Освітня діяльність

Національна академія Державної прикордонної служби України впроваджує програми навчання прикордонних відомств держав Євросоюзу та Північно-Атлантичного альянсу.

З метою реалізації стратегії розвитку державної прикордонної служби України на період до 2020 року та в контексті впровадження європейських систем охорони державного кордону в Національній академії впроваджені програми навчання прикордонних відомств держав Євросоюзу та Північно-Атлантичного альянсу.
Так, персоналом кафедри прикордонної безпеки успішно реалізовано тренінг «Спілкування з засобами масової інформації» з працівниками прес-служб та офіцерами державної прикордонної служби України, уповноваженими до співпраці з засобами масової інформації. Окрім того, в рамках проекту «Удосконалення управління діяльністю відділів прикордонної служби (Фаза 4)», реалізованого Міжнародною організацією з міграції за фінансування Державного департаменту США започатковано тренінговий курс «Зміцнення позитивного іміджу відділу прикордонної служби» для заступників начальників відділів прикордонної служби по роботі з персоналом.
Кафедрою прикордонної служби, з метою забезпечення якісної підготовки курсантів академії, широко впроваджуються в навчальний процес інноваційні методики навчання європейських шкіл. Так в навчальний процес впроваджено методики: підготовки молодших спеціалістів з курсів підготовки мультиплікаторів, які проводяться при широкій підтримці Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні; аналізу ризиків, вивчення якої здійснювалась викладачами кафедри в ході навчання в міжнародній правоохоронній академії (ILEA, Будапешт).
Не залишається осторонь і практична складова підготовки курсантів. Так в навчальному процесі широко застосовується проведення тренінгів, методика яких базується на інноваційних підходах щодо підготовки персоналу підрозділів Прикордонної варти країн Європейського Союзу.
Кафедрою прикордонного контролю розроблена робоча навчальна програма з дисципліни «Перевірка документів» у відповідності до вимог країн Європейського Союзу по підготовці фахівців для контролю документів на першій та другій лініях. Практична частина тематики захисту та фальсифікацій документів постійно оновлюється на підставі участі викладачів кафедри у міжнародному симпозіумі експертів-криміналістів країн Європейського Союзу та в рамках спеціалізованих курсів, які проводяться ОБСЄ, EUBAM та агенцією FRONTEX в Україні та за кордоном.
Робоча навчальна програма з дисципліни «Технічні засоби прикордонного контролю» розроблена за тематикою застосування технічних засобів щодо виявлення радіоактивних, вибухових речовин з урахуванням участі викладачів кафедри у навчальних тренінгах, які проводились в рамках співпраці експертами МАГАТЕ, Шведським державним органом влади з радіаційної безпеки (SSM), Посольством США в Україні за програмою «Експортний контроль та безпека кордонів», Міжнародним агентством з атомної енергії, представниками «WG IGlobal Inc».
Робоча навчальна програма з дисципліни «Організація прикордонного контролю» розроблена за тематикою з питань щодо аналізу та оцінки ризиків в ході оформлення осіб та транспортних засобів з урахуванням участі викладачів кафедри у навчальних тренінгах, які проводились експертами Місії EUBAM.
Робоча навчальна програма з дисципліни «Здійснення прикордонного контролю» розроблена за тематикою з питань щодо перевірки автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених автомобілів з урахуванням участі викладачів кафедри у навчальних тренінгах, які проводились експертами австрійської поліції, у рамках співробітництва з представництвом МОМ, під керівництвом експертів Місії EUBAM.
На кафедрі особистої безпеки вробочу навчальну програму з дисципліни «Вогнева підготовка, особиста безпека та застосування сили» внесено тематику за досвідом: FLETC (Федеральний центр підготовки правоохоронців США);системи КРАВ-МАГА (Ізраїль); Федеральної поліція Міністерства Внутрішніх справ Німеччини;спеціальних підрозділів Прикордонної варти республіки Польща; Міжнародної правової академії міста Будапешт (Угорщина).
Державна прикордонна служба України, орієнтуючись на позитивний досвід поліції та прикордонних служб інших країн, першою з інститутів системи охорони правопорядку в Україні започаткувала процес запровадження міжнародних стандартів управління інформацією у сфері боротьби зі злочинністю. Ці заходи, зокрема, стосуються ефективного управління ризиками і застосування системи кримінального аналізу
На базі кафедри управління оперативно-розшукової діяльності вперше, серед правоохоронних органів України, створено спеціалізований навчальний клас для забезпечення підготовки кримінальних аналітиків для потреб органів охорони державного кордону України до виконання завдань у галузі оперативного та стратегічного кримінального аналізу.
Для досягнення зазначеної мети проводяться курси підвищення кваліфікації офіцерів підрозділів кримінальною аналізу: «Оперативний кримінальний аналіз» «Стратегічний кримінальний аналіз» та «Використання програмного забезпечення iBase».
Реалізація навчальних програм забезпечує підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності органів охорони державного кордону щодо протидії незаконної міграції, торгівлі людьми та іншим злочинним проявам на державному кордоні України.