі у наукових програмах, винахідницькій і раціоналізаторській роботі та інших формах науково-дослідної роботи;
 • розширення наукових і творчих контактів із науковими товариствами інших закладів вищої освіти та закладів зі специфічними умовами навчання України;
 • виявлення обдарованих молодих науковців та залучення їх до активної науково-дослідної діяльності.

Діяльність наукового товариства тісно пов’язується з освітнім процесом і поєднується із завданнями наукової роботи академії.

Одними з основних завдань наукового товариства є:

 • сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню дисциплін навчального плану, нових форм оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України і воєнного мистецтва, вітчизняної та іноземної техніки, досвіду охорони державного кордону;
 • формування у курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених наукового світогляду, високих військово-ідеологічних якостей;
 • опанування основ методик та навичок самостійних наукових досліджень і розробки військово-наукових тем;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у вирішенні практичних завдань;
 • розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця;
 • узагальнення передового досвіду командирів та органів управління щодо навчання і виховання особового складу;
 • розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи серед членів наукового товариства, спрямованої на вдосконалення якості навчання, технічних засобів охорони кордону, елементів навчально-матеріальної бази;
 • популяризація наукових і технічних знань, а також проведення військово-патріотичної роботи;
 • підготовка з числа найбільш здібних курсантів, слухачів і студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

З метою підбиття підсумків наукової роботи слухачів, курсантів і студентів, популяризації кращих робіт в Національній академії щорічно проводяться конференції відділень наукового товариства кафедр та Національної академії, загальноакадемічний конкурс наукових праць слухачів, курсантів і студентів, на якому обдаровані молоді науковці представляють свої роботи за напрямками наукових досліджень. Автори найкращих робіт нагороджуються грамотами. Також, визначаються кращі колективи Національної академії (факультети, кафедри), які нагороджуються перехідними кубками та грамотами.

За підсумками 2017/2018 навчального року перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед факультетів нагороджені:

 • за 1 місце – факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін – начальник факультету полковник Почекалін Ігор Миколайович;
 • за 2 місце – факультет правоохоронної діяльності – начальник факультету полковник Кухар Валерій Васильович;
 • за 3 місце – факультет охорони та захисту державного кордону – начальник факультету полковник Адамчук Олександр Валерійович.

Перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед кафедр у 2017/2018 навчальному році нагороджені:

 • за 1 місце – відділення наукового товариства кафедри перекладу – начальник кафедри полковник Блощинський Ігор Григорович, голова ради відділення – працівник Комарницька Оксана Іванівна;
 • за 2 місце – відділення наукового товариства кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права – начальник кафедри полковник юстиції Зьолка Валентин Леонідович, голова ради відділення – підполковник юстиції Савченко Ольга Петрівна;
 • за 3 місце – відділення наукового товариства кафедри прикордонного контролю – начальник кафедри полковник Лисак Павло Петрович, голова ради відділення – полковник Сичевський Юрій Олексійович.

Положення про наукове товариство курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених НАДПСУ