Раціоналізаторська і винахідницька робота

Раціоналізаторську і винахідницьку роботу в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького організовано відповідно до вимог Положення про винахідницьку і раціоналізаторську роботу в академії та здійснюється на факультетах, кафедрах, у відділах і службах силами науково-педагогічних працівників, слухачів, курсантів і студентів.

У 2017 році отримано патент на корисну модель та подано 20  пропозицій, які було визнано комісією з раціоналізаторської та винахідницької роботи Національної академії як раціоналізаторські. У роботі над раціоналізаторськими пропозиціями працювало 49 винахідників і раціоналізаторів академії. Ці роботи відрізняються новизною, в основному спрямовані на вирішення завдань щодо створення нової та вдосконалення існуючої навчальної і матеріально-технічної бази академії. Раціоналізаторські пропозиції вже використовуються в освітньому процесі кафедр, а також у підрозділах охорони державного кордону, переважна кількість їх стосується військової складової.

За результатами конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію в 2017 році комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи було присуджено:

  • перше місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Безпроводова сигналізаційна система з використанням датчиків руху». Авторський колектив: полковник Рачок Роман Васильович (докторантура), сержант Линник Ярослав Васильович (541 навчальна група);
  • друге місце – раціоналізаторська пропозиція за темою «Комплекс навчально-матеріального забезпечення «Контрольний пункт в’їзду-виїзду». Авторський колектив: полковник Войцехівський Олексій Леонідович, полковник Сичевський Юрій Олексійович, підполковник Дзяворук Аркадій Дмитрович, підполковник Гетманюк Сергій Петрович, підполковник Токарчук Максим Михайлович (кафедра прикордонного контролю);
  • третє місце – раціоналізаторська пропозиція за темою «Автоматизована система обліку та оцінювання виконання вправ з фізичної підготовки». Авторський колектив: підполковник Чесановський Іван Іванович, лейтенант Табенський Сергій Миколайович (кафедра телекомунікацій та радіотехніки), підполковник Мельников Андрій Вікторович (кафедра фізичної підготовки та особистої безпеки).

Участь кафедр у винахідницькій і раціоналізаторській роботі за підсумками конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію і винахід в академії в 2017 році оцінено комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи наступним чином:

  • перше місце – науково-педагогічні працівники кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону (начальник кафедри полковник Сівак Вадим Анатолійович);
  • друге місце – науково-педагогічні працівники кафедри телекомунікацій та радіотехніки (начальник кафедри підполковник Чесановський Іван Іванович);
  • третє місце – науково-педагогічні працівники кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки (начальник кафедри полковник Осташевський Сергій Анатолійович).

КРАЩІ РАЦІОНАЛІЗАТОРИ І ВИНАХІДНИКИ АКАДЕМІЇ:

Доктор технічних наук, професор, начальник навчального відділу БОРОВИК Олег Васильович

Автор і співавтор 180 наукових статей, 20 навчальних і навчально-методичних посібників, 14 науково-дослідних робіт. Має публікації за кордоном. Автор трьох монографій.
Автор семи патентів на винаходи та корисні моделі.
Автор 15 раціоналізаторських пропозицій.


 Доктор військових наук,  доцент, заступник начальника факультету підготовки керівних кадрів з навчально-методичної роботи КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович

Є автором та співавтором більше 160 друкованих наукових, навчальних та навчально-методичних праць, серед яких близько 130 статей і тез конференцій, 2 патенти, 6 навчальних посібників, 15 науково-дослідних, науково-технічних і передпроектних робіт, 3 монографії, 5 раціоналізаторських пропозицій.
Є почесним членом Хмельницької обласної ради товариства винахідників та раціоналізаторів


Кандидат  педагогічних наук, доцент, заступник начальника факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін з навчально-методичної роботи ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Олексій Леонідович

Має 48 публікацій з педагогічної та військово-прикордонної тематики.
Автор 6 раціоналізаторських пропозицій.


Кандидат технічних наук, доцент, докторант академії РАЧОК Роман Васильович

Автор і співавтор понад 50 наукових праць, приймав участь в опрацюванні 8 науково-дослідних робіт, у розробці 4 навчальних посібників. Має публікації за кордоном.
Автор 2 патентів на винахід, 8 раціоналізаторських пропозицій.


Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки ЛИСИЙ Микола Іванович

Автор і співавтор понад 80 наукових праць, автор двох монографій. Має публікації за кордоном.
Автор 7 патентів у галузі технічних засобів охорони державного кордону.


Кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Андрій Борисович

Має 17 наукових статей з досліджень щодо технічних засобів охорони кордону, інженерного забезпечення підрозділів охорони кордону.
Автор 7 раціоналізаторських пропозицій.


Кандидат технічних наук, професор кафедри  транспортних засобів та спеціальної техніки СОБЧЕНКО Володимир Андрійович

Має 15 наукових статей з досліджень щодо технічних засобів охорони кордону, систем технічного обслуговування та ремонту.
Автор 7 раціоналізаторських пропозицій.


Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки ГУНЬКО Андрій Веніамінович

Приймав участь в 3 науково-дослідних роботах, у розробці 2 навчальних посібників.
Автор 3 патентів на винахід, 7 раціоналізаторських пропозицій.


Кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін БОРОВИК Людмила Володимирівна

Автор і співавтор 70 наукових статей, 15 навчальних і навчально-методичних посібників. Має публікації за кордоном. Автор монографії.
Автор 8 раціоналізаторських пропозицій.


Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін ТРАСКОВЕЦЬКА Лілія Михайлівна

Автор і співавтор більше 70 наукових і навчально-методичних праць, 5 посібників і підручників з грифом МОН України. Має публікації за кордоном.
Автор 8 раціоналізаторських пропозицій.


Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін БЛІННІКОВ Георгій Павлович

Має 70 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях, 2 посібники з грифом МОН України.
Автор 8 раціоналізаторських пропозицій.


Кандидат педагогічних наук, доцент, ддоцент кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін ШЕВЧУК Вікторія Миколаївна

Має понад 60 наукових і навчально-методичних праць у фахових виданнях, з них 2 навчальних посібники з грифом МОН України.
Автор 6 раціоналізаторських пропозицій.